Skrót wiadomości - piątek, 23 lutego, 21.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2024, 21:02

Skrót wiadomości - piątek, 23 lutego, 21.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w styczniu 2024 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kw. 2023 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 2,7 proc. w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w styczniu 2024 r. w ujęciu rdr spadły o 19,6 proc., po spadku o 13,0 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w styczniu 2024 r. spadły o 15,0 proc., po spadku o 10,6 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w styczniu 2024 r. spadła o 7,0 proc. rdr, a mdm spadła o 1,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w styczniu 2024 r. była o 2,4 proc. wyższa rdr, przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,8 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 13,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort pracy ocenia, że nie ma przyzwolenia społecznego na zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a w związku z tym nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w odpowiedzi na interpelację poselską.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w IV kwartale 2023 r. wyniósł -0,3 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w końcowym wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się -0,3 proc. kdk. po -0,1 proc. w III kw.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w lutym 85,5 pkt. wobec 85,2 pkt. miesiąc wcześniej - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 85,5 pkt.

Wskaźnik zaufania brytyjskich konsumentów w lutym wyniósł -21 pkt. wobec -19 pkt. miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie. Analitycy prognozowali -18 pkt.

BUDŻET, DŁUG

W oparciu o uruchomione reformy, w następnym tygodniu kolegium komisarzy wyjdzie z dwoma decyzjami ws. funduszy europejskich, które teraz są zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i funduszy spójności - poinformowała podczas konferencji w Warszawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W ciągu około dwóch miesięcy od decyzji kolegium komisarzy w przyszłym tygodniu do Polski trafią środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO; Polska wnioskowała o 6,3 mld euro - poinformował na briefingu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży 27 lutego obligacje o łącznej wartości 6-9 mld zł, serii OK0426, WS0429, DS1029, WZ1129 i DS1033 - podał resort w komunikacie.

Zarząd NBP nigdy nie rozważał i nie zamierza obecnie rozważać skupu obligacji na cele inwestycyjno-zbrojeniowe - podał bank centralny w odpowiedzi na pytania PAP Biznes, związane z niedawną wypowiedzią członka RPP Ireneusza Dąbrowskiego w tej sprawie.

Ustawa okołobudżetowa na 2024 r. trafiła już do Trybunału Konstytucyjnego - wynika z opublikowanego w piątek wniosku prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie ustawy przez TK. W ocenie prezydenta ustawa jest w sprzeczna z Konstytucją w całości.

SPÓŁKI

Farmaceutyczna spółka Synthaverse pracuje nad rozbudową pipeline’u i w 2024 r. chce przedstawić mapę drogową oraz kamienie milowe projektów – poinformował prezes Mieczysław Starkowicz w wywiadzie dla PAP Biznes. Spółka nie planuje emisji akcji, ale poszukuje partnerów do rozwoju nowych produktów.

Rada nadzorcza Enei powołała Grzegorza Kinelskiego na stanowisko prezesa spółki z dniem 1 marca - poinformowała Enea w komunikacie.

Rada nadzorcza JSW odwołała prezesa Tomasza Cudnego. Do czasowego wykonywania czynności prezesa został delegowany członek rady nadzorczej Paweł Rostkowski - podała spółka w komunikacie.

Comperia. pl zawarła z Online Venture warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia przez Comperię serwisu internetowego Telepolis. pl - poinformowała Comperia w komunikacie. Wartość sprzedaży ustalono na 9,6 mln zł.

Kruk przydzielił 700 tys. obligacji serii AO7 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 70 mln zł. Redukcja wyniosła 75,37 proc. - podała spółka w komunikacie.

Polskie Sieci Energetyczne podpisały umowę wykonawczą z firmą SPIE Elbud Gdańsk, zgodnie z którą firma ta rozbuduje stację elektroenergetyczną Dunowo za ok. 171,1 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Prace mają zakończyć się w 2027 r.

