Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Goldman Sachs uważa, że Inflacja w 2024 roku będzie spadać. Co to oznacza dla gospodarki i Wall Street?

Najnowsze prognozy Goldman Sachs dotyczące inflacji w USA na rok 2024 przynoszą optymistyczne perspektywy, sugerując spadek wskaźników inflacji bazowej PCE. W 2023 roku odnotowano już istotny spadek do poziomu 3,7% w porównaniu do zakresu 5-5,5% z roku 2022.

Trend spadkowy jest wynikiem równowagi na rynku pracy, rynku wynajmu mieszkań oraz wtórnym rynku samochodów. Przewiduje się, że te tendencje utrzymają się i spowodują obniżenie inflacji bazowej o 1 punkt procentowy w 2024 roku, osiągając poziom 2,4%.

Bill Ackman to nowy król obligacji na Wall Street. Jego tweet wstrząsnął najpłynniejszym rynkiem świata

Głównym powodem, dla którego oczekujemy dalszego spadku inflacji w 2024 roku, jest już osiągnięty postęp w przywracaniu równowagi na rynku pracy, czytamy w najnowszym raporcie ekonomistów Goldman Sachs. Luka w zatrudnieniu spadła z 6 milionów do około 2,5 miliona, zbliżając się do docelowego poziomu 2 milionów, który jest zgodny z zrównoważonym wzrostem płac. Wzrost płac spadł już o ponad 1,5 punktu procentowego do 4,2% w ujęciu rocznym, a wskaźniki wskazują na dalszy spadek w przyszłości. Na przykład, wzrost płac w ogłoszeniach o pracę na Indeed.com spadł o połowę w ciągu ostatniego roku.
 

inflacja-2023-goldman-sachs

Silny dolar odporny na zawirowania rynkowe może stanowić wyzwanie dla amerykańskich spółek a także zagranicznych gospodarek

Analitycy Goldman Sachs zwracają również uwagę na normalizację w dwóch sektorach: czynsze mieszkaniowe i wtórny rynek samochodowy. Rynek wynajmu mieszkań doświadcza ogromnej reakcji podaży, osiągając najwyższy poziom od 1974 roku, a wskaźniki pustostanów wynajmu mieszkań już wróciły do poziomów sprzed pandemii. Wskutek tego alternatywne miary czynszów za mieszkania spadły do zaledwie +1,6% w ujęciu rocznym w III kwartale, w porównaniu do szczytowego poziomu +20%. W przypadku samochodów, trzy najsilniejsze wskaźniki cen aukcyjnych samochodów używanych sugerują możliwość kolejnego spadku o 6%.
 

inflacja-2023-goldman-sachs-2inflacja-2023-goldman-sachs-3

20 zagranicznych spółek z potencjałem wzrostu przekraczającym 100%

Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, ceny nadal pozostają stosunkowo niskie w porównaniu do innych sektorów. Wzrost płac w sektorze opieki zdrowotnej przewodzi inflacji cenowej przez długi okres. Jednak prognozy zakładają, że inflacja w opiece zdrowotnej zwolni w 2024 roku, pod wpływem zmniejszonej presji kosztowej i większej dostępności siły roboczej. Oczekuje się wzrostu inflacji PCE w sektorze opieki zdrowotnej o 1,2 punktu procentowego, osiągając szczytowy poziom 3,5% rok do roku jesienią 2024 roku, a następnie spadający do 3,3% w grudniu.

Prognozy Goldman Sachs sugerują, że inflacja w roku 2024 będzie kontynuować trend spadkowy, co pozwoli na utrzymanie stóp procentowych Funduszu Rezerwy Federalnej na obecnym poziomie do czwartego kwartału 2024 roku. To dobra wiadomość zarówno dla gospodarki, jak i konsumentów, którzy mogą oczekiwać stabilizacji cen i wzrostu płac. Perspektywy inflacji na 2024 rok ukierunkowane są na osiągnięcie celu, a spodziewane obniżenie wskaźników inflacji przynosi ulgę rynkom i inwestorom.

inflacja-2023-goldman-sachs-4inflacja-2023-goldman-sachs-5

Stagflacja sprzyja obligacjom. Czy nadejdzie era niskich stóp procentowych?

Spodziewane obniżenie inflacji i perspektywy 2024 roku

Raport Goldman Sachs wyraźnie podkreśla, że obecnie obserwowane tendencje inflacyjne wskazują na obniżanie się inflacji, co z kolei pozwoli na utrzymanie stóp procentowych Funduszu Rezerwy Federalnej na obecnym poziomie do czwartego kwartału 2024 roku. Dla konsumentów i inwestorów jest to dobra wiadomość, ponieważ perspektywy spadku inflacji pozostają na stałym poziomie powyżej celu, co może przynieść korzyści w zakresie stabilności cen i wzrostu gospodarczego.

inflacja-2023-goldman-sachs-6

Stopy procentowe w Polsce będą po wyborach spadać wolniej, przewiduje Goldman Sachs

Perspektywy na rok 2024 ukierunkowane są na utrzymanie stabilności cen i dalszy wzrost gospodarczy. Spodziewane obniżenie wskaźników inflacji bazowej i spowolnienie wzrostu cen w sektorach usług, takich jak wynajem mieszkań i opieka zdrowotna, stwarzają korzystne warunki dla konsumentów. Ponadto, normalizacja rynku samochodów i spadek cen usług konsumenckich, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne, wpłyną na pozytywne trendy cenowe. W rezultacie, prognozy Goldman Sachs na rok 2024 wydają się obiecywać korzystne warunki dla gospodarki i konsumentów.

EBC utrzyma stopy procentowe na wyższym poziomie przez długi czas. Jest decyzja banku centralnego strefy euro

udostępnij: