Photon Energy rozpoczyna w Rumunii budowę drugiej instalacji PV z portfela projektów o łącznej mocy 32 MWp planowanych do budowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lip 2022, 09:35

Photon Energy rozpoczyna w Rumunii budowę drugiej instalacji PV z portfela projektów o łącznej mocy 32 MWp planowanych do budowy

Rozpoczynając budowę drugiej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii, Photon Energy kontynuuje rozwój na tym strategicznym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowa instalacja będzie miała moc wytwórczą 4,7 MWp i generować będzie około 6,8 GWh energii odnawialnej rocznie.

Niedawno, niedaleko miejscowości Șiria, Photon Energy rozpoczęła budowę swojej pierwszej rumuńskiej elektrowni o mocy 5,7 MWp i po ukończeniu obu instalacji liczba elektrowni własnych Photon Energy zwiększy się do 90, a ich moc zainstalowana do 102,3 MWp. Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownie o mocy ponad 90 MWp sprzedawana będzie po cenach rynkowych.

Do końca 2022 r. Spółka planuje zwiększyć moce wytwórcze w Rumunii do 32 MWp, co przełoży się na zwiększenie portfela własnych elektrowni PV do ponad 120 MWp.

Photon Energy rozpoczyna budowę drugiej rumuńskiej elektrowni fotowoltaicznej, która będzie miała moc wytwórcza 4,7 MWp. Wysokowydajne moduły typu bi-facial zamontowane na jednoosiowych trackerach będą dostarczać około 6,8 GWh energii odnawialnej rocznie do sieci Distribuție Energie Electrică Romania. Wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, czyli bez dotacji ze strony rządu i bez umowy na dostarczanie energii z odbiorcą końcowym. Nowa elektrownia ma rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2022 roku.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, rozpoczęciem kolejnego projektu w Rumunii, będącej jednym
z naszych kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. To kolejny krok w realizacji naszej strategii wzrostu ogłoszonej w wytycznych finansowych na rok 2022 – powiedział Georg Hotar, dyrektor generalny Photon Energy Group. Elektrownia w Aiud to kolejny ważny krok w naszych wysiłkach, aby jako IPP (niezależny producent energii), do końca 2022 r. uruchomić w Rumunii instalacje PV o łącznej mocy około 32 MWp i zwiększyć portfel własnych elektrowni do ponad 120 MWp.

Elektrownia, położona w pobliżu Aiud w rumuńskim okręgu Alba, będzie zlokalizowana na 6,6 ha nieużytków i będzie na niej zainstalowane około 8700 paneli słonecznych.

Po jej uruchomieniu Spółka będzie posiadać i obsługiwać 90 własnych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej 102,3 MWp, z czego energia wytworzona przez instalacje o mocy 90 MWp będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku energii.

Elektrownia będzie własnością Holloway Solar S.R.L., spółki celowej należącej w całości do Photon Energy Group, która odpowiadać będzie także za obsługę projektu.

Spółka obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne o skali przemysłowej o łącznej mocy ponad 790 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii. Obejmuje to pipeline projektów o mocy 236 MWp w Rumunii, w tym 115 MWp na zaawansowanym etapie rozwoju, z czego część zostanie zbudowana i oddana do użytku w 2023 i 2024 roku, a zatem rynek rumuński znacząco przyczyni się do osiągnięcia celu Spółki, jakim jest rozszerzenie portfela IPP do co najmniej 600 MWp na całym świecie do końca 2024 roku.

Opierając się na prognozach cen energii na pozostałą część 2022 r., Spółka potwierdza swoje prognozy finansowe dotyczące skonsolidowanych przychodów w 2022 r., które mają wzrosnąć do 65,0 mln EUR
z 36,4 mln EUR w 2021 r. (wzrost o 78,8% r/r), co doprowadzi do wzrostu EBITDA do 18,0 mln EUR z 9,6 mln EUR w 2021 r. (+87,8% r/r).

O  spółce Photon Energy Group:

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 791 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 280MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Źródło: Spółka, #PEN

Zobacz także: Photon Energy NV - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości