Oferta akcji Ryvu Therapeutics - co warto wiedzieć o emisji i planach spółki
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 gru 2022, 16:41

Emisja akcji Ryvu Therapeutics. Co warto wiedzieć o ofercie i planach spółki

Biotechnologiczna spółka Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji (SPO). Spółka zamierza pozyskać do 272 mln zł na dalszy rozwój projektów. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 15 grudnia 2022 r. Oto co warto wiedzieć o spółce i trwającej ofercie.

Ryvu Therapeutics #RVU rozwija innowacyjne (first-in-class) związki małocząsteczkowe, które docelowo znajdą zastosowanie w leczeniu pacjentów z chorobami onkologicznymi. Założona w 2007 roku spółka przeprowadziła do dzisiaj 11 transakcji partneringowych, więcej niż wszystkie pozostałe spółki z sektora biotechnologicznego razem wzięte.

Zobacz także: Poznaj spółkę, sprawdź notowania i aktualności

„Projekty Ryvu, oparte na bogatej wiedzy z zakresu biologii nowotworów, są rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej śmiertelności i immunoonkologii” - podaje spółka.

Obecnie w pierwszej fazie klinicznej znajduje się najbardziej zaawansowany projekt do którego spółka ma 100% prawa czyli RVU120 nakierowany na leczenie pacjentów z ostrą białaczką szpikową, zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych.

„RVU120 (znany również jako SEL120) jest selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność w wielu modelach guzów litych oraz hematologicznych nowotworach złośliwych in vitro oraz in vivo” - podano w prospekcie emisyjnym.

Drugim najbardziej zaawansowanym projektem klinicznym spółki, na który w 2017 roku została podpisana umowa partneringowa z włoską grupą Mennarini, jest SEL24. Projekt znajduje się obecnie w drugiej fazie badań klinicznych. Jest ukierunkowany na leczenie pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej.

„SEL24 jest selektywnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM i FLT3 – dwóch enzymów odgrywających istotną rolę w transformacji nowotworowej komórek hematopoetycznych. SEL24 (MEN1703) jest nowatorskim, małocząsteczkowym związkiem odkrytym przez Emitenta, który rozwijany jest we współpracy z Menarini Group jako potencjalny lek we wskazaniach onkologicznych, w tym w ostrej białaczce szpikowej (AML)” - wyjaśniono w prospekcie.
 

Projekty Ryvu Therapeutics

Projekty Ryvu

Źródło: prospekt Ryvu Therapeutics
 

Z projektów przedklinicznych warto zwrócić uwagę na najbardziej zaawansowany PRMT5 z obszaru syntetycznej letalności. Ma on szansę osiągnąć status kandydata przedklinicznego już w I połowie 2023 r. Prowadzone prace skupiają się na nowotworach litych.

Zobacz także: Ryvu podpisuje z BioNTech umowę na współpracę naukową i rozwój agonistów STING, o wartości 876,2 mln euro

Historia rozwoju Ryvu Therapeutics

Spółka została założona w 2007 r. Zadebiutowała na NewConnect w 2011 r. pod nazwą Selvita, by następnie przenieść notowania na parkiet podstawowy GPW w 2014 r. Pod koniec 2019 r. ze spółki została wydzielona część usługowa, która zachowała nazwę Selvita. Pozostała część spółki (Ryvu Therapeutics) skupia się od tamtej pory wyłącznie na projektach badawczych innowacyjnych leków.
 

Historia rozwoju Ryvu Therapeutics

Ryvu rozwój

Źródło: spółka

Współprace partneringowe z dużymi firmami z branży

Liczne umowy partneringowe pozwalają spółce rozwiać projekty badawcze. W tym roku nawiązana została współpraca z amerykańską firmą biotechnologiczną Exelixis oraz europejską BioNTech. Przychody w ramach upfontpayment wraz z zadeklarowaną inwestycją w akcje Ryvu przez BioNTech przekraczyły w tym roku okrągłą barierę 200 mln zł w postaci płatności z góry. Z podpisanych do tej pory 11 umów, wciąż ponad połowa może nenerować w przyszłych latach płatności typu milestone lub royalities. To oprócz kolejnych umów partneringowych coraz ważniejsze źródło przyszłych przychodów spółki.
 

Umowy partneringowe Ryvu Therapeutics

Ryvu umowy partneringowe

Źródło: spółka
 

„Od ostatniej emisji akcji spółka dokonała istotnych postępów naukowych, zarówno w projektach klinicznych, w których potwierdzamy bezpieczeństwo i widzimy pierwsze korzyści terapeutyczne, jak i wczesnej fazy. Jakość naszej nauki potwierdza m.in. jedenaście umów partneringowych, w tym dwie – bardzo istotne – podpisane w 2022 r. Liczymy na to, że rynek doceni nasze osiągnięcia – mówi Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Ryvu Therapeutics.

Ryvu korzysta też z finansowania dłużnego, które stanowi istotny wkład w kosztach projektów.

„W ostatnim czasie Ryvu bardzo dynamicznie rozwijało swoje projekty kliniczne i wczesnej fazy oraz było bardzo aktywne w obszarze rozwoju biznesowego i korporacyjnego. Tylko w drugiej połowie tego roku udało nam się pozyskać bardzo korzystne finansowanie dłużne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości ponad 100 mln zł, a także podpisać dwie umowy partneringowe – z BioNTech i Exelixis – dzięki którym spółka zapewniła sobie łącznie ponad 100 mln zł płatności z góry” - dodaje Przewięźlikowski.

Dalsze wsparcie finansowe pochodzić ma z trwającej oferty publicznej akcji.

Zobacz także: Ryvu Therapeutics podpisuje najkorzystniejszą umowę partneringową w swojej historii i komercjalizuje projekt z obszaru immunoonkologii

Wsparcie rozwoju projektów środkami z emisji akcji

Ryvu zamierza pozyskać do 272 mln zł przy założeniu uplasowania akcji po cenie maksymalnej i zaangażowaniu w ofertę Grupy BioNTech.

Nowe środki finansowe posłużą przede wszystkim na realizację planów rozwoju w okresie IV kw. 2022-2024. Większość pozyskanej gotówki z emisji akcji zostanie przeznaczone na najbardziej zaawansowane projekty w fazie klinicznej czyli RVU120. Na ten cel trafić ma 136 mln zł, które pokryją koszty projektów obliczone na łączną kwotę 300 mln. Pozostałe środki pochodzą głównie z finansowania dłużnego i przyznanych dotacji oraz z wpłaty od BioNTech za udzielenie licencji.

Kolejne 79 mln zł wesprze projekty we wczesnej fazie. Całkowity koszt projektów będących na tym etapie rozwoju został oszacowany na 198 mln zł w okresie IV kw. 2022-2024. Pozostałe potrzebne środki pochodzą z tych samych źródeł, co dla projektów klinicznych.
 

Koszty i finansowanie projektów Ryvu Therapeutics

Budżet Q4’22 - 2024 (mln zł)KosztyPrzyznane dotacje i oczekiwane kamienie milowe**Nowe dotacjeGotówkaFinansowanie dłużneOferta akcji serii J*
Projekty kliniczne (Clinical Development)3005672278136
Projekty fazy wczesnej (Early Pipeline)198668192679
G&A60--3-57
RAZEM5581221544104272


*Przy założeniu oczekiwanych przez Spółkę wpływów z oferty (uzyskanie ceny maksymalnej oraz sprzedaż akcji w transzy BioNTech).

**Z uwzględnieniem płatności wstępnej z tytułu udzielenia licencji do BioNTech (94 mln zł)

Całkowita wartość przewidywanych kosztów badań, od 4 kw. 2022 r. do 2024 r. włącznie, wynosi 558 mln zł. Ryvu ma zabezpieczone na ten cel środki w wysokości ok 176 mln zł. Od BioNTech pochodzi kolejne 188 mln zł wpłaconych upfrontem i ze sprzedaży akcji w emisji.
 

Koszy i pokrycie finansowe inwestycji Ryvu Therapeutics w ramach nowej strategii

Ryvu źródła kapitału

Źródło: spółka

Zobacz także: Widzieliśmy laboratoria Ryvu Therapeutics. Oto jak największa firma drug discovery w tej części świata pomaga chorym na raka pacjentom

BioNTech obejmie znaczącą część oferty akcji

W trwającej ofercie publicznej zostanie wyemitowanych do 4.764.674 akcji (seria J). Stanowić będą one do 20,6% wszystkich akcji Ryvu, po zakończeniu emisji. Cena maksymalna została ustalona w wysokości 65 zł za akcję.

Część oferty zostanie już pokryta przez BioNTech. Niemiecki gigant zadeklarował nabycie akcji o wartości 20 mln EUR. Spółka obejmie więc do ok. 1,9 mln nowych akcji w cenie nie większej od 48,86 zł za akcję (120% średniej ceny akcji na GPW ważonej wolumenem z okresu od 26 października do 28 listopada). Po realizacji kupna akcji, europejska spółka biotechnologiczna BioNTech będzie w posiadaniu jednego z największych pakietów akcji Ryvu.

Także prezes i największy akcjonariusz Ryvu, Paweł Przewięźlikowski zadeklarował chęć udziału w ofercie jeżeli popyt na akcje nowej emisji w ramach budowanej książki popytu nie będzie wystarczający.

„BioNTech zadeklarował udział w naszej ofercie poprzez objęcie akcji o wartości 20 mln euro, co jest mocną walidacją branżową całego portfolio projektów. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, podtrzymuję swoją gotowość do wzięcia udziału w emisji” - wyjaśnia Paweł Przewięźlikowski.

Zobacz także: Paweł Przewięźlikowski planuje sprzedać część akcji Selvity, aby wziąć udział w emisji Ryvu Therapeutics

Zapisy na akcje Ryvu Therapeutics

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych już się rozpoczęły i potrwają do 15 grudnia. W tym samym okresie prowadzona jest budowa księgi popytu w dla inwestorów instytucjonalnych.

Dotychczasowym akcjonariuszom Ryvu Therapeutics nie będzie przysługiwało prawo poboru, ale, w celu uniknięcia rozwodnienia, będą mogli objąć z prawem pierwszeństwa nowe akcje oferowane w liczbie, która pozwoli na utrzymanie takiego samego udziału w kapitale zakładowym.

„Biorąc pod uwagę maksymalną liczbę emitowanych Nowych Akcji, liczba Nowych Akcji w zapisie powinna stanowić nie więcej niż 25,9578% akcji Spółki posiadanych przez daną Osobę Uprawnioną w Dniu Rejestracji, zgodnie z przedstawionymi Dokumentami Potwierdzającymi” - wyjaśniono w prospekcie.
 

Kurs akcji Ryvu Therapeutics od początku 2021 roku

Ryvu Therapeutics emisja


Maksymalna cena oferowanych akcji wynosi 65 zł za akcję i tym samym jest wyższa od aktualnej ceny istniejących akcji na giełdzie o ok. 11%. Oferta jest więc przede wszystkim skierowana do inwestorów zamierzających nabyć większy pakiet akcji, którego pozyskanie z rynku byłoby kłopotliwe.

Cena ostateczna zostanie podana po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, czyli po 15 grudnia. Może być ona niższa od wyznaczonej ceny maksymalnej i aktualnej ceny akcji będących w obrocie GPW.

Szczegóły dotyczące SPO Ryvu Therapeutics dostępne są na stronie spółki.

Koordynatorem oferty jest Trigon Dom Maklerski. Księgę popytu prowadzi Biuro Maklerskie mBank.
 

Harmonogram oferty akcji Ryvu Therapeutics

TerminEtap
8 grudnia 2022 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych
8 grudnia 2022 r.Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
15 grudnia 2022 r.Ostatni dzień terminu na dostarczenie dokumentów potwierdzających oraz deklaracji (Prawo Pierwszeństwa) do godziny 11:59
15 grudnia 2022 r.Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych do godziny 11:59
15 grudnia 2022 r.Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
16-20 grudnia 2022 r.Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 21 grudnia 2022 r.Okres przyjmowania zapisu od BioNTech
22 grudnia 2022 r.Przydział akcji oferowanych i zamknięcie Oferty
około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanychPrzewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zobacz także: Ryvu Therapeutics, notowania, rekomendacje, dane finansowe w Strefie Inwestorów 

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.