OPTeam rozwija ofertę produktową i planuje ekspansję zagraniczną | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2018, 09:50

OPTeam rozwija ofertę produktową i planuje ekspansję zagraniczną

OPTeam, notowany na GPW dostawca i integrator IT, wypracował w I kwartale 2017 r. przychody w wysokości 13,0 mln zł, co oznacza wzrost o 16,6% r/r. Spółka intensyfikuje działania sprzedażowe i rozwój produktów na rynku krajowym oraz przygotowuje ekspansję na rynek DACH. Po skutecznie przeprowadzonej reorganizacji działalności w 2017 r. spółka skupia się na działaniach rozwojowych oraz poszukuje celów potencjalnej akwizycji. Polskie ePłatności, w których OPTeam ma 25% udziału, wzmacniają pozycję rynkową i rozwijają nowoczesną ofertę dla biznesu.

OPTeam skupia się na wdrażaniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem i produkcją, rozwija m.in. nowoczesne systemy wykorzystujące karty elektroniczne oraz systemy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej.

„Rynek informatyczny jako całość oraz potrzeby przedsiębiorstw i instytucji publicznych zmieniają się. Dzięki 30 letniemu doświadczeniu na rynku IT i przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji, możemy efektywnie korzystać z naszych doświadczeń i skupiać się na działaniach rozwojowych. Koncentrujemy się na najbardziej rentownych i przyszłościowych segmentach polskiego rynku oraz realizujemy plan ekspansji zagranicznej. Rok 2018 będzie w tym zakresie przełomowy” 

mówi Tomasz Ostrowski, prezes OPTeam.

OPTeam planuje rozwinąć działalność w krajach DACH (Niemcy, Austria) poprzez współpracę z partnerem handlowym oraz budowę własnych struktur. Jednocześnie spółka poszukuje potencjalnych celów akwizycyjnych.

„Zapotrzebowanie na usługi IT w krajach Europy Zachodniej wciąż dynamicznie rośnie. Widzimy duży potencjał i możliwość ekspansji w krajach DACH. Pozyskaliśmy już pierwsze umowy oraz znaczącego partnera handlowego, a w kolejnych miesiącach planujemy rozwinąć własne zasoby sprzedażowe”

dodaje prezes OPTeam.

Dzięki akwizycjom przeprowadzonym w 2017 i 2018 roku skokowo rozwijają się Polskie ePłatności (PeP), których OPTeam jest współzałożycielem i jednym z akcjonariuszy. Spółka inwestuje w innowacyjne projekty, rozbudowuje ofertę usług internetowych oraz związanych z terminalami POS.

„Strategicznym celem Polskich ePłatnosci jest budowa kompleksowej oferty nowoczesnych usług płatności offline i online oraz umocnienie pozycji na rynku płatności. W tym kontekście bardzo istotne były przeprowadzone w ostatnim roku akwizycje NeoTu oraz PayLane. Użytkownicy przenoszą zakupy do internetu i my idziemy razem z nimi”

komentuje Janusz Bober, przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeamu i Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności.

W I kwartale 2018 r. OPTeam wypracował 13,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 16,6% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,8 mln zł w porównaniu do 1,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka zaraportowała stratę netto w wysokości 668 tys. zł w porównaniu do straty 727 tys. zł w I kwartale 2017 r. Jednocześnie spółka wypracowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 634 tys. zł.

„Wyniki osiągnięte w I kwartale są zgodne z naszymi wewnętrznymi założeniami, a nawet je przewyższają. Już teraz widzimy efekty podejmowanych działań zwiększających sprzedaż, jednak mocniejszych efektów spodziewamy się w drugiej połowie roku. Naszym celem na 2018 r. jest rozwój portfolio usług i dostępność naszej oferty na zachodnich rynkach. Przełoży się to na wypracowanie pozytywnego wyniku EBITDA oraz będzie istotną podstawą do budowy wyniku w kolejnych okresach” 

komentuje Tomasz Ostrowski.

Dzięki zrealizowanym w 2017 r. działaniom reorganizacyjnym i wzrostowi wydajności pracy spółce udało się istotnie ograniczyć koszty w ubiegłym roku. Zgodnie z planami w 2018 r., narastająca redukcja kosztów ma wynieść około 20%.

O spółce

OPTeam od 1988 r. działa na polskim rynku IT, dostarczając rozwiązania informatyczne dla biznesu, uczelni wyższych i instytucji publicznych. W okresie 30-stu lat działalności spółka zrealizowała wiele projektów informatycznych obejmujących wdrożenie rozwiązań IT dedykowanych dla takim sektorom rynku jak: przemysł, energetyka, budownictwo, handel i usługi, administracja publiczna, medycyna oraz szkolnictwo wyższe. Od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

OPTeam jest liderem na rynku systemów elektronicznych legitymacji studenckich. Ponad 130 uczelni korzysta z aplikacji wdrożonych przez spółkę, a liczba dostarczonych kart elektronicznych przekroczyła już 3 mln sztuk. W obszarze działalności OPTeam znajduje się również dostarczanie i integracja zaawansowanych rozwiązań ICT związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem danych oraz budowa sieci teleinformatycznych i centrów przetwarzania danych.

Źródło: spółka, #OPM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości