Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Transformacja ciepłownictwa na południu Polski przyśpiesza

Grupa Tauron, będąca kluczowym dostawcą ciepła na południu Polski, ma ambitne plany transformacji ciepłownictwa w latach 2022-2030. Chodzi nie tylko o modernizację systemu, lecz także redukcję emisji gazów cieplarnianych, co stanowi odpowiedź na nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące sektora energetycznego.


79% ciepła z gazu do 2030 r.

Grupa Tauron zakłada osiągnięcie 450 MWt nowych przyłączeń ciepłowniczych w ciągu najbliższych ośmiu lat. Centralnym celem jest dekarbonizacja ciepła, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. W perspektywie 2030 roku, aż 79% produkcji ciepła ma pochodzić ze źródeł gazowych, co stanowi znaczący skok w porównaniu do obecnych 64% opartych na węglu.

Obecnie Grupa Tauron odpowiada za 7300 TJ ciepła rocznie, dostarczając je na obszarze województw małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Dysponuje także rozbudowaną siecią ciepłowniczą o długości około 1100 km i blisko 400 węzłów cieplnych. Elektrociepłownia w Katowicach wyróżnia się jako jedna z najbardziej efektywnych jednostek w kraju.

TGE podsumowuje październik 2023: wzrost obrotów na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego

Projekty ciepłownicze Tauronu

W ramach projektów strategicznych, Grupa Tauron planuje budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt w Katowicach oraz kotłowni szczytowo–rezerwowej w Bielsku–Białej. Inne kluczowe przedsięwzięcia obejmują konwersję bloku BC50 w Tychach, budowę kotłów szczytowo–pompowych w Tychach, oraz transformację energetyczną Zakładu Wytwarzania w Katowicach.

Niezwykle istotnym aspektem transformacji jest także projekt farmy fotowoltaicznej w Bielsku–Białej. To pierwsza inicjatywa w Polsce, gdzie fotowoltaika jest sprzęgnięta z blokiem węglowym, co stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii.

Zmiany prawne dla ciepłownictwa

W kontekście zmian prawnych wprowadzonych przez Unię Europejską, Grupa Tauron aktywnie dostosowuje swoje strategie. Dyrektywa ETS wprowadza zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a Dyrektywa EED skupia się na efektywności energetycznej. Dyrektywa OZE promuje natomiast energię ze źródeł odnawialnych. Trwające negocjacje w sprawie rewizji Dyrektywy o Charakterystyce Energetycznej Budynków mają natomiast na celu wzmocnienie standardów efektywności energetycznej budynków.

Co z tego wynika?

Grupa Tauron, z pełną świadomością zmieniającego się otoczenia prawnego (Fit for 55) podejmuje strategiczne decyzje inwestycyjne, mające przekształcić aktywa ciepłownicze w rentowne i ekologiczne części składowe grupy kapitałowej. Wizja koncernu obejmuje stopniową, rentowną dekarbonizację.

Mimo kryzysu gazowego wolny rynek zwycięży? Europa importuje już 44 proc. gazu ze Stanów Zjednoczonych

Tagi

udostępnij: