Strata netto Śnieżki wyniosła 0,44 mln zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lut 2018, 08:43

Strata netto Śnieżki wyniosła 0,44 mln zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej

Śnieżka odnotowała 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,56 mln zł wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,09 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 93,83 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 55,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 567 mln zł w porównaniu z 575,64 mln zł rok wcześniej. 

"Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe grupy kapitałowej w 2017 roku była wyższa sprzedaż zrealizowana na rynku ukraińskim, białoruskim i mołdawskim, oraz niższa na rynku rosyjskim i polskim. Na zrealizowany zysk netto wpłynęły nieco wyższe ceny surowców, podwyżka cen wyrobów oraz wyższe koszty finansowe w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku"

czytamy w raporcie. 

"W ciągu całego 2017 roku grupa kapitałowa Śnieżka dodatnie dynamiki sprzedaży osiągnęła na rynkach zagranicznych. Na rynku ukraińskim wzrost sprzedaży wyniósł 3,4%, na rynku białoruskim wzrosła sprzedaż o 5,9%, na rynku mołdawskim wzrost sprzedaży wyniósł 5,2%. Na rynku rosyjskim nastąpił spadek sprzedaży o 18,7%. Rynek polski zanotował spadek sprzedaży o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 40,94 mln zł wobec 33,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

(ISBnews), #SKA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości