„Wysoki potencjał drzemie w projektach w II półroczu 2024” - relacja czatu inwestorskiego z prezesem LUG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
16 lut 2024, 13:48

„Wysoki potencjał drzemie w projektach w II półroczu 2024” - relacja czatu inwestorskiego z prezesem LUG

W czwartek, 15 lutego 2024 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za IV kwartał 2023 roku.

W spotkaniu wzięło udział prawie 300 osób, a prezes odpowiedział na prawie 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu LUG, Ryszardem Wtorkowskim, na którym rozmawiać będziemy o wynikach spółki za IV kwartał 2023 r.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 15 lutego 2024 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry Państwu,
cieszę się, że będę miał przyjemność porozmawiać z Państwem za pośrednictwem czatu internetowego przy okazji publikacji kolejnych okresowych wyników naszej grupy kapitałowej. Za nami rok wytężonej pracy w wymagającym środowisku gospodarczym. Zapraszam do zadawania pytań, chętnie przybliżę szczegóły naszej działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Jakie czynniki przyczyniły się do znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2023 roku w porównaniu z poprzednim rokiem?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wzrost sprzedaży podyktowany jest głównie konsekwentną realizacją naszej strategii, w której między innymi zakładaliśmy realizację projektów o wysokich wolumenach. Faktycznie notujemy znaczący wzrost takich projektów. Jednocześnie poprawiliśmy efektywność pracy w obszarze projektów infrastrukturalnych i drogowych, które wg. nas mają największy potencjał wzrostowy. Jak zwróciliście Państwo uwagę, duży nacisk kładziemy na poprawę naszej rentowności co jest efektem działań optymalizacyjnych, które opisywaliśmy w naszych raportach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej jest strategią, którą planujecie kontynuować w przyszłości, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W dalszym ciągu zakładamy rozwój sprzedaży w Polsce ponieważ nasze rodzime podwórko stanowi obiecującą szansę, którą chcemy wykorzystać. Zwracam jednak Państwa uwagę na to, że w strategii jako jeden z głównych celów wyznaczyliśmy sobie 75% przychodów ze sprzedaży eksportowej i zamierzamy ten cel konsekwentnie realizować. Nie zmienia to faktu, iż również będziemy wykorzystywać okazje sprzedażowe, które będą się nadarzać w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
A.D.

Czy widać już poprawę na rynku budownictwa i innych rynkach na których działa LUG? Jak wygląda backlog na ten rok?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Niestety pierwszy kwartał nie napawa nas optymizmem. Odczyty wskaźników gospodarczych pokazują, że na rynkach zagranicznych sytuacja pogarsza się. Przemysł europejski – szczególnie niemiecki, nie radzi sobie najlepiej, a nie jest jedynym, który ma problemy na kontynencie europejskim. To wpływa na spadek dynamiki zamówień i mniejsze skłonności inwestycyjne. Od lat jednak dywersyfikujemy naszą działalność geograficznie by elastycznie reagować na zmiany rynkowe. Dzięki niej jesteśmy w stanie częściowo kompensować słabsze wyniki na jednym rynku, większym zaangażowaniem i lepszą dynamiką zrealizowaną w innym regionie świata.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak spółka zamierza zarządzać ryzykiem walutowym w przyszłości, biorąc pod uwagę konwersję finansowania ze stopy WIBOR na EURIBOR?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, jak wspominałem na poprzednich czatach, występuje naturalny hedging względem waluty euro, który w znacznej części zabezpiecza różnice kursowe pomiędzy sprzedażą a zakupami. W zakresie pozostałych walut stosujemy politykę zabezpieczeń opartą na kontraktach terminowych. W ślad za wcześniej wspomniany naturalny hedgingiem, spłata naszych zobowiązań finansowych względem banków również jest zabezpieczona w walucie euro, a korzystanie z finansowania w EURIBOR ogranicza nasze koszty obsługi długu w porównaniu do stopy WIBOR.

Obrazek użytkownika Anonim
A.D.

Jakie są główne czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe spółki w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Główne czynniki ryzyka opierają się o sytuację makroekonomiczną. Wspominaliśmy o tym w komentarzu w informacji prasowej. Kluczowa jest niepewność i słabe odczyty PMI, które mają szansę na poprawę pewnie dopiero w drugiej połowie roku. W Polsce zmiana polityczna również istotnie wpływa na dynamikę realizowanych kontraktów, ponieważ wiele decyzji jest obecnie wstrzymywanych ze względu na zmiany w zarządach państwowych spółek, które również stanowią istotna nogę popytową w segmencie oświetlenia infrastrukturalnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia potencjalny wpływ podwyżek cen prądu o zapowiadane przez ministerstwo 30%-40% na zainteresowanie Waszą ofertą od strony klientów indywidualnych?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nie działamy w segmencie klientów indywidualnych, więc nie spodziewamy się z ich strony wzrostu zainteresowania naszymi rozwiązaniami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy dostrzega Pan jakieś istotne ożywienie w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Zaskakującym jest fakt, że nie obserwujemy większej aktywności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie projektów infrastrukturalnych i oświetleniowych. Oceniam, że ta aktywność pojawi się po wyborach samorządowych. Myślę także, że jesteśmy w fazie wyczekiwania na wpływ środków unijnych które będą z pewnością motorem napędowym w tego rodzaju projektach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy koniec zamrożenia cen prądu wpłynie w jakiś sposób na wyniki spółki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Mamy zakontraktowaną stałą cenę prądu, którą uwzględniamy w naszym budżecie rocznym. W związku z czym odmrożenie cen prąd nie będzie oddziaływało na nasz wynik operacyjny.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy ponowne utrudnienia związane z konfliktem na bliskim wschodzie, wzrost cen frachtu to może być dla Lug jakiś istotny problem?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Mamy za sobą trudny okres covidowy, w którym następowały znaczące wzrosty cen frachtów i opóźnienia logistyczne. W związku z tym nasze doświadczenie w tym zakresie jest stosunkowo wysokie. Aktualnie największe wyzwanie stanowi sytuacja na Morzu Czerwonym, która wpływa na czas dostaw komponentów oraz ceny transportu na środkach alternatywnych (kolej, samolot). Mając wyżej wymienione doświadczenia stosujemy już wypracowane wcześniej metody radzenia sobie w takich sytuacjach, które mogą przełożyć się na krótkookresowe zwiększenie stanów magazynowych, a tym samym kosztów finansowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Damian Kardler

Jakie są główne wyzwania i ryzyka dla spółki w nadchodzącym roku i jak zarząd planuje je minimalizować?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Do ryzyk odnosiłem się już w jednym z poprzednich pytań. Dodam jeszcze, że jednym z elementów minimalizacji ryzyk jest dywersyfikacja źródeł dostaw komponentów, a także ciągłe poszukiwanie nowych odbiorców na szybko rosnących rynkach.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Jaki wpływ na wyniki ma znaczne umocnienie złotego wobec EUR i USD? Czy dalsze wzrosty PLN to dla spółki szansa, czy ryzyko?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nawiązując do poprzednich pytań umocnienie złotego wobec euro nie wpływa istotnie na wyniki naszej grupy ze względu na naturalny hedging. Nieco inna sytuacja związana jest z pozostałymi głównymi walutami, względem których umocnienie się złotego nie wpływałoby dobrze na wyniki spółki. Natomiast z uwagi na stosowane przez nas zabezpieczenia nie spodziewamy się tutaj istotnego wpływu na całokształt działalności operacyjnej i wyników finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Panie Prezesie gratuluję kolejnego kwartału bardzo dobrych wyników. Chciałbym zapytać jakie czynniki odróżniały IV kwartał od poprzednich okresów, że udało się tak znacząco poprawić rentowność i przychody?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Bardzo dziękuję. Poprawa wyników w IV kwartale 2023 roku nie jest kwestią wyjątkowych czynników, lecz ukierunkowanej pracy nad realizacją naszej strategii i działań, które wdrożyliśmy na przestrzeni całego roku, w tym m.in.: dyscyplina marżowa i systematyczne optymalizacje w procesach zakupowych, którym towarzyszyły modyfikacje w podejściu do zarządzania miksem produktowym i selekcją projektów w naszym portfelu zamówień. Zrealizowaliśmy też inwestycje, unowocześniając naszą linię do produkcji elektroniki oraz sposób jej magazynowania, by móc realizować większą skalę zamówień przy jednoczesnym utrzymywaniu dyscypliny kosztowej i najwyższej jakości. Dodatkowo pozytywnie na wynik wpłynęły przychody z realizacji kontraktu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawy. W IV kwartale wyniosły one 7,08 mln zł, a narastająco w okresie styczeń - grudzień 2023 roku osiągnęły poziom 20,05 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy planowane są zmiany w strategii?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jesteśmy w początkowej fazie realizacji strategii i zamierzamy ją konsekwentnie realizować, jednakże obserwujemy zmieniające się otoczenie rynkowe i jeśli sytuacja będzie tego wymagała będziemy korygowali ją tak, aby utrzymać stabilny wzrost całej organizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan K.

W jaki sposób radzi sobie spółka z wyzwaniami związanymi z presją płacową?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Działamy na rynku zaawansowanych technologii i w organizacji, która wymaga wysokich kwalifikacji. W związku z tym musimy uwzględniać otoczenie rynkowe w zakresie płac, a to pozwala nam oferować największą jakość usług przy wsparciu zmotywowanego zespołu. Jednocześnie staramy się podnosić inne czynniki pozapłacowe czynniki, takie jak poprawa ergonomii pracy, dlatego inwestujemy w naszą wspólną przestrzeń pracy.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak ocenia Pan szansę LUG na realizację projektów z programu „Rozświetlamy Polskę”. Czy jest szansa na podpisanie kontraktów jeszcze w I półroczu i czy LUG będzie w stanie odpowiedzieć produkcyjnie na zapotrzebowanie JST?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oceniam, że mamy spore szanse na zdobycie i realizację projektów w ramach tego programu. Jesteśmy obecni na wszystkich wydarzeniach informujących o tym jak przygotować się do tego by spełnić wymogi dokumentacyjne, tłumaczymy kwestie techniczne i pokazujemy, jak działają nasze systemy zarządzania oświetleniem miejskim. Ponadto spełniamy wymóg produkcji na terenie UE i mamy unikalne doświadczenie w projektach infrastrukturalnych. Zamierzamy wziąć udział w wielu postępowaniach przetargowych, trudno jednak oszacować, ile z nich wygramy. Nasze doświadczenie jest naprawdę duże, a potencjał realizacyjny wciąż wzrasta, ale w sprawie liczb nie będę spekulował. Działamy w sposób zaplanowany i robimy swoje. Szansa na podpisanie umów w końcówce pierwszego półrocza jest duża, jednak wyniki będą widoczne w III i IV kwartale.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy marża brutto na poziomie 43-44% to Pana zdaniem maksimum, czy jest jeszcze przestrzeń do jej poprawy? Czy podejmujecie jakieś konkretne działania w tym kierunku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Realizowana marża jest zawsze wypadkową chłonności rynkowej z jednej strony, z drugiej - kosztami pozyskania komponentów i kosztami pracy. Cały czas uważnie planujemy wszystkie te czynniki na tyle, na ile mamy na nie wpływ. W naszym budżecie na 2024 r. zakładamy odchylenia w wymienionych obszarach i mamy plany reakcji na zakładane poziomy odchyleń, jednakże zawsze musimy uwzględniać sytuacje nieprzewidywalne takie jak chociażby z okresu covidowego, które mogą mieć znaczący wpływ na utrzymanie rentowności. Nasze portfolio produktowe jest na tyle szerokie, że stanowi ono również element zarządzania marżą w ogólnym miksie produktowym.

Obrazek użytkownika Anonim
GOŚĆ

Jak wygląda portfel zamówień LUG na II i III kwartał br. i czy uwzględniono w nim potencjalne kontrakty z programu „Rozświetlamy Polskę”?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Perspektywa II i III kwartału jest obiecująca, ale program „Rozświetlamy Polskę” sprawił, że potencjał projektowy w tym okresie fluktuuje. Niektóre szanse sprzedażowe ulegają odroczeniu z uwagi na przygotowania do postępowań przetargowych oraz możliwe poszerzenia zakresów zadań. Pierwsze efekty ogłoszonych zamówień w postaci podpisanych umów będą najpewniej widoczne nie szybciej, niż w drugim kwartale br. Jak w swoim komentarzu w informacji prasowej wspominał Jakub Wtorkowski, szansą na nowe kontrakty są rynki rozwijające się.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Czy w tym roku nadal spodziewacie się wzrostu zapasów w bilansie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak każdego roku planujemy wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy LUG. Chcąc zrealizować ten cel musimy analogicznie do tego wzrostu zwiększyć stan zapasów. Biorąc pod uwagę czynniki makro, o których wspominałem wcześniej planujemy wzrost poziomu stanów magazynowych. Dodatkowym elementem, który będzie miał wpływ na wzrost wartości zapasów będą wprowadzane nowe produkty, które otworzą nam nowe możliwości na realizację dużych projektów na rynkach, na których działamy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jeśli chodzi o wyniki IV kwartał 2023 r. to poziom, który chcielibyście powtarzać w kolejnych kwartałach, czy raczej poprzeczka jest dla was zawieszona jeszcze wyżej?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W okresie całego roku chcielibyśmy zrealizować wynik wyższy. Tak jak wcześniej wspominałem wyzwaniem pozostaje pierwszy kwartał 2024. Jednakże wysoki potencjał drzemie w projektach w II półroczu 2024 i widzimy możliwość realizacji celu rocznego na wyższym poziomie.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję Państwu serdecznie za wszystkie pytania i duże zainteresowanie rozwojem naszej Grupy. Na większość z nich udzieliłem odpowiedzi, w przypadku pozostałych znajdą Państwo informacje w naszych materiałach. Do zobaczenia na czacie podsumowującym wyniki I kwartału 2024 roku. Życzę udanego końca tygodnia. Pozdrawiam!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.