Tauron chce do końca 2025 roku zainstalować ponad milion inteligentnych liczników. Celem spółki jest, by do końca przyszłego roku w sieciach Tauron Dystrybucja funkcjonowało ok. 2,1 mln takich liczników, czyli u ok. 35 proc. klientów firmy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Przychody T-Mobile Polska w 2023 roku wzrosły o 5,5 proc. rok do roku, do 6,98 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 1 proc. do 1,79 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

SimFabric podpisał umowę o współpracy z Sony na rynkach azjatyckich - podała spółka w komunikacie.

Oferta Mirbudu uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o wartości 89,3 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.

Prochem zawarł z firmą Bechtel Polska umowę ramową na usługi dotyczące wsparcia w pozyskiwaniu dokumentacji pozwoleniowej - podał Prochem w komunikacie.

Projekt VIGO Photonics znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - podało Vigo w komunikacie. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi ok. 878,6 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi ok. 453,6 mln zł.

Ironbird Creations, spółka zależna All in! Games, podpisała list intencyjny z Monolith Films w sprawie potencjalnej przyszłej współpracy przy produkcji oraz dystrybucji filmu bazującego na IP gry "Phantom Hellcat" - poinformowało All In! Games w komunikacie

Minister aktywów państwowych powołał w piątek w skład rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej Kamilę Żmudę-Matan - poinformowała spółka. Obecnie rada nadzorcza PGG liczy czworo członków i prowadzi konkursy na trzy stanowiska w zarządzie spółki.

Darayavahus i Tyre Invest podnieśli cenę w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży 1.516.000 akcji Oponeo .pl, stanowiących nie więcej niż 10,88 proc. kapitału zakładowego, do 52,2 zł za akcję z wcześniej proponowanych 47 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Stalprodukt szacuje, że miał w IV kw. 2023 roku 9,1 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 27,7 mln zł skonsolidowanej starty operacyjnej - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 50,6 mln zł zysku operacyjnego w IV kw. oraz 39,1 mln zł zysku netto.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75 proc. zysku za 2023 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony do funduszy własnych - podał bank w komunikacie.

CI Games proponuje walnemu zgromadzeniu emisję do ok. 36,6 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M w celu podwyższenia kapitału zakładowego do maks. ok. 2,2 mln zł - wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 21 marca. Spółka w komunikacie prasowym poinformowała, że zamierza wydać Projekt Survive we wczesnym dostępie, budżet tej wersji to ok. 20 mln euro.

W ramach buybacku Ten Square Games odkupi ok. 954,2 tys. akcji własnych, a łączna cena nabytych akcji wyniesie 114,5 mln zł . W ramach skupu złożono oferty na ok.4,6 mln akcji, co implikuje stopę redukcji ofert na poziomie 79,1 proc. - podał producent gier mobilnych w komunikacie.

WALUTY

W piątek po południu polska waluta pozostaje umocniona informacją o odblokowaniu funduszy UE, jest notowana na poziomie 4,32 względem euro, a krzywa rentowności polskich obligacji przesunęła się w dół.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0834 USD i 162,91 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują. Inwestorzy oceniają oznaki zacieśnienia rynku wraz z utrzymującymi się obawami dotyczącymi popytu. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,6 proc. do 78,14 USD.

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zniżkują o 0,04 proc. Metal kosztuje 8.582 USD za tonę. Inwestorzy obawiają się o popyt na metale i kondycję rynku nieruchomości w Chinach w krótkim okresie.

ENERGETYKA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej jest ostateczna - poinformował w przesłanym PAP komunikacie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando. Dodał, że na miejscu rozpoczęły się już pierwsze prace.

OPINIE, PROGNOZY

Uwolnienie środków z KPO i ich rzeczywisty transfer w praktyce będą oznaczały dużo większą elastyczność przy emisjach obligacji SP - oceniają ekonomiści Banku Pekao. Ekonomiści ING wskazują, że środki te pomogą w finansowaniu tegorocznego deficytu.

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Racjonalnym działaniem inwestorów byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów, a konwersja może dotyczyć papierów o wartości ok. 84 mld zł - ocenia Emil Szweda z portalu Obligacje .pl.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym może jeszcze minimalnie wzrosnąć – do ok. 5,5 proc. - ocenił w komentarzu po danych GUS ekonomista Polskiego Instytut Ekonomicznego Dawid Sułkowski. Jego zdaniem, w 2024 r. bezrobocie utrzyma się na poziomach nieco wyższych niż w 2023 r.

Prawo Unii Europejskiej nie określa sposobu obliczenia obniżki kosztu kredytu hipotecznego w razie jego przedterminowej spłaty - napisał w opublikowanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Manuel Campos Sanchez-Bordona. Tocząca się sprawa dotyczy sporu między konsumentką a Santander Bank Polska.

Na przełomie lutego i marca możliwe są dalsze podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych, jednak ich skala powinna być niewielka - prognozują w raporcie eksperci e-petrol.

W najbliższych dniach ceny detaliczne będą prawdopodobnie lekko spadać do 3 gr na litrze benzyny i do 5 gr na oleju napędowym - prognozują w raporcie eksperci BM Reflex.

Jeśli wspierający Ukrainę Zachód okaże swoją słabość, to Rosja nie będzie czekać na zakończenie rozbudowy armii, aby stworzyć bezpośrednie zagrożenie militarne także dla państw północno-wschodniej flanki NATO - oceniają analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich.

Rosja przygotowuje się do długotrwałego konfliktu z Zachodem, z Polską długo pozostanie w konflikcie interesów - ocenia Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy implementującej przepisy UE ws. nadzoru nad kryptoaktywami, który na polskim gruncie sprawować będzie KNF. Wg MF przepisy ułatwią finansowanie na wczesnym etapie rozwoju start-upom przy oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnym IPO.

Łącznie udzielono 64.089 bezpiecznych kredytów 2 proc., a 4,7 proc. z nich (3.044) udzielono obcokrajowcom oraz gospodarstwom domowym, w których przynajmniej jeden z kredytobiorców jest obcokrajowcem - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Po otrzymaniu opinii Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, MRPiPS zwróci się do premiera o powołanie Doroty Bieniasz na szefową ZUS - poinformowała w radiu TOK FM szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Better Europe EuSEF ASI, pierwszy w Europie Środkowej Europejski Fundusz na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej, uzyskał wpis w rejestrze KNF, co oznacza zielone światło do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej. Pokieruje nim Ludwik Sobolewski, były prezes giełd w Warszawie i Bukareszcie.

Wartość rynku reklamowego w Polsce w 2023 roku wzrosła o 7 proc. do 11,96 mld zł - szacuje Publicis Groupe Polska. W 2024 roku Publicis spodziewa się wzrostu rynku o 6-7 proc.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,4 pkt. proc. i wyniósł 47,1 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego jest niższy o 0,6 pkt. proc. i wynosi 30,4 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad rynkiem kryptoaktywów – wynika z projektu ustawy, który w piątek został opublikowany na stronach RCL. W projekcie zawarto także zmiany w przepisach ustaw podatkowych, odnoszących się do kryptoaktywów.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek należnych od banków na BFG w 2024 r. na poziomie 1,563 mld zł, w tym 0 zł na fundusz gwarancyjny banków, wobec łącznie 1,455 mld zł w 2023 r., kiedy również nie pobierano składki na fundusz gwarancyjny banków - poinformował BFG w komunikacie.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych miały w 2023 roku 801,4 mln zł zysku netto wobec 466,4 mln zł rok wcześniej - wynika z kwartalnych danych KNF.

Produkcja stali surowej w UE w styczniu spadła o 1,8 proc. do 10,2 mln ton - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, w grudniu wzrósł o 1,0 proc. względem listopada - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB).

WYDARZENIA Z KRAJU

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyenzapowiedziała w piątek w Warszawie, że Komisja udostępni 1,4 mld euro bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji produkcji i w wejściu na nowe rynki.

Jeśli chodzi o konkretną sytuację w Polsce na granicy z Ukrainą to tutaj Komisja Europejska słucha i działa - poinformowała w piątek w Warszawie szefowa KE Ursula von der Leyen. Dodała, że Ukraina będzie otrzymywała wsparcie tak długo, jak będzie to konieczne.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że zamknięte obrady Sejmu ws. obronności i bezpieczeństwa Polski mogą się odbyć na drugim posiedzeniu w marcu. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi wówczas informację. Jak dodał, do Sejmu zaprosi też prezydenta Andrzeja Dudę.

Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dziś, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 33,5 proc. głosów, PiS 29 proc., a Trzecia Droga 14 proc. - wynika z sondażu pracowni Opinie24 dla More In Common Polska, opublikowanego w piątek przez "Rzeczpospolitą".

Trzecia Droga (PSL i Polska2050) złożyła w Sejmie projekt ustawy w sprawie aborcji. Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dot. referendum w tej sprawie.

Minister Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu – poinformowało w piątek Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kolejne wszczęte w ostatnich latach sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy m.in. kwestionowali status Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r., trafiły do wyznaczonych przez szefa MS rzeczników dyscyplinarnych, tzw. rzeczników "ad hoc" - poinformował w piątek resort sprawiedliwości.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, nowelę ustaw o szkodnictwie wyższym przyjętą przez Sejm w styczniu - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Przyjęte przepisy m.in. umożliwiają ministrowi nauki odwoływanie pierwszych rektorów nowych uczelni.

Minister ds. równości Katarzyna Kotula powiedziała, że klub parlamentarny Lewicy złoży w piątek do marszałka Sejmu wniosek o pilne procedowanie i głosowanie ustaw aborcyjnych. Na konferencji prasowej posłanki partii negatywnie oceniły złożony w piątek projekt ustawy Trzeciej Drogi w tej sprawie.

W lutym ponownie, choć w mniejszym stopniu, pogorszyły się notowania prezydenta Andrzeja Dudy; dobrze jego działalność ocenia 40 proc. badanych, źle - 52 proc. W tym miesiącu minimalnie lepiej niż w styczniu oceniana jest działalność obu izb parlamentu - wynika z sondażu CBOS.

Rada Nadzorcza Polska Press odwołała w piątek zarząd spółki: prezesa zarządu Stanisława Bortkiewicza oraz członków Dorotę Kanię, Łukasza Gresztę i Miłosza Szulca - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do Polska Press. Jak podano, "do pełnienia obowiązków prezesa spółki oddelegowana została sekretarz rady nadzorczej Magdalena Skowyrska".

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Unia Europejska będzie zawsze wspierać niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej; nielegalna aneksja Krymu i Sewastopola 10 lat temu wyznacza początek ciągłej agresji Rosji na Ukrainę - zadeklarowali w piątek szefowie struktur UE.

Rada UE przyjęła w piątek - w związku z upływem dwóch lat od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę - 13. pakiet środków ograniczających wobec Kremla.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w piątek nowe sankcje przeciwko Moskwie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz śmiercią w kolonii karnej lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w piątek, że będzie wkrótce rozmawiał o Rosji z liderami krajów G7 oraz UE i NATO - podaje Reuters. Biały Dom poinformował, że 1 marca wizytę w Waszyngtonie złoży premier Włoch Giorgia Meloni.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas piątkowego briefingu w Nowym Jorku stwierdził, że jego najważniejszą misją, jeśli chodzi o wojnę w Europie, jest to, by przekonać wahających się kongresmenów do przyjęcia pakietu pomocowego dla Ukrainy. Przekonywał jednocześnie, że Polska musi przyspieszyć modernizację wojska.

Armia amerykańska powiadomiła w piątek, że zniszczyła na terenie Jemenu gotowe do wystrzelenia drony i rakiety manewrujące, należące do rebeliantów Huti, "po ustaleniu, że stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla statków handlowych i okrętów marynarki wojennej USA".

Nie doszło w piątek do spotkania z członkami polskiego rządu na granicy Ukrainy i Polski - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal, który przybył na wspólną granicę. Szef rządu przedstawił plan mający doprowadzić do odblokowania granicy.

Ukraina proponuje Polsce składający się z pięciu kroków plan, którego celem ma być odblokowanie granicy. "Plan wzajemnego zrozumienia" ogłosił w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w czwartek telefonicznie z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej i zapewnił, że Kijów jest gotów do konsultacji "w celu szybkiego i sprawiedliwego rozwiązania".

Bundestag wezwał rząd kanclerza Olafa Scholza do przekazania Ukrainie "dodatkowo niezbędnych systemów broni dalekiego zasięgu" do walki obronnej z Rosją. Wniosek został przyjęty w czwartek głosami SPD, Zielonych i FDP.

Dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk potwierdził w piątek wieczorem strącenie rosyjskiego samolotu A-50. Maszyna przeznaczona jest do wykrywania radarowego dalekiego zasięgu.

Po inwazji na Ukrainę w Rosji znacząco przyspieszył widoczny od lat trend ograniczania przez władze dostępu obywatelom do informacji - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

Francuska Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI) zaapelowała w piątek do organów porządku publicznego o zgłaszanie wszelkich sygnałów mogących świadczyć o ingerencjach Rosji. Moskwa uruchomiła sieć swoich pośredników, by podejmować takie działania - ocenia DGSI.

Związek zawodowy Verdi wezwał do strajków ostrzegawczych w transporcie publicznym w całych Niemczech w przyszłym tygodniu. Protesty planowane są w różnych dniach i regionach od poniedziałku do soboty. Głównym dniem protestu ma być 1 marca.

Co najmniej 4 osoby poniosły śmierć w czwartkowym pożarze w Walencji na wschodzie Hiszpanii. Od 9 do 15 osób uznaje się za zaginione – poinformowały w piątek władze lokalne.

Siły Obronne Izraela (Cahal) przeprowadziły w piątek atak rakietowy na miasto Dajr al-Balah w Strefie Gazy; zginęło 40 osób, a 100 zostało rannych - poinformowała telewizja Al-Dżazira. Większość ofiar ataku, to dzieci i kobiety.

Bundestag zagłosował w piątek za kontrolowaną legalizacją marihuany w Niemczech. Posiadanie i uprawa pewnych ilości narkotyku przez osoby dorosłe na własny użytek mają stać się legalne 1 kwietnia.

Amerykański resort sprawiedliwości oskarżył o obchodzenie sankcji Andrieja Kostina, szefa banku WTB (VTB), drugiego co do wielkości banku detalicznego w Rosji. Zdaniem strony amerykańskiej Kostin uczestniczył w działaniach, których celem było omijanie sankcji i utrzymanie dwóch luksusowych jachtów.

Poprawka do ustawy o zwiększeniu limitu kapitałowego koreańskiego banku eksportowo-importowego (Eximbank), mająca na celu wsparcie kontraktów eksportowych do Polski, została w piątek przyjęta przez Komisję Planowania i Finansów. Głosowanie nad jej przyjęciem odbędzie się 29 lutego w Zgromadzeniu Narodowym.

Władze rosyjskie postawiły matce Aleksieja Nawalnego ultimatum: albo w ciągu trzech godzin wyrazi zgodę na pogrzeb syna bez udziału żałobników albo lider opozycji zostanie pochowany w łagrze, w którym był więziony. Ludmiła Nawalna odmawia - przekazała w piątek rzeczniczka zmarłego Kira Jarmysz.

Były kanclerz Austrii Sebastian Kurz został skazany w piątek na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za składanie fałszywych zeznań.

(PAP Biznes)

ana/ osz/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości