GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AO6EUR spółki KRUK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2024, 18:33

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AO6EUR spółki KRUK S.A.

Uchwała Nr 226/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AO6EUR spółki KRUK S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii AO6EUR spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 EUR (sto euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000838”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KR10229”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości