Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Polskie cementownie zaangażowane w budowę terminalu morskiego do przeładunku CO2. To milowy krok dla przyszłego magazynowania tego gazu pod dnem Bałtyku

Projekt budowy morskiego terminalu do przeładunku CO2, kluczowy dla przyszłego magazynowania tego gazu pod dnem Bałtyku, został wpisany na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej (PCI), obejmującą kluczowe inwestycje infrastrukturalne z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej. 

Polski cement coraz bardziej „zielony”

Grupa Holcim, właściciel Lafarge w Polsce, widzi w projektach związanych z dekarbonizacją nie tylko korzyści środowiskowe, ale także potencjał wzrostu przychodów. Obecnie grupa ta realizuje największą liczbę inwestycji w Europie, współfinansowanych przez UE, z zakresu wychwytywania i magazynowania CO2. 

Projekt ECO2CEE, realizowany we współpracy z Orlenem i Air Liquid, ma na celu stworzenie kompleksowego łańcucha dostaw od podmiotów wychwytujących CO2 w północno-centralnej Polsce do terminalu morskiego w Gdańsku i został właśnie wpisany na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej (PCI).

Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego terminalu przeładunku dwutlenku węgla, który będzie wyposażony w infrastrukturę umożliwiającą zmagazynowanie CO2 pod dnem morza. Terminal ten ma być multimodalny, co oznacza integrację różnych środków transportu, a także połączenie z siecią rurociągów. Początkowo transport CO2 będzie realizowany koleją, z docelowym rozwiązaniem w postaci budowy rurociągu przesyłającego CO2.

Planowany terminal w Gdańsku ma osiągnąć przepustowość 3 mln ton CO2 rocznie w pierwszym etapie projektu (lata 2027-2030), z perspektywą zwiększenia przepustowości po 2030 roku, zależnie od zapotrzebowania.

Zobacz także: Rok na rynku gazu. Nowy kontrakt LNG, rozbudowa floty gazowców, szybki rozwój wydobycia w Norwegii i rozbudowa magazynów

Zielony Ład kluczowy dla branży cementowej

Przemysł cementowy jest jednym z sektorów przemysłu, który generuje znaczące emisje CO2 i ma wpływ na zmiany klimatu. Jednakże w ciągu ostatnich 30 lat branża ta dokonała znaczącej redukcji emisji CO2, co świadczy o jej gotowości do zmian i inwestycji w nowe technologie.

Jednym z kluczowych wyzwań dla przemysłu cementowego jest pozbycie się emisji CO2, która powstaje w wyniku rozkładu węglanu wapnia. Warto podkreślić, że wprowadzenie podatku CBAM (granicznego podatku węglowego) będzie mieć duży wpływ na branżę cementową, ponieważ wprowadzi ograniczenia na emisje CO2 i pozbawi przemysł cementowy darmowych uprawnień.

W tym kontekście, technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS/U) jest kluczowa dla osiągnięcia neutralności emisyjnej w przemyśle cementowym. Wdrażając tę technologię, przemysł cementowy może redukować emisje CO2 i jednocześnie zachować swoją produkcję.

Równie istotne jest pozyskiwanie zielonej energii dla cementowni. Wszystko to całościowo powinno umożliwić redukcję emisji CO2 o 40 proc. do 2030 r., a do 2050 r. neutralność emisyjną.

Zobacz także: Następca Timmermansa za większymi ambicjami klimatycznymi. Czy Polska gospodarka to wytrzyma?

Co z tego wynika?

Cała inwestycja jest strategiczna dla Cementowni Kujawy, ponieważ umożliwi transport i składowanie wychwyconego CO2, eliminując tym samym emisje z produkcji cementu. W kontekście globalnych działań na rzecz zeroemisyjności sektora cementowego do 2050 roku, projekt ECO2CEE stanowi istotny krok w osiągnięciu tego ambitnego celu. 

udostępnij: