Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Bill Ackman wzywa do bailoutu Silicon Valley Bank, bo czeka nas powtórka z Lehman Brothers. Handel akcjami banku wstrzymany i grozi mu bankructwo

W piątek na giełdzie doszło do gwałtownego spadku akcji SVB Financial Group, a następnie handel nimi został wstrzymany. Według doniesień Wall Street Journal, bank poszukuje nabywcy po tym, jak anulował plan wzmocnienia swojej sytuacji finansowej poprzez podwyższenie kapitału.

Bank z siedzibą w Dolinie Krzemowej jest drugim największym pod względem aktywów bankiem ubezpieczonym przez FDIC i największym od 2008 roku, kiedy upadł Washington Mutual, według Dow Jones Market Data. SVB ma 212 mld dolarów aktywów; Washington Mutual miał 307 mld dolarów aktywów.

Spadek depozytów zmusił bank do sprzedaży aktywów ze stratą, co spowodowało znaczący spadek wartości akcji. Ta sytuacja odbiła się na całym sektorze bankowym, który do tej pory uchodził za stosunkowo stabilny. Wzrost stóp procentowych i spadek depozytów stanowią duże ryzyko dla inwestorów i wymagają ostrożnego zarządzania portfelem w warunkach zmieniającego się rynku. Akcje SVB Financial Group były jednym z najbardziej popularnych na rynku, a bank udzielał pożyczek startupom, naukowcom oraz firmom z różnych branż. Spadek akcji banku jest zatem ważnym sygnałem dla całego sektora i może mieć dalsze konsekwencje na rynku finansowym.

Credit Suisse w tarapatach. Instytucja finansowa opóźnia publikację wyników, akcje spadają

Regulator przyjrzy się bankom

W piątek kalifornijski Departament Ochrony i Innowacji Finansowej zamknął bank i wyznaczył FDIC jako syndyka. FDIC stworzył Deposit Insurance National Bank of Santa Clara i natychmiast przeniósł wszystkie ubezpieczone depozyty SVB do DINB w momencie zamknięcia.

Ubezpieczeni deponenci będą mieli pełny dostęp do swoich depozytów nie później niż w poniedziałek rano, powiedział FDIC. Standardowa kwota ubezpieczenia FDIC wynosi 250 tys. dolarów na deponenta, na ubezpieczony bank. Regulator mówi osobom posiadającym konta o wartości większej niż 250 tys. dolarów, aby kontaktowały się z nim bezpośrednio.

DINB utrzyma godziny bankowe SVB, a główne biuro banku zostanie ponownie otwarte w poniedziałek. Działalność bankowa również zostanie wznowiona tego dnia, powiedziała agencja, co obejmuje bankowość internetową i inne usługi.

Sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała, że monitoruje kłopoty w banku: „ostatnie wydarzenia, które dotyczą kilku banków, które monitoruję bardzo uważnie, a kiedy banki doświadczają strat finansowych, jest to i powinno być przedmiotem troski" - powiedziała w piątek.

SVB Financial Group poszukuje nabywcy w związku z problemami finansowymi

Wraz ze spadkiem akcji SVB Financial Group, inwestorzy zaczęli zwracać większą uwagę na depozyty banków, co wpłynęło na wynik indeksu KBW Nasdaq Bank Index. Indeks spadł o 7,7%, co było najgorszym wynikiem od czerwca 2020 roku.

SVB, spółka macierzysta Silicon Valley Bank, przechodzi ciężkie czasy, a jej akcje spadły o ponad 80% od rekordowego poziomu z końca 2021 roku. Powodem takiego spadku są rosnące stopy procentowe, które zwiększają koszt depozytów, a tym samym kredytów, które bank udziela. W erze niskich stóp procentowych i łatwego dostępu do gotówki, SVB udzielała pożyczek start-upom z branży technologicznej, nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, a nawet winiarniom z Napa Valley. Jednak obecnie, w związku z niestabilnym środowiskiem ekonomicznym, firmy venture-capital były mniej chętne do finansowania start-upów, co wpłynęło na poziom depozytów w banku.

Silvergate Bank kończy działalność, to kolejny cios dla całego rynku kryptowalut

Bank sprzedaje papiery wartościowe i szuka nowych źródeł finansowania w obszarze kryptowalut i technologii blockchain

Oczekiwania na kontynuację środowiska wyższych stóp procentowych, a także spadek poziomu depozytów były powodem części działań banku. Daniel Beck, dyrektor finansowy SVB, powiedział podczas telekonferencji z analitykami Bank of America, że to, czego nauczyli się w ciągu ostatnich 12-24 miesięcy, to fakt, że w środowisku szybko rosnących stóp procentowych dynamika depozytów klientów jest inna niż to, czego oczekiwali.

Aby poradzić sobie z kryzysem, SVB podjął drastyczne kroki. Bank sprzedał wszystkie swoje papiery wartościowe o wartości 21 miliardów dolarów sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży, portfel składający się głównie z papierów skarbowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Niestety, w związku z tym bank poniósł stratę po opodatkowaniu w wysokości 1,8 mld dolarów, która zostanie odnotowana w pierwszym kwartale 2023 roku. Ceny papierów wartościowych o stałym dochodzie, takich jak MBS i dług skarbowy, spadają, gdy stopy procentowe idą w górę.

 

Firmy venture-capital zawsze były głównymi klientami SVB, ale obecnie nie są już w stanie zapewnić bankowi odpowiedniego poziomu depozytów. W konsekwencji bank poszukuje nowych źródeł finansowania, a także działań mających na celu zwiększenie bazy klientów. W środę firma poinformowała, że będzie skupiała się na rozwoju działalności w obszarze kryptowalut i technologii związanych z blokchainem.

Jednakże, sprzedaż portfela papierów wartościowych AFS pozwoliła SVB zredukować swoją ekspozycję na zmiany stóp procentowych, co może pomóc w stabilizacji wyników finansowych w przyszłości. Co więcej, SVB wykazał się determinacją i podjął dodatkowe kroki, aby poradzić sobie z trudną sytuacją, w której się znalazł.

Adidas zmniejsza dywidendę po kosztownym rozstaniu z Kanye Westem

W komunikacie prasowym z 2 marca 2023 roku SVB ogłosił, że wprowadza nowe środki ostrożnościowe w celu ochrony swojej pozycji rynkowej. W ramach tych działań, SVB zwiększył swoje wymagania kapitałowe i przegląda swoje portfele kredytowe w celu zminimalizowania ryzyka utraty wartości. Bank podjął również kroki, aby poprawić swoją płynność poprzez emisję obligacji na rynku międzynarodowym.

Według analityków, takie działania są ważne dla utrzymania stabilności finansowej w obliczu obecnych trudności rynkowych. Ponadto, wraz z poprawą koniunktury gospodarczej, a także zwiększaniem się zainteresowania firm venture-capital, SVB może odzyskać swoją pozycję na rynku.

Z pewnością, wraz z przystąpieniem do działań ostrożnościowych, SVB udowodnił swoją zdolność do przetrwania trudnych sytuacji. Mimo że zyski banku będą prawdopodobnie obniżone w krótkim okresie, nowe środki ostrożnościowe pomogą mu zmniejszyć ryzyko przyszłych strat i przygotować się na przyszłe wyzwania.

Bank na krawędzi

Podsumowując, spadek wartości akcji SVB i związane z tym trudności finansowe są wynikiem wzrostu stóp procentowych i spadku depozytów klientów. Jednakże, bank podjął kroki, aby zminimalizować ryzyko i zachować stabilność finansową, co może pomóc mu w przetrwaniu trudnego okresu. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej i wzrostem zainteresowania inwestorów venture-capital, SVB może odzyskać swoją pozycję na rynku.

Firma Silicon Valley Bank (SVB) ogłosiła pozyskanie 2,25 miliarda dolarów na reinwestycję wpływów ze sprzedaży w dług o krótszym terminie zapadalności, aby wykorzystać rosnące stopy. Oświadczenie firmy ujawniło również, że 500 mln dolarów pochodzi od firmy private-equity General Atlantic, a pozostałe 1,25 mld dolarów zaoferowane zostaną inwestorom w postaci zamiennych akcji preferowanych i zwykłych.

„Sprzedaż zasadniczo wszystkich naszych papierów wartościowych AFS umożliwi nam zwiększenie wrażliwości naszych aktywów, częściowe zablokowanie kosztów finansowania, lepszą izolację dochodu odsetkowego netto (NII) i marży odsetkowej netto (NIM) od wpływu wyższych stóp procentowych oraz zwiększenie rentowności" - oświadcza SVB.

SVB będzie korzystać z pozyskanych środków na reinwestycję, a także na zwiększenie rentowności swoich produktów i usług. Planowane jest również zwiększenie wrażliwości aktywów banku na wpływ wyższych stóp procentowych poprzez pozbycie się tzw. papierów wartościowych AFS.

Sprzedaż tych papierów przez banki była ryzykiem czyhającym na rynku od czasu, gdy Rezerwa Federalna rozpoczęła swoje wysiłki w celu podniesienia stóp procentowych, aby stłumić inflację w zeszłym roku. Rosnąca inflacja zmusiła klientów do zmniejszenia depozytów - taniego źródła finansowania dla banków. W związku z tym, że depozyty wysychają, banki są zmuszone do sięgnięcia po portfel papierów wartościowych w celu pozyskania kapitału, ale przy spadających cenach obligacji, banki sprzedają te papiery ze stratą.

Wraz z utratą zainteresowania akcjami o wysokim wzroście, można było oczekiwać, że inwestorzy przeniosą swoje obawy na obszar venture capital. I tak się stało. Analitycy wskazują, że niepewność co do przyszłości środowiska VC jest powodem ostrożności w inwestowaniu w akcje banku SVB, co wpłynęło na obniżenie przez analityka D.A. Davidson, Gary Tenner, ceny docelowej akcji do 200 dolarów z 250 dolarów. Jednakże, nie tylko inwestorzy tracą zaufanie do SVB Financial Group (SVB) i jej bankowej spółki zależnej, Silicon Valley Bank. Moody's obniżył w czwartek rating obu spółek i zmienił perspektywę ich ocen na negatywną ze stabilnej.

Restrukturyzacja bilansu SVB, zgodnie z oceną analityków Moody's, wpłynie korzystnie na rentowność kosztem zrealizowanych strat na sprzedaży inwestycji. Niemniej jednak, Moody's nie spodziewa się, że otoczenie branży venture capital ulegnie poprawie na tyle, by SVB mógł znacząco poprawić swoją rentowność, finansowanie i płynność, co skłoniło go do podjęcia działań.

Warren Buffett stawia na branżę energetyczną. Berkshire Hathaway zwiększa udziały w spółce z tego sektora

Ackman zabiera głos

Bill Ackman, menedżer funduszu hedgingowego, wezwał do rozważenia udzielenia pomocy Silicon Valley Bank (SVB) w celu zapobieżenia potencjalnemu kryzysowi finansowemu. Ackman zwrócił uwagę, że SVB, która świadczy usługi bankowe dla startupów technologicznych, ma znaczne narażenie na silnie wycenione i nierentowne firmy w tym sektorze. Uważał, że ich niepowodzenie może prowadzić do znacznych strat dla banku, co z kolei może spowodować szerszy kryzys finansowy. Propozycja Ackmana wzbudziła mieszane reakcje, niektórzy eksperci kwestionowali mądrość ratowania pojedynczego banku, a inni wyrażali zaniepokojenie stabilnością sektora technologicznego.

Według Ackmana, Silicon Valley Bank jest ważnym elementem w ekosystemie startupów technologicznych, a jej upadek mógłby zaszkodzić rozwojowi całej branży. Jednak propozycja ratowania pojedynczego banku wywołała spore kontrowersje, ponieważ niektórzy eksperci uważają, że to nie jest najlepszy sposób na zarządzanie ryzykiem finansowym. Z drugiej strony, zagrożenie dla stabilności sektora technologicznego może wpłynąć na gospodarkę kraju jako całości, co może prowadzić do większych problemów.

Drży Wall Street i komentuje

Moody's nie jest jedyną organizacją zaniepokojoną stanem rzeczy w branży VC. Obawy dotyczące spadku depozytów w bankach, które następnie wykorzystują je do udzielania kredytów lub kupowania papierów wartościowych, mogą prowadzić do sprzedaży aktywów ze stratą. To z kolei może wpłynąć na wiarygodność banków i zwiększyć ryzyko wystąpienia podobnych problemów jak w przypadku SVB.

Akcje w Europie rosną najszybciej względem amerykańskich od 16 lat. Z czego wynika zainteresowanie inwestorów Starym Kontynentem?

Jednakże, nie wszyscy obserwatorzy zgadzają się z takim podejściem. Niektórzy uważają, że obawy są przesadzone. SVB miał pojedynczą bazę finansowania, co utrudniało mu życie, kiedy początkującym firmom zabrakło łatwej gotówki. Największe banki w kraju mają jednak bardziej zróżnicowane źródła finansowania, co powinno uchronić je przed problemami SVB, uważa Mike Mayo, analityk Wells Fargo Securities.

Choć sytuacja w SVB Financial Group nie jest reprezentatywna dla całej branży venture capital, to wpłynęła na sentyment inwestorów i zwiększyła niepewność co do przyszłości branży. Z drugiej strony, analitycy wskazują, że duże banki powinny być w stanie uniknąć podobnych problemów dzięki zróżnicowanym źródłom finansowania.

Zdaniem niektórych obserwatorów, jak Mike Mayo z Wells Fargo Securities, największe banki w kraju mają bardziej zróżnicowane źródła finansowania, co powinno uchronić je przed problemami, z jakimi boryka się SVB. Z drugiej strony jednak, takie oceny ze strony agencji ratingowych, jak ta ze strony Moody's, są niepokojące i stanowią powód do zmartwień dla inwestorów.

Niektórzy obserwatorzy uważają, że obawy są przesadzone. SVB miał pojedynczą bazę finansowania, co utrudniało mu życie, kiedy początkującym firmom zabrakło łatwej gotówki. Największe banki w kraju mają jednak bardziej zróżnicowane źródła finansowania, co powinno uchronić je przed problemami SVB, uważa Mike Mayo.

15 zagranicznych spółek, których stopa dywidendy przekracza 10%, a analitycy widzą potencjał wzrostu - znalezione skanerem Saxo Bank

udostępnij: