GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2024, 18:41

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o.

Uchwała Nr 227/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 122.000 (sto dwadzieścia dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii B spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości