„Po wymagającym 2023 roku, w tym roku spodziewamy się ustabilizowania sytuacji lub umiarkowanego odbicia na rynku rekrutacyjnym” - relacja z czatu z zarządem Grupy Pracuj | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
09 kwi 2024, 14:33

„Po wymagającym 2023 roku, w tym roku spodziewamy się ustabilizowania sytuacji lub umiarkowanego odbicia na rynku rekrutacyjnym” - relacja z czatu z zarządem Grupy Pracuj

We wtorek, 9 kwietnia 2024 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami zarządu Grupy Pracuj. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za 2023 rok oraz dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział 260 osób, a przedstawiciele spółki odpowiedzieli na prawie 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Grupy Pracuj, na którym rozmawiać będziemy o wynikach finansowych spółki za 2023 oraz dalszych perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 9 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika <a href=https://strefainwestorow.pl/sites/default/files/styles/maly_portret/publ..." title="Obrazek użytkownika Grupa Pracuj" typeof="foaf:Image" />
Grupa Pracuj

Dzień dobry,
serdecznie witamy na czacie z Zarządem Grupy Pracuj. Dzisiaj jesteśmy w składzie: Rafał Nachyna (Dyrektor Operacyjny) oraz Gracjan Fiedorowicz (Dyrektor Finansowy). Przez najbliższą godzinę będziemy odpowiadać na Państwa pytania.
Zaczynajmy! :)

Obrazek użytkownika Anonim
Adam T.

Co wpłynęło najbardziej na wyniki w ostatnim roku?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Wzrost przychodów o 19% w 2023 roku wynikał głównie z:
- konsolidacji niemieckiej grupy softgarden, którą przejęliśmy w połowie 2022 roku,
- wyższych średnich cen projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl,
- silnego odbicia na rynku ukraińskim
- oraz systematycznie rosnącej liczby klientów korzystających z usług oferowanych w modelu SaaS w Polsce i w Niemczech.
Nieustannie koncentrujemy się też na utrzymaniu wysokiej rentowności. W Polsce marża EBITDA była na porównywalnym poziomie rok do roku, pomimo presji kosztowej. Nasz ukraiński serwis Robota.ua wypracował w 2023 roku ponad 7 mln zł zysku z działalności operacyjnej, podczas gdy rok wcześniej zanotował stratę (co miało związek z rozpoczęciem inwazji rosyjskiej). Z kolei nasz niemiecki biznes, na obecnym etapie rozwoju, charakteryzuje się niższą rentownością niż polska część działalności Grupy. Jest to jednak zgodne z naszymi założeniami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akwizycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Czy podtrzymana jest polityka dywidendowa grupy i czy można liczyć na zwiększenie dywidendy (jako zwiększenie wypłacanego odsetka zysków)?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Intencją Zarządu jest, aby co najmniej 50% zysku netto było przeznaczone na wypłatę dywidendy. Rekomendację dotyczącą dywidendy za 2023 rok przedstawimy jako Zarząd w ciągu kilku tygodni, przy okazji zwoływania Walnego Zgromadzenia, do którego będzie należeć ostateczna decyzja w tej sprawie.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Czy rozważany jest skup akcji własnych?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Obecnie nie mamy takich planów.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam T.

Czy zarząd publikuje jakieś prognozy lub ma przewidywania dotyczące sytuacji finansowej spółki na 2024 rok?
Jeśli nie, to chociaż prosiłbym o opinię na temat już zakończonego pierwszego kwartału - lepiej czy gorzej?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Grupa Pracuj nie publikuje prognoz.
Nasze aktualne oczekiwania na 2024 rok obejmują m.in.:
- jednocyfrowy wzrost liczby publikowanych projektów rekrutacyjnych
- efektywny pricing, zarówno w serwisach rekrutacyjnych, jak i systemach SaaS
- dalszy wzrost liczby aktywnych klientów HR Tech SaaS oraz dwucyfrowy wzrost powtarzalnych przychodów z tego obszaru

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak kształtuje się obecnie sytuacja w części ukraińskiej biznesu?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Z dużą satysfakcją obserwujemy, jak radzi sobie nasz ukraiński zespół. Pomimo działalności w bardzo trudnych warunkach, serwis Robota.ua umocnił swoją pozycję rynkową – w minionym roku został największym serwisem rekrutacyjnym w Ukrainie pod względem liczby publikowanych ogłoszeń o pracę. W 2023 roku segment ukraiński zwiększył przychody o ponad 60% i wygenerował solidny zysk na poziomie operacyjnym.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Jak obecna sytuacja w kraju wpływa na popyt na państwa usługi?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Po wymagającym 2023 roku, w tym roku spodziewamy się ustabilizowania sytuacji lub umiarkowanego odbicia na rynku rekrutacyjnym. Tak jak już wspomnieliśmy, oczekujemy jednocyfrowego wzrostu liczby publikowanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w całym 2024 roku, wynikającego z rosnącej bazy aktywnych klientów oraz zwiększenia zapotrzebowania na kandydatów od naszych największych klientów. Zakładamy także dalszy wzrost liczby pracodawców korzystających z systemu eRecruiter.

Obrazek użytkownika Anonim
Janek

W jaki sposób algorytmy AI wykorzystywane są do usprawnienia procesów rekrutacyjnych i jakie korzyści przynoszą użytkownikom serwisów?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

W 2023 roku swoją premierę miała nowa odsłona Pracuj.pl – Pracuj 3.0. Wykorzystanie rozwiązań AI jest wartością dodaną zarówno dla użytkowników, jak i pracodawców. Algorytmy wspierają lepsze dopasowanie ofert pracy do umiejętności kandydatów. Dziś ponad połowa aplikacji kandydatów, składana w odpowiedzi na oferty w serwisie Pracuj.pl, jest wysyłana dzięki systemowi rekomendacji sztucznej inteligencji.
Efekty wdrożenia Pracuj 3.0 to również między innymi:
- 70% ofert dostępnych w ekosystemie Easy Apply
- 2x szybszy proces aplikowania
- wzrost konwersji o 20% r/r

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak zamierzacie Państwo dalej rozwijać swoje produkty w obszarze HR Tech SaaS i jakie są prognozy wzrostu dla tego segmentu?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Zamierzamy m.in. zwiększać wartość dla klientów z istniejących, jak i nowych produktów oferowanych przez eRecruitera i softgarden. Przykładowo, eRecruiter w 2023 roku udostępnił swoim klientom platformę HR Workflows, która umożliwia integrację wszystkich procesów HR w jednym miejscu, przez co wspiera ich automatyzację. Rozpoczęliśmy również sprzedaż modułu preboarding, poszerzając stopniowo obszar działania eRecruitera o usługi i moduły z zakresu post-hire. Rozwiązania onboardingowe zostały w minionym roku wdrożone także w softgarden.
W naszej strategii zakładamy średni roczny wzrost powtarzalnych przychodów z obszaru HR Tech SaaS na poziomie 25%+. Dążymy do tego, by w 2025 roku przychody z tego obszaru stanowiły już około 30% łącznych przychodów Grupy Pracuj.
Myślimy także o kolejnych akwizycjach podmiotów, które byłyby komplementarne wobec obecnej oferty Grupy Pracuj w tym obszarze.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Który z oferowanych i rozwijanych rozwiązań może potencjalnie najbardziej wpłynąć na zwiększenie wyników w tym roku?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Zakładamy, że motorem wzrostu w najbliższych latach będą rozwiązania z obszaru HR Tech oferowane przez softgarden i eRecruitera w modelu subskrypcyjnym (SaaS).
softgarden już dziś oferuje unikalne połączenie systemu Talent Acquisition Suite z funkcją multipostingu. Dzięki temu kompleksowo zaspokaja potrzeby klientów poprzez znalezienie odpowiednich kandydatów i automatyzację całego procesu rekrutacji w jednym rozwiązaniu. Możliwym kierunkiem dalszego rozwoju oferty softgarden i eRecruitera są rozwiązania z obszaru Human Capital Management / HRM Suite.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są główne ryzyka dla działalności dla firmy w obecnym otoczeniu rynkowym i jak planuje się je minimalizować?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Jako firma technologiczna prowadząca serwisy rekrutacyjne online musimy liczyć się m.in. z potencjalnymi atakami cybernetycznymi czy ryzykiem wycieku danych. Nasze działania pozwalające minimalizować tego typu ryzyka obejmują m.in. wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy powołanie dedykowanego zespołu odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa.
Poza tym, wszyscy funkcjonujemy w niepewnym otoczeniu gospodarczym. Ewentualne zawirowania rynkowe mogą mieć wpływ na kondycję finansową naszych klientów, a co za tym idzie na ich skłonność do poszukiwania nowych pracowników. Bieżąca analiza sytuacji i trendów rynkowych pozwala nam elastycznie reagować na zmieniające się warunki, m.in. poprzez odpowiednią optymalizację kosztów, a także zmiany cennikowe i produktowe.
Szerzej kwestię czynników ryzyka i zarządzania nimi opisujemy w naszym raporcie rocznym, który jest dostępny na stronie: https://grupapracuj.pl/dla-inwestorow/raporty-okresowe/2023

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Ocena efektów przejęcia Softgarden wciąż jest utrudniona z racji porównywania niepełnych okresów. Jak państwo oceniacie teraz perspektywy przed tym segmentem działalności na 2024 rok czy jest szansa na efekt dźwigni operacyjnej?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przejęcia softgarden. Dzięki tej akwizycji uzyskaliśmy dostęp do ekosystemu HR Tech w Niemczech oraz pozyskaliśmy dynamicznie rosnący biznes w regionie DACH. Pozwoli nam to zwiększać udział przychodów z obszaru HR Tech SaaS, bardziej odpornego na wahania koniunkturalne, w łącznych przychodach Grupy Pracuj.
Jeśli chodzi o perspektywy na 2024 rok, naszym celem jest dalszy wzrost klientów korzystających aktywnie z systemu softgarden, jak i wzrost średniej ceny subskrypcji, co powinno przełożyć się na dwucyfrowy wzrost powtarzalnych przychodów.
W przyszłości spodziewamy się również zwiększenia rentowności tego biznesu (pozytywny efekt dźwigni operacyjnej).

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Czy wyniki spółek Pracuj Ventures są konsolidowane metodą pełną w wynikach Grupy?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Nie, ani Pracuj Ventures, ani żadna spółka portfelowa PV nie są objęte pełną konsolidacją. Pracuj Ventures jest wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Patrząc na obecne przepływy pieniężne spółka do końca tego roku powinna powrócić netto na pozycję gotówkową. Czy planujecie w związku z tym jakieś większe M&A jak Softgarden czy jeżeli już to mniejsze akwizycje?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Mamy apetyt na kolejne akwizycje, ale o samych transakcjach będziemy informować w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Proszę o komentarz odnośnie segmentu Ukraina, czy przewidujecie dalsze ożywienie na tamtejszym rynku pracy i czy jest szansa na jeszcze większe efekty na poziomie zyskowności?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Sytuacja na rynku ukraińskim jest dynamiczna i nadal związana z wieloma ryzykami. Aktualnie bardzo wyraźnie widać, że rynek ukraiński to "rynek kandydata", co przekłada się na wysoką skłonność naszych klientów do publikowania ogłoszeń oraz alokowania na ten cel wyższych budżetów. Widzimy przestrzeń zarówno do dalszego zwiększania liczby publikowanych ogłoszeń, jak i potencjał na wzrost cen. Mając na uwadze wspomniane ryzyka, biznes ukraiński prowadzimy z zachowaniem odpowiedniej dyscypliny kosztowej, co przy w miarę stabilnej sytuacji przełoży się na wzrost rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

W 2023 roku pięknie udało wam się obronić przychody i poprawić marżę w segmencie Polska. Czy w związku z dynamicznym rozwojem wszelkiego rodzaju rozwiązań AI widzicie potencjał na dalszą optymalizację efektywności i zyskowności?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

W pierwszej kolejności skupiliśmy się na tym, aby wykorzystanie rozwiązań AI przełożyło się na wzrost jakości produktów oferowanych zarówno klientom, jak i kandydatom. W nadchodzących miesiącach planujemy udostępnienie klientom kolejnych produktów opartych o sztuczną inteligencję. Ponadto, mamy również w planach wdrażanie narzędzi AI, dzięki którym będziemy poprawiać efektywność procesów wewnętrznych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakby Pan ocenił 2023 rok: poniżej oczekiwań, zgodnie, czy powyżej oczekiwań?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Lekko powyżej oczekiwań z początku 2023 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy obawiacie się wzrostu bezrobocia i czy to negatywnie może wpływać na wyniki Pracuj?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Nie obawiamy się wzrostu bezrobocia. Przeciwnie, od klientów coraz częściej słyszymy, że szereg rekrutacji stanowi dla nich duże wyzwanie ze względu na niedobór kandydatów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widzicie jakąś przestrzeń w 2024 do wzrostu cen Waszych usług?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Widzimy potencjał do dalszego wzrostu cen, zarówno w serwisach rekrutacyjnych, jak i w systemach do zarządzania rekrutacjami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy nacisk na zwiększenie pracy hybrydowej albo 4-dniowy tydzień pracy to czynniki, które jakoś mogą wpłynąć na biznes Pracuj.pl?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Nie przewidujemy, aby koncepcje zmiany sposobu pracy były czynnikiem, który wpływałby istotnie na biznes Pracuj.pl.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są strategiczne cele na najbliższe lata i jaki planuje spółka osiągnąć wzrost skorygowanej EBITDA oraz marży EBITDA?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, naszym celem strategicznym jest wzrost przychodów Grupy Pracuj do 1 mld zł w perspektywie do roku 2025+ przy utrzymaniu marży skorygowanej EBITDA powyżej 40%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy macie na oku jakieś kolejne przejęcia?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Nieustannie pracujemy nad budowaniem relacji, które w przyszłości pozwoliłyby nam na kolejne akwizycje biznesów, komplementarnych do rozwiązań Grupy Pracuj.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Jakie są główne czynniki stojące za wzrostem średniej ceny projektów rekrutacyjnych, mimo spadku ich liczby w 2023 roku?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Tych czynników jest kilka, m.in.:
- niedobór kandydatów w kilku kategoriach,
- zwiększenie funkcjonalności, którą adresujemy poprzez rozbudowanie oferty produktowej,
- wzrost średniej płacy w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób Grupa Pracuj zamierza utrzymać i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku niemieckim po przejęciu systemu softgarden?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Zwiększanie liczby klientów korzystających z systemu softgarden oraz rozbudowa systemu o kolejne funkcjonalności i moduły, szczególnie w obszarze post-hire, przy utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy 2024 rok będzie rokiem pełnym wyzwań dla Grupy? Jakie ryzyka widzicie na horyzoncie?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Każdy rok przynosi nowe wyzwania, ale i satysfakcję z osiąganych celów.
Szerzej kwestię czynników ryzyka i zarządzania nimi opisujemy w naszym raporcie rocznym, który jest dostępny na stronie: https://grupapracuj.pl/dla-inwestorow/raporty-okresowe/2023

Obrazek użytkownika Anonim
AP

Jak oceniacie rozwój na rynku niemieckim, biorąc pod uwagę duże spowolnienie gospodarcze i problemy w wielu obszarach rynku?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Biorąc pod uwagę aktualną liczbę aktywnych klientów korzystających z usług softgarden, oraz wzrost powtarzalnych przychodów (MRR), widzimy duży potencjał rozwoju naszego biznesu na rynku niemieckim, pomimo przejściowych perturbacji na tym rynku. Niemcy pozostają największą gospodarką w UE.

Obrazek użytkownika Anonim
AP

Jak oceniacie początek 2024 roku? Czy pierwsze miesiące dają powody do optymizmu?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Prosimy o cierpliwość. 23 maja zaprezentujemy nasze wyniki za 1Q.

Obrazek użytkownika Anonim
Szymon M

Jak wygląda rozwój części inwestycyjnej przez Pracuj ventures?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

W styczniu 2024 roku Grupa Pracuj podwyższyła swój wkład w Pracuj Ventures o kwotę 7,6 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak po paru latach od pandemii COVID-19 można ocenić, czy miała ona długoterminowy wpływ na strategię i działalność Grupy Pracuj, szczególnie w kontekście zmian w zachowaniach pracodawców i kandydatów?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Pandemia była okresem, który pozwolił sprawdzić zdolności adaptacyjne naszej organizacji do zmieniających się warunków rynkowych. Po spadku przychodów w 2020 roku, w kolejnych latach systematycznie zwiększamy skalę działania, dostarczając inwestorom coraz lepsze wyniki.

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w czacie i ciekawe pytania.
Zarówno my, jako Zarząd, jak i dział relacji inwestorskich, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Życzymy dobrego dnia i udanych inwestycji!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.