Miranda, spółka z Grupy Lubawa inwestuje w dalszy rozwój | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2016, 11:12

Miranda, spółka z Grupy Lubawa inwestuje w dalszy rozwój

Efektywność energetyczna, optymalizacja produkcji oraz kontynuacja prac w zakresie badań i innowacji – to obecnie trzy główne obszary inwestycyjne Mirandy, wchodzącej w skład Grupy Lubawa. Prowadzone prace modernizacyjne oraz optymalizacyjne mają za zadanie istotnie usprawnić proces produkcji, a także umocnić pozycję Spółki jako lidera rynku tkanin i dzianin, w tym wysoce zaawansowanych tkanin technicznych.

W związku z zaplanowanym na grudzień 2017 r. zamknięciem elektrowni Adamów w Turku, mieszczącej się nieopodal zakładu produkcyjnego Mirandy, bieżące projekty inwestycyjne Spółki skupione są w dużej mierze na zwiększaniu efektywności energetycznej. W wyniku audytu zakończonego w styczniu br. podmiot wdrożył szereg inwestycji (umożliwiających m. in. odzysk wody pochłodniczej z barwiarek), które zgodnie z założeniami Zarządu powinny przełożyć się na min. 0,5 mln zł rocznych oszczędności. Plany Spółki na najbliższe miesiące zakładają budowę własnej kotłowni parowej na potrzeby produkcji zakładu w Turku (obecnie trwają starania o pozwolenie na budowę), a także związanie się umową z jednym z dużych dostawców energii elektrycznej.

Wzmożone prace w zakresie modernizacji energetycznej Miranda prowadzi od zakończenia audytu z lat 2012-2013. Dokonane w latach ubiegłych inwestycje związane z wymianą maszyn barwiarskich, transformatorów, oświetlenia, sprężarek zostały docenione przez Urząd Regulacji Energetyki, który we wrześniu br. przyznał spółce świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) o wartości rynkowej ok. 1 mln zł.

- Jesteśmy na etapie porozumień z domem maklerskim. Planujemy sprzedaż otrzymanych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii w korzystnym cenowo momencie w tym lub przyszłym roku, co powinno umocnić wynik Mirandy. W bieżącym roku również będziemy starali się o przyznanie świadectw. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, spodziewamy się jeszcze lepszych efektów – stwierdził Piotr Bąk, Prezes Zarządu Mirandy.

Obok stopniowej poprawy efektywności energetycznej, priorytetem Spółki pozostaje optymalizacja procesów produkcyjnych. Prowadzony obecnie we współpracy z wyspecjalizowaną zewnętrzną firmą 17–miesięczny projekt optymalizacyjny skutkować ma zarówno istotną poprawą wydajności produkcji, jak i jakości wyrobów. Na potrzeby projektu Zarząd Mirandy powołał pięć zespołów roboczych pracujących nad pięcioma obszarami optymalizacji (systemu zarządzania, planowania operacyjnego, współpracy sprzedaży z produkcją, systemu zarządzania jakością oraz pracy farbiarni). Zgodnie z założeniami, w proces optymalizacji zaangażować może się też każdy chętny pracownik firmy.

- Jest to duże, kompleksowe przedsięwzięcie, obejmujące wszystkie obszary działalności zakładu produkcyjnego, dotyczące sytuacji całej firmy i wszystkich pracowników. Oczekujemy, że udane wdrożenie programu przełoży się m. in. na wzrost wydajności i jakości produkcji o ok. 30%, a także trafności prognoz sprzedażowych o ok. 50%. Odczuwalnych efektów udanego wdrożenia programu optymalizacji spodziewamy się na wyniku za 2018 r. – wyjaśnia Piotr Bąk.

Poza wymienionymi powyżej obszarami, kluczowym elementem strategii Spółki są inwestycje w obszarze badań i rozwoju, zakładające m. in. wykorzystanie środków Unii Europejskiej. W ubiegłym miesiącu Miranda została beneficjentem dofinansowania w drodze konkursu INNOTEXTILE finansowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie wynoszące ponad 5 mln PLN obejmie dwa lub trzy projekty dotyczące opracowania innowacyjnych technologii w segmencie tkanin, w tym maskowania o rozszerzonych właściwościach na potrzeby kamuflażu statycznego i mobilnego oraz technologii obróbki powierzchniowej zimną plazmą płaskich wyrobów włókienniczych. Przygotowywany jest także projekt dotyczący zastosowania specjalistycznych tkanin w nowoczesnej medycynie.

Badania i rozwój są niezwykle istotnymi elementami działalności Mirandy, mającym bezpośrednie przełożenie na budowę pozycji konkurencyjnej. Opracowane w naszych zakładach innowacyjne wyroby, m. in. pokrycia maskujące czy tkaniny przeznaczone na odzież dla służb mundurowych, należą do najlepszych w swojej klasie w skali globalnej. Otrzymywane w tym roku oraz w latach poprzednich dotacje znacząco ułatwiają opracowywanie i wdrażanie takich wyrobów. Zakładamy dalszy udział w podobnych postępowaniach, a także stopniową rozbudowę zaplecza badawczego

twierdzi Prezes Mirandy.

Pozostałe Spółki wchodzące w skład Grupy Lubawa nie pozostają jednak w tyle, podobnie jak Miranda, prowadząc działania związane z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz opracowywaniem nowych rozwiązań. Prace nad modernizacją parku maszynowego w minionych miesiącach kontynuowała spółka Litex Promo, odpowiedzialna za największy w działalności Grupy Lubawa segment materiałów reklamowych. Zaplecze produkcyjne podmiotu wzbogaciło się o drukarki cyfrowe oraz kalander, podnosząc kompetencje Litex Promo w zakresie produkcji w technologii druku cyfrowego. Spółka zakupiła również nowe prasy sublimacyjne płaskie do przenoszenia nadruków metodą termosublimacji, otwierając się na nową grupę odbiorców tego typu usług. Ponadto w 2016 r. zakład rozbudowano o prasy do obróbki metali, maszyny szwalnicze oraz maszyny do rozwoju narzędziowni, w której wykonywane są przyrządy na potrzeby Litex Promo oraz całej Grupy.

We wrześniu br. o otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poinformowała Lubawa S.A., podmiot dominujący w Grupie Lubawa. Dofinansowanie w wysokości 4,6 mln PLN przeznaczone zostanie na budowę centrum badawczo-rozwojowego, którego łączny koszt wyniesie 14,1 mln PLN. W skład Centrum wejdą m. in. laboratoria do badania cech fizyko-chemicznych materiałów, laboratoria testujące wyroby gotowe, w tym nowoczesne laboratorium balistyczne. Jak poinformował podczas wideokonferencji z inwestorami Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A., ambitnym celem Spółki jest oddanie obiektu do użytku już w I połowie 2018 r.

Źródło: Lubawa S.A. #LBW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości