"Produkcja miedzi i srebra w Grupie KGHM została zrealizowana na poziomie i powyżej danych zakładanych w budżecie na 2023 r." - relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM, Mateuszem Wodejko | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
17 lis 2023, 15:36

"Produkcja miedzi i srebra w Grupie KGHM została zrealizowana na poziomie i powyżej danych zakładanych w budżecie na 2023 r." - relacja czatu z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM, Mateuszem Wodejko

W piątek, 17 listopada 2023 r. odbył się czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM, Mateuszem Wodejko. Tematem przewodnim spotkania były wyniki Grupy za III kwartał 2023 r.

W spotkaniu wzięło udział prawie 500 osób, a Prezes odpowiedział na 16 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych KGHM, Mateuszem Wodejko na którym rozmawiać będziemy o wynikach finansowych za III kwartał 2023 r.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 17 listopada 2023 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Finansowych, Mateuszem Wodejko. Rozpoczynamy spotkanie, zapraszamy do zadawania pytań i śledzenia dyskusji!

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Dzień dobry, witam Państwa na naszym czacie inwestorskim związanym z wynikami finansowymi za III kwartał 2023 r. W omawianym okresie produkcja miedzi i srebra w Grupie KGHM została zrealizowana na poziomie i powyżej danych zakładanych w budżecie na 2023 r. Jeśli chodzi o wyniki operacyjne i finansowe, to są one na dobrym poziomie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, który charakteryzował się inną bazą ekonomiczną. Jest to przede wszystkim efekt prowadzonych przez Zarząd inicjatyw optymalizujących oraz dyscypliny kosztowej.
Podczas naszego dzisiejszego spotkania przedstawię więcej szczegółów i odpowiem na interesujące Państwa zagadnienia.
Zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Czy znają już Państwo lokalizację atomu?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jeśli chodzi o postępy prac w tym projekcie, to tak jak informowaliśmy, w tym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało nam decyzję zasadniczą dotyczącą małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym można powiedzieć, że otrzymaliśmy oficjalną akceptację Państwa dla potencjalnej inwestycji, zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę założeniami i koncepcją. Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Jej uzyskanie uprawnia nas, jako Spółkę, do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych ustaleń administracyjnych takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę. Trzeba podkreślić, że KGHM jest na etapie przed decyzją inwestycyjną, a zostanie ona podjęta w dalszej pespektywie czasowej, w przypadku pozytywnych wyników analiz technicznych i finansowych oraz po wdrożeniu technologii SMR w którymś z krajów z bogatym doświadczeniem w energetyce jądrowej (tzw. podejście Next of a Kind).
O szczegółach będziemy Państwa informować.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Czy niższa wartość ebitda jest spowodowana zmiana kalkulacji?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Na 30 września 2023 roku dokonaliśmy zmiany definicji skorygowanej EBITDA celem uspójnienia kalkulacji i prezentacji tego parametru w każdym segmencie. Zmiana polega na zastąpieniu parametru amortyzacji w kalkulacji „wynik na sprzedaży + amortyzacja” z pozycji "amortyzacja w cash flow" na "amortyzacja w kosztach rodzajowych". Omawiając trend kształtowania wyniku EBITDA r/r szereg czynników miało wpływ na jej spadek tj niższy kurs walutowy pary USD/PLN, niższa cena miedzi w USD (a tym bardziej w PLN) przy jednoczesnej presji kosztowej wynikających m.in. z kształtowania się poziomów cen czynników energetycznych. Nie można zapominać o presji płacowej która wpływa na poziom kosztów realizacji usług w tym usług realizacji robot przygotowawczych czy szeroko rozumianych usług utrzymania ruchu. Sygnalizowane przez nas przejściowe pogorszenie parametrów produkcyjnych na poziomie KGHM I wpłynęło także na poziom skonsolidowanej EBITDA. Pomimo tych wyzwań realizacja EBITDA jest zadowalająca gdyż w trudnych warunkach makro pozwala zachować stabilną sytuacje finansową.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor33

Czy umowa którą zawarliście wczoraj z China Metals będzie aktualizowana czy może określa warunki na cały czas jej trwania? Czy to korzystne rozwiazanie?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

W tym roku mija 26 lat współpracy handlowej KGHM Polska Miedź S.A. z partnerami z Chin. Podpisanie kontraktu na dostawy miedzi do tego kraju po raz pierwszy nastąpiło w 1998 roku. Obecnie realizowane kontrakty zawarte są z firmą China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd., będącą częścią China Minmetals Group. Spółki z Grupy China Minmetals są największym odbiorcą katod Cu KGHM na rynku chińskim. Szacowana wartość obecnej pięcioletniej umowy, wg notowań z dnia podpisania, wynosi od 2,034 - 4,882 mld dolarów, a KGHM w latach 2024-2028 sprzeda China Minmetals łącznie od 250 - 600 tys. ton miedzi. Jeśli chodzi o warunki handlowe na dany rok, to będą one uszczegóławiane na bieżąco w kontraktach rocznych zawieranych w ramach przedmiotowej umowy ramowej. Jest to standardowy formularz stosowany w kontraktach handlowych tego typu i pozwala na dużą elastyczność w realizowaniu polityki sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zabezpieczenie dostaw energii w rozsądnym koszcie to w średnim i długim terminie kwestia strategiczna dla KGHM i jej akcjonariuszy. Jak w związku z tym przedstawia się aktualna sytuacja projektu SMR, w obliczu ostatnich zawirowań wokół partnera tego projektu, firmy Nuscale?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

KGHM Polska Miedź S.A., biorąc pod uwagę wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz Agencji Energii Jądrowej NEA OECD w Paryżu, zamierza dokonać wyboru najlepszej technologii reaktorowej dla swojego projektu SMR (pod względem ekonomicznym, środowiskowym i bezpieczeństwa) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami przy zachowaniu zasad transparentności i konkurencyjności. W związku z powyższym, zakończenie projektu budowy elektrowni jądrowej VOYGR-6™ realizowanej w Stanach Zjednoczonych w ramach Carbon Free Power Project, nie ma przesądzającego wpływu na projekt jądrowy SMR realizowany na tym etapie przez KGHM Polska Miedź S.A. niezależnie od jakiegokolwiek dostawcy technologii i bez zastrzeżenia wyłączności. Umowa o prace wstępne zawarta z NuScale Power, LLC dnia 14 lutego 2022 r. umożliwiła Spółce dostęp do danych technicznych dostawcy technologii niezbędnych m.in., do zainicjowania procesu wyboru docelowej technologii reaktorowej.

Obrazek użytkownika drwook
drwook

Dzień dobry, czy spółka zamierza zwiększyć poziom dywidendy, jeśli tak to do ilu ?%
Jak Pan próżnuje kurs miedzi przez najbliższe 2-3 kwartały.
Czy niski usd/pln spółce sprzyja pod kątem wyników czy wbrew przeciwnie?
Kiedy zobaczymy na spółce wzrostu kursu akcji po wielomiesięcznej konsolidacji ?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

W kwestii dywidendy, polityka dywidendowa KGHM wciąż obowiązuje, gdzie zostały określone założenia co do możliwości wypłaty dywidendy. Jesteśmy w trakcie roku obrotowego i po jego zakończeniu oraz ostatecznej ocenie możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku metali, rozpoczniemy proces wewnętrznego uzgadniania poziomu dywidendy oraz dialog z rynkiem o możliwości jej wypłaty. Niewątpliwie nasza rekomendacja Zarządu o podziale zysku, z całą pewnością będzie wynikiem bieżących analiz z jednoczesnym uwzględnieniem równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki. Przypominam również, że ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Spółka zwyczajowo oraz zgodnie z zasadami dobrych praktyk nie dzieli się prognozami, w tym również o potencjalnym zachowaniu cen naszych produktów.
Jeżeli chodzi o wpływ kursu USD na PLN, kurs dolara ma istotne znaczenie dla Spółki ze względu na to, że większość przychodów referuje do dolara, ponadto w rachunku wyników rozpoznajemy także skutki zmiany wyceny walutowych aktywów i zobowiązań, z których główne pozycje to pożyczki udzielone i zobowiązania finansowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Pasjonat

Czy myśleli Państo nad podjęciem tematu stworzenia wzoru oraz wybijania własnych srebrnych monet bulionowych?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Uruchomienie produkcji małych sztabek wymaga odpowiedniego parku maszynowego i kanałów dystrybucji – jesteśmy w trakcie analiz. Na ten moment nie ma ostatecznych decyzji.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam Krawczyk

Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o współpracę KGHM z francuskim Total Energie oraz wejściem w sektor Wind Offshore?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Na skutek liberalizacji ustawy odległościowej w I kwartale 2023 r., zawierającej przepisy pozwalające na zmniejszenie bezwzględnej odległości lokalizacji turbin od zabudowań mieszkalnych do 700 m, KGHM przystąpił do rozpoznania możliwości realizacji projektów elektrowni wiatrowych na lądzie, w tym m.in. celu zawarto Porozumienie ze Spółką Energetyka dot. przeniesienia dokumentacji projektowej wraz z autorskimi prawami majątkowymi dla projektu Radwanice-Żukowice w celu wznowienia właściwych prac projektowych. Opracowywana jest szczegółowa analiza lokalizacyjna, uwzględniająca aktualne regulacje sektorowe, warunkujące możliwości kontynuacji projektu.
Jeśli chodzi o spółkę Total Energies, spółki celowe Total Energies nie osiągnęły niezbędnych minimów kwalifikacyjnych. Mając powyższe na względzie KGHM podjął działania mające na celu podsumowanie działań w obszarze offshore wind.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak mógłby Pan podsumować wyniki III kwartału, w stosunku do Państwa celów i oczekiwań? Czy jesteście z nich zadowoleni?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jeśli chodzi o sam III kwartał to jesteśmy zadowoleni, że Spółka poradziła sobie z niełatwą sytuacją w gospodarce globalnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę o aktualizację sytuacji z SMR - jakie są dalsze kroki

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Na to pytanie starałem się odpowiedzieć już wcześniej.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek

Jak wyglądać ma współpraca z grupą PGZ i czy już jakieś działania są wspólnie prowadzone?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Umowa Grupy KGHM z Grupą PGZ określa możliwe obszary wspólnych działań m.in. przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i handlowych. Jako priorytetowy wskazano obszar amunicyjno-rakietowy. Produkowana przez KGHM miedź jest strategicznym surowcem przyszłości, wykorzystywanym m.in. w rozwiązaniach umożliwiających transformację energetyczną. Czerwony metal decyduje także o niezależności i bezpieczeństwie surowcowym, miedź ma zastosowanie m.in. do produkcji płaszczy amunicji.
Liczymy, że powyższa umowa przyczyni się do dalszej intensyfikacji naszej współpracy trwającej już od dłuższego czasu.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek

W jakim stopniu elektrownie fotowoltaiczne mogą zmnejszyć koszty energii i na jakim etapie są te prace - zostały one wskazane jako jedne z istotnych inwestycji, więc kiedy mogą zwrócić się poniesione koszty?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Wśród wszystkich rozważanych technologii produkcji energii elektrycznej, można stwierdzić, że aktualnie PV jest jedną z najtańszych i najbardziej ekologicznych.
W trzecim kwartale br. m.in.:
• wydano wewnętrzne Techniczne Warunki Przyłączenia dla PV Piaskownia Obora do sieci KGHM o łącznej mocy 50 MW. Trwa procedura uzgodnienia możliwości przyłączenia takiej mocy z OSD Tauron. Złożono wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach do Urzędu Gminy Lubin,
• Spółka złożyła wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla projektu OZE realizowanego na gruntach własnych – wnioskowana moc to 88 MW. Tauron uznał wniosek za kompletny i przystąpił do analizy wpływu przyłączenia planowanej farmy PV na sieć,
• uruchomiono postępowania administracyjne, w tym pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru budowy trasy kablowej dla inwestycji PV HM Miedzi Głogów I-III.
• trwają prace projektowe dla PV HM „Cedynia”, PV „Tarnówek”, PV „Kalinówka” oraz PV „Polkowice” w ramach podpisanej umowy z generalnymi projektantami,
• zawarto umowę przedwstępną na zakup farm PV o łącznej mocy ponad 47 MW
• trwały prace nad umową przedwstępną zakupu projektu PV o mocy do 20 MW.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki wpływ na wyniki kolejnych kwartałów może mieć dalsze umacnianie PLN, szczególnie w stosunku do USD?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jeżeli chodzi o wpływ kursu USD do PLN, kurs dolara ma istotne znaczenie dla Spółki ze względu na to, że większość przychodów referuje do dolara, ponadto w rachunku wyników rozpoznajemy także skutki zmiany wyceny walutowych aktywów i zobowiązań, z których główne pozycje to pożyczki udzielone i zobowiązania finansowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Dzień dobry, czy plany związane z OZE zakładają przejęcia podmiotów z tego sektora i czy zarząd może już podać jakieś szczegóły w tym temacie? Czy do końca roku jakieś akwizycje są planowane, czy to raczej temat na 2024?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Wyżej odniosłem się już do akwizycji spółek PV w bieżącym roku. Analizujemy kolejne projekty, potencjalne akwizycje zależne są od atrakcyjności cenowej i dopasowania do naszego modelu energetycznego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda sytuacja w rozpoczętym już kwartale, czy widzicie sygnały odbudowującego się popytu na miedź?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Jest za wcześnie by wyciągać jednoznaczne wnioski ws. utrzymania bądź wzrostu popytu na miedź w bieżącym kwartale.
W Chinach (które odpowiadają za połowę konsumpcji miedzi), pomimo niższego wzrostu gospodarczego i problemów sektora budowlanego, obserwujemy wzrost popytu na miedź generowany przede wszystkim przez szeroko rozumianą transformacje energetyczną. Dynamika zmian popytu na miedź będzie w kolejnych kwartałach determinowana przez utrzymanie (wzmocnienie) ww. trendu transformacji energetycznej w Chinach, w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz od tempa powrotu gospodarek rozwiniętych na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak przebiegają prace nad przygotowaniem do budowy Warzelni Soli? Co się udało osiągnąć w ostatnim kwartale?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Obecnie trwają prace analityczne i na tym etapie jest za wcześnie na ocenę wyników tych prac.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia sytuację pod względem kosztów energii w minionym kwartale i jakich trendów spodziewacie się w tym zakresie w kolejnych kwartałach? Czy przygotowujecie się na wzrost kosztów energii?

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

W oparciu o kontrakty terminowe na zakup energii elektrycznej i gazu, wydaje nam się, że szczyt kosztów energetycznych mamy za sobą. Prognozowania sytuacji na przyszłość wolałbym uniknąć i taką mamy też odpowiedzialną politykę.

Obrazek użytkownika Mateusz Wodejko
Mateusz Wodejko

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania.
Zapraszam również do śledzenia informacji dot. Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim za udział w czacie i za zadane pytania, a naszemu Gościowi za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiamy i życzmy miłego popołudnia oraz weekendu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.