Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Prognozy dla giełd i rynków finansowych do końca 2023. Najnowszy raport o tym w co i jak inwestować

Saxo Bank opublikował swoje najnowsze przewidywania na czwarty kwartał bieżącego roku. Głównym punktem wydania o filmowej nazwie „Bond. Long Bond(s)." jest występowanie stagflacji na obu stronach Atlantyku w ostatnim kwartale bieżącego roku. Dodatkowo o raporcie jest dostępny podcast - link dostępny poniżej.

Największa okazja inwestycyjna na tym rynku od lat - prognozy Saxo Bank, Podcast 21% rocznie

Recesja, która początkowo dotknęła Niemcy i Holandię, rozprzestrzenia się obecnie na pozostałe europejskie kraje, a tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych wykazuje znaczący spadek. Pomimo tego, inflacja pozostaje na wyjątkowo wysokim poziomie, co zmusza banki centralne do kontynuowania jastrzębiej polityki pieniężnej.
 

19 spółek zbrojeniowych, które w obliczu konfliktu na Ukrainie i Bliskim Wschodzie mogą rosnąć, w tym 5 z solidnym potencjałem według analityków

Mimo obecnej jastrzębiej postawy banków centralnych, przyrosty stóp procentowych stają się coraz mniejsze, a niektóre z tych instytucji wręcz zawiesiły podwyżki na ostatnich posiedzeniach. To sugeruje, że zbliżamy się do końca obecnego cyklu podwyżek stóp procentowych. Banki centralne będą prawdopodobnie dostosowywać swoją politykę pieniężną, utrzymując jastrzębie podejście, ponieważ inflacja utrzymuje się powyżej ustalonych celów.

Nadciągające spowolnienie aktywności gospodarczej oraz rosnące ryzyko geopolityczne, które tworzą warunki dla potencjalnej hossy na rynku obligacji. W ostatnim kwartale roku można się spodziewać, że krzywe dochodowości na obu stronach Atlantyku ulegną wypiętrzeniu, ponieważ inwestorzy będą rozważać, jak długo banki centralne utrzymają stopy procentowe na obecnym poziomie przed rozpoczęciem cyklu obniżek. Takie obniżki mogą być korzystne dla obligacji o różnym okresie zapadalności, ale sama zmiana stóp procentowych może wprowadzić zmienności na rynku, co ostatnio obserwowaliśmy na przykładzie spadku cen dziesięcioletnich amerykańskich obligacji skarbowych.
 

w2

Konto dla firm w Saxo Bank. Możesz zarabiać na odsetkach w USD, EUR i PLN oraz inwestować

Koncepcja „wyższych stóp przez dłuższy czas" pozostaje w mocy, ze względu na stabilne oczekiwania inflacyjne powyżej 2%. To oznacza, że banki centralne mogą być mniej zmotywowane do dalszych podwyżek stóp procentowych, choć także nie będą skłonne do ich obniżania. W efekcie, długoterminowe stopy procentowe mogą nadal rosnąć, a na to wpływają różne czynniki. Po pierwsze, banki centralne uparcie trzymają się swojego planu „wyższych stóp przez dłuższy czas", co umacnia długi koniec krzywej dochodowości. Po drugie, Bank Japonii zamierza odejść od kontroli nad krzywą dochodowości, co z kolei zachęca japońskich inwestorów do powrotu na rodzimy rynek. Po trzecie, zacieśnianie ilościowe (QT) jest praktykowane przez wszystkie banki centralne rynków rozwiniętych, co zmniejsza ich gigantyczne bilanse poprzez ograniczanie reinwestowania środków.

Największa akwizycja w branży gier zaakceptowana. Activision Blizzard trafi w ręce Microsoftu

Obligacje indeksowane inflacją: alternatywa w stagflacyjnym świecie

Oczekiwania banków centralnych co do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych będą skłaniać inwestorów do angażowania się w transakcje mające na celu skorzystanie ze zjawiska wypiętrzania krzywej dochodowości. W rezultacie inwestorzy będą kupować obligacje z krótkim okresem zapadalności i sprzedawać dłuższe, co dalszy nacisk na długoterminowe rentowności.

Obligacje indeksowane inflacją wydają się być atrakcyjną opcją w obliczu stagflacji. Oferują one unikatową ekspozycję zarówno na inflację, jak i stopy procentowe. W obecnych warunkach, w których inflacja pozostaje na wysokim poziomie, te papiery wartościowe zapewniają znakomitą relację ryzyka do zysku w ramach zdywersyfikowanego portfela. Dlatego dwuletnie amerykańskie obligacje indeksowane inflacją oraz pięcioletnie i dziesięcioletnie wciąż oferują atrakcyjne rentowności.

Dedolaryzacja oznacza, że banki centralne kupują złoto zamiast trzymać obligacje rządowe w USD mówi Ole Hansen z Saxo Bank

W międzyczasie, pomimo oczekiwanych spadków stóp procentowych, dolar amerykański nadal pozostaje na wysokim poziomie, co może stanowić wyzwanie dla inwestorów. Banki centralne wciąż balansują pomiędzy potrzebą obniżek a utrzymaniem siły dolara. Ostateczne decyzje w tej kwestii będą miały wpływ na rynki finansowe i wartość dolara w nadchodzących miesiącach.

Microsoft na celowniku amerykańskiego fiskusa. Kara dla giganta z Redmond wynosi więcej niż roczny budżet NASA

RAPORT-SAXO
udostępnij: