Grupa Lubawa publikuje szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2017, 15:45

Grupa Lubawa publikuje szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2017 r.

Notowana na GPW Grupa Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za I połowę 2017 r., w której odnotowała 122 mln zł przychodów oraz 3,6 mln zł zysku netto. Jednostkowo spółka Lubawa S.A. osiągnęła 10,4 mln zł przychodów oraz poniosła 3,4 mln zł straty.

Zestawiając jednostkowe szacunkowe wyniki samej Lubawy S.A. z latami 2015 i wcześniejszymi można powiedzieć, że są dość typowe. To rok 2016 był w I półroczu nietypowy, ze względu na duży kontrakt na namioty dla służb mundurowych, o którym informowaliśmy, że jest tematem jednorazowym. Kontrakt ten znacząco zwiększył przychody, a co za tym idzie pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku już w I półroczu, a nie jak w latach ubiegłych dopiero w drugim

wyjaśnia Prezes Lubawa S.A. Marcin Kubica.

Na wynik jednostkowy miał też wpływ jeden z kontraktów na kamizelki dla służb mundurowych, które ze względu na wadliwą partię balistyki dostarczoną przez dostawcę, musiały być wykonane ponownie z użyciem surowca od innego dostawcy, wartość tego surowca oraz kara umowna za opóźnienie, którą obciążył nas kupujący to łącznie około 1,5 mln zł, które wpłynęły na wynik.

Wartość ta jest przedmiotem naszego roszczenia wobec pierwotnego dostawcy i jesteśmy w tej sprawie na drodze sądowej 

dodaje Marcin Kubica.

Specyfiką segmentu sprzętu specjalistycznego, który jest domeną spółki Lubawa jest realizacja głównej części kontraktów w drugiej połowie roku, a szczególnie w IV kwartale. Stąd zysk jednostkowy osiągany jest zwykle dopiero po zakończeniu roku obrotowego. Trudne do przewidzenia są również zakupy realizowane przez służby mundurowe, będące głównym odbiorcą produktów Lubawy, które nie są regularne. W związku z tym Spółka nie publikuje prognoz wyników.

W perspektywie roku w samej Lubawie S.A. będziemy dążyć w okolice wyniku jednostkowego z roku 2015 r. znając specyfikę naszej branży myślę że nie powinno być gorzej, a w zależności od rozstrzygnięć kupujących może być lepiej

stwierdza Prezes Lubawy.

Oprócz spółki matki, na wyniki Grupy Lubawa wpływ miały również spółki Miranda i Litex działające odpowiednio w segmentach Tkanin i Materiałów reklamowych.

W bieżącym roku istotnie lepiej radzi sobie nasza spółka zależna Miranda – jest to efekt ciągłej poprawy efektywności w Spółce oraz kontraktu na siatki maskujące Berberys, o którym już informowaliśmy i którego część została zrealizowana, choć większość przypadnie na III kw.

dodaje Prezes Kubica.

Nieco gorszą rentowność niż w roku ubiegłym, przy podobnej sprzedaży zanotował segment Materiałów reklamowych, na który składają się głownie parasole, markizy, namioty i rolety oraz inne nośniki tekstylne z nadrukami reklamowymi.

Jeśli chodzi o Litex to odczuwa on wzrost kosztów, były to w szczególności rosnąca presja płacowa oraz niekorzystne zmiany kursu walutowego i cen surowców

wyjaśnia Marcin Kubica.

W ubiegłym roku Spółka rozpoczęła prace nad strategią Grupy. Wstępnym założeniem jest optymalizacja organizacji Grupy Lubawa, lepsze uporządkowanie działalności podmiotów wchodzących w jej skład oraz osiągnięcie większej synergii i efektów skali.

Wciąż trwają, bardzo zaawansowane już, prace nad naszą nową strategią. Jesteśmy na etapie podejmowania pewnych decyzji strategicznych, jednak chcemy zaprezentować strategię dopiero jak będzie w pełni gotowa. Nie mamy wyznaczonego konkretnego terminu zakończenia prac. W tworzenie strategii jest zaangażowany spory zespół menadżerów Grupy Lubawa oraz doradca zewnętrzny, co wydłuża prace, ale też pozwala oczekiwać że efekt końcowy będzie stanowił solidny fundament rozwoju Grupy na najbliższe lata.

kończy Prezes Kubica.

O Grupie Lubawa

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Źródło: Spółka, #LBW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości