Aktywność spółek z giełdowych na Facebooku i Twitterze ma znaczenie - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Obrazek użytkownika Natalia Kieszek
19 lip 2021, 14:15

Aktywność spółek giełdowych na Facebooku i Twitterze ma znaczenie dla kursu akcji - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Dane pochodzące z profili spółek prowadzonych w mediach społecznościowych pozwalają na oszacowanie przyszłych stóp zwrotu z akcji – wynika z raportu „Zwroty z akcji a sentyment w mediach społecznościowych” Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W ramach konferencji organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych – GPWTweetup – zaprezentowano wyniki raportu przygotowanego przez PIE. Autorzy zaobserwowali, że pozakredytowe formy finansowania na polskim rynku kapitałowym odznaczają się niskim zaufaniem społecznym oraz dużą luką w ofercie ratingowej, w porównaniu do innych krajów europejskich. Dlatego w ramach projektu badawczego opracowano dedykowany system oceny atrakcyjności, który bazuje na profilach spółek (również nie notowanych na giełdzie) w mediach społecznościowych, głównie w odniesieniu do kont na Facebooku.

„Po przeanalizowaniu 462 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, reprezentujących różne branże i sektory, okazuje się, że w przypadku zwrotu z inwestycji w akcje mierzonego przy pomocy danych z mediów społecznościowych trafność prognoz wyniosła 83,3%, z kolei w ramach stworzonego prototypu ratingu, trafność przypisania spółek do właściwej klasy wyniosła aż 84,7%” – napisano w podsumowaniu raportu.
 

Aktywność spółek w mediach społecznościowych

Obecność spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w mediach społecznościowych może być ważna z perspektywy inwestorów. Raport „Zwroty z akcji a sentyment w mediach społecznościowych” został przygotowany na podstawie danych z 2018-2019 roku i opracowany w oparciu o informacje z Facebooka. Jednak to nie jedyne ważne medium, warto wspomnieć również o Twitterze czy nawet Instagramie. Prowadzone konta w mediach społecznościowych mogą istotnie wpływać na postrzeganie spółek publicznych.

„Wnioski sformułowane w trakcie przeprowadzonych badań stanowią istotne źródło informacji w zakresie wykorzystywania narzędzi mediów społecznościowych przez podmioty publiczne. Może to stanowić punkt wyjścia do upowszechnienia wiedzy w zakresie istotności roli mediów społecznościowych w postrzeganiu spółek publicznych przez inwestorów giełdowych. Powinno to prowadzić do wzrostu aktywności podmiotów publicznych objętych ratingiem, a następnie zainteresowania tymi zagadnieniami innych spółek publicznych, które obecnie wykazują się brakiem takiej aktywności, bądź charakteryzują się jedynie sporadyczną aktywnością w tym zakresie” – podkreślono w raporcie.

Autorzy raportu przygotowali swoją analizę w oparciu o ponad 460 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, zarówno na głównym parkiecie jak i NewConnect. Jak wynika z przeprowadzonych badań, trafność prognoz zwrotów z inwestycji w akcje na podstawie danych z mediów społecznościowych była na poziomie 83,3%.
 

raport pie


W ramach projektu badawczego autorzy raportu opracowali algorytmiczny system ocen atrakcyjności inwestycyjnej emitenta instrumentów finansowych. Jak już wspomnieliśmy, powstał on na bazie danych pochodzących z Facebooka. Ten system, w głównej mierze, może poprawić atrakcyjność małych oraz średnich spółek z rynku kapitałowego.

„Algorytmiczny system oceny cech ilościowych i jakościowych emitenta instrumentów rynku kapitałowego to alternatywna metoda ratingowa, która może poprawić wiarygodność firm na rynku papierów wartościowych oraz ułatwić dostęp do niego małym i średnim przedsiębiorstwom. Model, który udało się stworzyć podczas pracy nad raportem umożliwia skuteczne przewidywanie przyszłego zachowania kursów akcji i stopy zwrotu, zaś korzystanie z łatwo dostępnych danych – np. z Facebooka – pozwala również oceniać podmioty nienotowane na giełdzie. To ważne zwłaszcza w kontekście rozwoju polskiego rynku kapitałowego” – powiedziała Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Uniwersalność modelu została sprawdzona na bazie spółek notowanych na giełdzie austriackiej, która jest uznawana za rynek rozwinięty. Jakie wskaźniki są ważne, aby przewidzieć możliwe wyniki finansowe spółki?

  • ogólne natężenie aktywności (wskaźnik INI – ogólnie i w przeliczeniu na post),
  • łączna liczba polubień i reakcji „wow”,
  • liczba postów opublikowanych przez autora strony, (status, zdjęcie, wideo).

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.