cyber_Folks może sprzedać Profitroom. Spółka zapowiada dalszy wzrost organiczny oraz powrót do transakcji M&A
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 kwi 2024, 07:42

cyber_Folks może sprzedać Profitroom. Spółka zapowiada dalszy wzrost organiczny oraz powrót do transakcji M&A

Na konferencji Skuteczny Inwestor zarząd Cyber_Folks przedstawił założenia dalszego rozwoju biznesu, koncentrując się głównie na zwiększeniu ARPU (średniego przychodu na użytkownika), ale też zamierza powrócić do planów przejęć większych podmiotów. Spółka jest też u progu ważnego wydarzenia – możliwości sprzedaży Profitroom. Działania te mają na celu zwiększenie wyceny spółki na giełdzie, która, według zarządu, obecnie jest „mocno niewymagająca”.

Cyber_Folks w ostatnich kilkunastu miesiącach skupił się na wzmocnieniu rozwoju organicznego. Ta decyzja wstrzymała plany akwizycyjne, ale pozwoliła przeznaczyć zasoby na rozwój nowych produktów takich jak _Stores oraz najnowszy i najbardziej obiecujący produkt _Now. Spółka zamierza zwiększać wartość koncentrując się na zwiększeniu ARPU (średniego przychodu na użytkownika).

„Potencjał do podnoszenia ARPU jest większy niż kiedykolwiek. Rynek hostingowy, jeśli chodzi o wolumeny, rośnie relatywnie wolno, w tempie kilku procent rocznie. Nasz wzrost opiera się więc na wzroście ARPU od klientów” – mówi na konferencji Skuteczny Inwestor wiceprezes zarządu cyber_Folks, Robert Stasik.

„Konsekwentnie, od wielu lat, dostarczamy im coraz większą wartość, a tym samym rośnie ARPU organicznie w tempie 15% rocznie. To co widzę w najbliższych latach, to potencjał do zwielokrotnienia ARPU - to są nowe produkty _Stores i _Now” – podkreśla wiceprezes.

Zobacz także: Dzięki rozwojowi własnych produktów i rosnącej bazie klientów cyber_Folks zanotował dwukrotny wzrost zysku netto w 2023

Powrót do planów M&A

W wyniku przyjętej strategii, cyber_Folks zdecydowało się na czasowe zawieszenie aktywności M&A (fuzji i przejęć), aby skoncentrować się na rozwoju organicznym. Umożliwiło to spółce skupienie na innowacjach i rozwoju własnych produktów, które są kluczowe dla wzrostu ARPU. Wiceprezes Stasik wskazuje, że "Rezygnacja z M&A pozwoliła na skupienie się na rozwoju produktów własnych," co z kolei przyczynia się do stabilnego wzrostu w segmencie SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Jednakże, cyber_Folks nie porzuca całkowicie strategii polegającej na rozwoju poprzez przejęcia (M&A). Według zarządu, obecnie istnieją ku temu silne podstawy: rynek oczekuje spadku stóp procentowych, zaś sama spółka znacząco obniżyła wartość wskaźnika długu netto do EBITDA, co daje przestrzeń i środki na akwizycje.

"Rynek spodziewa się spadku stóp procentowych, a my zeszliśmy z długiem do 1,5 długu netto do EBITDA i jest potencjał do dalszego obniżenia tego wskaźnika do grubo poniżej 1. Otwiera to potencjał na M&A. Dzięki obecności na giełdzie jesteśmy na radarze doradców M&A, którzy przychodzą do nas z projektami. Vercom (spółka zależna) nie ukrywa strategii, że aktywnie planuje akwizycje i tu z pewnością się coś się ruszy” – podkreśla Robert Stasik.
 

Kurs akcji cyber_Folks od początku 2023

Cyberfolks (1)
 

Wycena cyber_Folks – bez udziału Vercom

Zarząd cyber_Folks zauważa, że obecna wycena spółki jest "mocno niewymagająca", co wynika głównie z jej struktury holdingowej. Cyber_Folks, jako holding, obejmuje kilka różnych biznesów, w tym dwie kluczowe spółki: Vercom i Profitroom. Vercom, będący największą firmą w grupie, dominuje w wycenie całego holdingu.

Jak zwraca uwagę wiceprezes Robert Stasik: "inwestor ma w pakiecie akcji cyber_Folks także Vercom i Profitroom," co prowadzi do dyskonta wartości akcji na giełdzie związanego ze złożonością holdingu. Gdyby wyłączyć z wyceny cyber_Folks samą spółkę Vercom, pozostała część grupy wyceniana jest na stosunkowo niskim poziomie.

W odpowiedzi na ten „problem”, cyber_Folks kontynuuje działania mające na celu uproszczenie struktury korporacyjnej. Przykładem jest chociażby połączenie cyber_Folks i R22, a także sprzedaży udziałów w User com. Te działania mają na celu nie tylko zwiększenie przejrzystości dla inwestorów, ale również osiąganie lepszej synergii na poziomie komunikacji marketingowej i korporacyjnej.

Mimo to, pozostała część biznesu poza Vercom jest wyceniana na około 230 mln zł. Jak zauważa Stasik, jest to wynik mocno niewymagający:

„My przede wszystkim dbamy o biznes i o dowożenie wyników. Trochę nas dziwi, że cała reszta biznesu, poza Vercom jest wyceniana na 230 mln, dodając dług, wychodzi EV ok 300 mln zł, co przekłada się na wskaźnik 5 X EBITDA - a to jest wynik mocno niewymagający” – podsumowuje na konferencji Skuteczny Inwestor wiceprezes, Robert Stasik.

Umowa sprzedaży Profitroom

Jedną z decyzji upraszczających strukturę Cyber_Folks jest sprzedaż Profitroom, dostawcy aplikacji SaaS dla hoteli. cyber_Folks sprzedaje wszystkie posiadane akcje w spółce Profitroom za kwotę ok. 97,5 mln zł, co oznacza około 3-krotny zwrot zainwestowanego kapitału. Pozyskane środki zwiększą możliwości inwestycyjne grupy.

„Otworzyło się okienko umożliwiające realizację opcji wejścia na pakiet większościowy lub sprzedaż" - wyjaśnia wiceprezes zarządu, Robert Stasik.

"Od czasu naszej inwestycji w Profitroom w styczniu 2020 roku spółka urosła blisko 3-krotnie na poziomie przychodów oraz 4-krotnie – biorąc pod uwagę wartości rezerwacji dokonywanych za pomocą platformy. Profitroom z powodzeniem przeprowadził ekspansję zagraniczną i dzisiaj jest już spółką globalną. Była to dla nas dobra inwestycja, z której uzyskaliśmy 3-krotny zwrot" – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Obecnie cyber_Folks posiada 33% udziałów w Profitroom, co nie pozwala na pełne konsolidowanie wyników tej spółki w sprawozdaniach finansowych. To, z kolei, utrudnia inwestorom ocenę wartości cyber_Folks i wpływa na zaniżanie wartości akcji na GPW. Wczoraj wieczorem, w poniedziałek, 15 kwietnia, cyber_Folks ogłosił decyzję o sprzedaży Profitroom. 

Środki uzyskane ze sprzedaży udziałów w Profitroom zwiększą potencjał inwestycyjny cyber_Folks. Pozyskany kapitał zapewni większą swobodę w planowaniu przyszłej strategii rozwoju.

"Wyników spółki Profitroom nie konsolidowaliśmy metodą pełną, dlatego sprzedaż naszych akcji nie wpłynie na przychody i zysk operacyjny grupy. Pozytywnie wpłynie natomiast na poziom naszego zysku netto, a tym samym na nasze zasoby gotówki. – dodaje Robert Stasik.

Zobacz także: cyber_Folks stawia na nowy produkt i zamierza wypłacić wyższą dywidendę

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.