Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielony briefing 26 marca [codziennie o 7.00 rano]. NIK: smog nadal dręczy polskie miasta; EDF zastąpi KHNP w projekcie atomowym w Pątnowie?; Zmiany w Enerdze

Informacja dnia

NIK skontrolowała urzędy miast, w których występowały najwyższe stężenia NO2: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie, Bielsku-Białej, Tarnowie oraz Legnicy. Wprawdzie w każdym z tych miast odnotowano obniżenie emisji liniowej, to jednak w trzech z nich – Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – poziom stężeń dwutlenków azotu (NO2) wciąż przekraczał granice dopuszczalne normami krajowymi i europejskimi. NIK zwraca uwagę, że spośród siedmiu kontrolowanych miast jedynie Legnica spełniłaby zaostrzone wymagania wynikające z przygotowywanej nowelizacji dyrektywy CAFE, obniżającej o połowę dopuszczalny poziom dwutlenku azotu w powietrzu. Oznacza to, że wszystkie miasta, których dotyczy problem wysokich stężeń NO2 będą musiały w najbliższym czasie zintensyfikować działania na rzecz ograniczenia emisji z sektora transportowego.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO z 2021 r. rekomendowane średnioroczne poziomy stężenia dwutlenku azotu nie powinny przekraczać 10 µg/m³ (µg - mikrogram). Tymczasem w latach 2018-2020 przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń NO2, wynoszących średniorocznie 40 µg/m³, występowały w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, a w pozostałych kontrolowanych miastach odnotowano dwu- i trzykrotne przekroczenia. Żadne z miast nie określiło celu dotyczącego ograniczenia poziomów stężeń dwutlenku azotu do poziomów zalecanych przez WHO.

Nagłówki warte uwagi

X files 

Według Dziennika Gazety Prawnej w rządzie jest wola polityczna, żeby kolejna inwestycja jądrowa trafiła w ręce francuskiego EDF. Niejasna jest z kolei przyszłość projektu koreańskiego. Niewykluczone, że premier Donald Tusk będzie chciał „podmienić” koreańskie KHNP na francuskie EDF w ramach współpracy z ZE PAK w Pątnowie.

https://x.com/marcelisommer/status/1772222122137395275?s=20

 

udostępnij: