TYDZIEŃ W KRAJU: Decyzja RPP i konferencje NBP, prace Sejmu, aukcja BGK, cena akcji IPO Murapolu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 gru 2023, 06:16

TYDZIEŃ W KRAJU: Decyzja RPP i konferencje NBP, prace Sejmu, aukcja BGK, cena akcji IPO Murapolu

W środę RPP prawdopodobnie pozostawi stopy proc. na niezmienionym poziomie. Zwyczajowo dzień po decyzji Rady zwoływana jest konferencja prezesa NBP. Na poniedziałek zapowiedziano konferencję zarządu NBP, bez podania tematu spotkania. Sejm pracować będzie nad wakacjami kredytowymi i tzw. "ustawą wiatrakową". W środę napłyną informacje o ostatecznej cenie i liczbie akcji w IPO Murapolu.

W środę w godzinach popołudniowych RPP ogłosi decyzję ws. stóp procentowych. Ostatnie wypowiedzi członków Rady sygnalizują, że do marca 2024 r. stopy mogą zostać utrzymane na niezmienionym poziomie, w przypadku referencyjnej jest to 5,75 proc.

"Wynik posiedzenia jest raczej oczywisty – stopy procentowe pozostaną bez zmian, a komunikacja będzie, podobnie jak przed miesiącem, wskazywała na wysoką niepewność co do polityki fiskalnej i regulacyjnej przyszłego rządu i związane z tym ryzyka dla dezinflacji. Taka narracja wyraźnie była widoczna w wypowiedziach przedstawicieli RPP w ostatnich tygodniach" - oceniają ekonomiści Banku Santander.

"Naszym zdaniem rynek wciąż wycenia zbyt dużą skalę obniżek stóp NBP w przyszłym roku, a jednocześnie prawdopodobnie nie docenia ryzyka lekkiego zwiększenia przyszłorocznego deficytu budżetowego, jeśli większościowa koalicja parlamentarna zdecyduje się na realizację części obietnic wyborczych. Ostatnie komentarze członków RPP były utrzymane w jastrzębim tonie, a prezes NBP może potwierdzić jastrzębi ton na przyszłotygodniowym posiedzeniu" - dodali.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział po listopadowym posiedzeniu Rady, że po wcześniejszym dostosowaniu poziomu stóp łącznie o 100 pb. przestrzeń do ewentualnych obniżek w krótkim okresie wyraźnie się zmniejszyła. Dodał, że kluczowa dla dalszych przewidywań będzie marcowa projekcja NBP.

Na rolę marcowej projekcji wskazała również po ostatnim posiedzeniu członkini RPP Gabriela Masłowska, która wyraziła jednocześnie nadzieję, że dojdzie do dalszych obniżek stóp w 2024 r. W ocenie Ludwika Koteckiego najbardziej prawdopodobny termin powrotu do dyskusji o poziomie stóp procentowych to marzec przyszłego roku. Zdaniem Przemysława Litwiniuka przynajmniej do marca stopy w Polsce pozostaną bez zmian.

Z kolei Henryk Wnorowski powiedział pod koniec listopada PAP Biznes, że uporczywość inflacji w Polsce daje mocne przesłanki do strategii "higher for longer" dla stóp procentowych, a jeśli kolejne projekcje pokażą tempo dezinflacji zbliżone do zakładanego obecnie, to przestrzeni do obniżek stóp nie będzie przez dłuższy czas.

Obawę o rosnącą dynamikę realnych płac i coraz większą presję popytową, co może znacznie spowolnić dezinflację, wyraził z kolei Ireneusz Dąbrowski.

Relatywnie najbardziej gołębio wybrzmiał w listopadzie członek RPP Wiesław Janczyk, który powiedział PAP Biznes, że przestrzeń do obniżki stóp procentowych występuje i jest znacząca, zarówno w 2024 r. jak i później.

Opis dyskusji z listopadowego posiedzenia RPP zostanie opublikowany w piątek.

W poniedziałek o godz. 15.30 odbędzie się konferencja prasowa członków zarządu NBP. W piątkowym zaproszeniu nie podano tematu konferencji. Ostatnia konferencja członków zarządu NBP miała miejsce 10 listopada (dotyczyła sporu w zarządzie NBP oraz kwestii ewentualnego postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu), a wziął w niej udział prezes NBP oraz pięciu innych członków, w tym dwoje wiceprezesów NBP.

Z danych makro, od wtorku (3. roboczy dzień miesiąca) można spodziewać się publikacji szacunku stopy bezrobocia resortu rodziny i polityki społecznej.

W środę i czwartek kontynuowane będzie pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji.

Wstępny harmonogram obrad przewiduje na środę pierwsze czytanie poselskiego (większość koalicyjna) projektu ustawy o mrożeniu cen prądu, gazu i ciepła do połowy 2024 r., zawierającego także przepisy liberalizujące energetykę wiatrową i przywracające od lipca przyszłego roku obligo giełdowe dla energii elektrycznej. W związku z kontrowersjami dotyczącymi niektórych zapisów projektu okrzyknięto go "ustawą wiatrakową". Po pierwszym czytaniu, w środę na godz. 14.30, zaplanowano wspólne posiedzenie sejmowych komisji, które na projekt mają nałożyć poprawki.

Z kolei we wtorek od 17.00 sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrywać będzie rządowy i poselski (koalicyjny) projekt ustawy o wydłużeniu wakacji kredytowych. Projekt Polski2050-TD zakłada w 2024 r. wakacje kredytowe raz na kwartał dla osób, których stosunek wydatków na raty do średniego miesięcznego dochodu z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przekracza 40 proc. Tak jak dotychczas będzie możliwe zawieszenie spłaty rat kredytu tylko jednego kredytu złotowego, w przypadku gdy kredytobiorca będzie miał więcej niż jeden kredyt hipoteczny.

Również we wtorek sejmowe komisje rozpatrywać będą rządowy projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, umożliwiającej zachowanie płynności Polskiej Grupy Górniczej.

Zgodnie z harmonogramem IPO Murapolu w środę podana zostanie informacja o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.Według prospektu emisyjnego cena maksymalna akcji Murapolu w IPO została ustalona na 35 zł, a oferta obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego spółki. Oferta obejmuje wyłącznie sprzedaż istniejących akcji. Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych będzie nie wyższa niż cena maksymalna. 13 grudnia ma nastąpić przydział oferowanych akcji, a ok. 15 grudnia oczekiwany jest pierwszy dzień obrotu akcjami spółki na GPW.

W środę Sąd Najwyższy ma zająć się pytaniem o skutki nieważności umów o kredyty frankowe i sposób wyliczenia kwot należnych do zwrotu kredytobiorcom. Pytanie, którym w środę ma zająć się SN, brzmi: czy "w przypadku uznania za nieważną umowy kredytu udzielonego w walucie polskiej, indeksowanego do waluty obcej, spłaconego przez kredytobiorców, kwotę ewentualnego wzbogacenia kredytodawcy należy wyliczyć uwzględniając wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu, czy też należy uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej albo właściwej dla kredytów złotowych"?

-----------------------

Kalendarium wydarzeń na krajowym rynku finansowym w tygodniu 4-8 grudnia:

PONIEDZIAŁEK, 4 GRUDNIA

15.30 - konferencja prasowa członków Zarządu NBP

WTOREK, 5 GRUDNIA

15.00 - BGK - podaż na przetarg sprzedaży obligacji

ŚRODA, 6 GRUDNIA

Informacje o ostatecznej cenie i liczbie akcji w IPO Murapolu

Decyzja RPP ws. stóp procentowych

13.00 - Sąd Najwyższy - skutki nieważności umów o kredyty frankowe i sposób wyliczenia kwot należnych do zwrotu kredytobiorcom

Posiedzenie Sejmu

CZWARTEK, 7 GRUDNIA

Posiedzenie Sejmu

12.00 - BGK - przetarg sprzedaży obligacji

14.00 - NBP - Stan oficjalnych aktywów rezerwowych, Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji za XI

15.00 - konferencja prezesa NBP (godzina zwyczajowa, brak oficjalnej informacji)

PIĄTEK, 8 GRUDNIA

14.00 - minutes RPP z XI

15.00 - MF - podaż na przetarg sprzedaży obligacji

(PAP Biznes)

tus/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości