GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2024, 19:16

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC

Uchwała Nr 228/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC:

1) 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii A23, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B23, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

3) 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii C23, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości