Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Inflacja w USA nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Najnowszy odczyt za wrzesień

Amerykańskie ceny konsumpcyjne nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co potwierdził najnowszy odczyt wskaźnika CPI (Consumer Price Index). We wrześniu 2023 roku, CPI wzrósł o 3,7% w ujęciu rocznym, utrzymując się na poziomie z sierpnia. Mimo że dane te są nieco wyższe od oczekiwań ekonomistów, to nie oznaczają one dużego wzrostu w porównaniu z poprzednim miesiącem.


Jednym z głównych czynników utrzymującego się wysokiego CPI pozostaje cena czynszów oraz innych usług, które nadal pozostają na względnie wysokim poziomie. Te kategorie cenowe mają wpływ na ogólny koszt życia Amerykanów, utrzymując presję inflacyjną. Jednakże, istnieją pewne pozytywne sygnały, które można odnaleźć w tych danych.

Microsoft na celowniku amerykańskiego fiskusa. Kara dla giganta z Redmond wynosi więcej niż roczny budżet NASA

Warto zwrócić uwagę na wzrost cen bazowych, który wyklucza zmienne kategorie żywności i energii. We wrześniu wskaźnik ten spowolnił wzrost do 4,1% w ujęciu rocznym, w porównaniu z 4,3% w sierpniu. To oznacza, że presja inflacyjna, wyłączając te dwie zmienne kategorie, wykazuje pewien stopniowy spadek. To dobra wiadomość dla konsumentów, którzy mogą odczuć pewne ułatwienie w kosztach codziennego życia w miarę upływu czasu.

Główny indeks cen konsumpcyjnych, który mierzy zmiany cen towarów i usług, wzrósł we wrześniu o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Chociaż to odczyt jest niższy niż w sierpniu, kiedy wyniósł 0,6%, to nadal wskazuje na wzrost cen. Ekonomiści spodziewali się wzrostu cen o 0,3% w wrześniu, ale wynik jest nieco wyższy. Niemniej jednak, można zauważyć pewne spowolnienie tempa wzrostu cen w ujęciu rocznym, które wynosi teraz 3,7%, w porównaniu z 3,6% - co było prognozowane przez ekspertów.

Konto dla firm w Saxo Bank. Możesz zarabiać na odsetkach w USD, EUR i PLN oraz inwestować

Mimo że dane dotyczące CPI nadal pozostają na stosunkowo wysokim poziomie, obecne odczyty sugerują pewne oznaki stabilizacji. Wzrost cen bazowych i spowolnienie tempa wzrostu cen w ujęciu rocznym mogą wskazywać na to, że presja inflacyjna jest na drodze do osiągnięcia równowagi. Niemniej jednak, nadal pozostaje to obszarem, który trzeba uważnie monitorować, aby zapewnić stabilność cen i dobrobytu gospodarki.

Amerykanie nadal muszą dostosowywać się do wyzwań związanych z wysokimi cenami niektórych towarów i usług, a także zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Przyszłe odczyty CPI będą kluczowe dla oceny, czy presja inflacyjna utrzymuje się na stabilnym poziomie, czy może zaczyna słabnąć. Obserwowanie tych wskaźników jest istotne dla zarówno konsumentów, jak i decydentów gospodarczych, którzy podejmują kluczowe decyzje na rynkach finansowych.

Presja na ceny ropy i problemy z łańcuchami dostaw. Potencjalne efekty konfliktu w strefie Gazy okiem analityków Saxo Banku

udostępnij: