Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

2023 r. z rekordem odmów przyłączeń do sieci. Cierpią głównie projekty OZE

Dane zebrane za rok 2023 przez Urząd Regulacji Energetyki wskazują na znaczący wzrost odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw energetycznych. Powody są różne, ale najbardziej dotkliwym jest obecny stan sieci dystrybucyjnych. 


W 2023 r. wydano 7448 odmów dot. przyłączeń do sieci

Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie, pod warunkiem spełnienia technicznych i ekonomicznych wymogów. W przypadku odmowy zawarcia takiej umowy, przedsiębiorstwo musi niezwłocznie poinformować o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Analiza danych za rok 2023 pokazuje, że przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 7 448 odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, obejmujących łączną moc 83 612,412 MW. Spośród nich, 3 568 odmów wynikało z braku warunków technicznych przyłączenia do sieci, natomiast 2 231 odmów było wynikiem przyczyn ekonomicznych. W 1 649 przypadkach odmowa była skutkiem jednoczesnego braku warunków technicznych i ekonomicznych.

Europejska fotowoltaika w kryzysie. Ceny modułów do paneli znacznie poniżej kosztów produkcji

Wzrost liczby odmów dot. przyłączeń do sieci w 2023 r.

Warto zauważyć, że wzrost liczby odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w roku 2023 wyniósł 6,05 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednakże w odniesieniu do łącznej mocy przyłączeniowej, wzrost ten wyniósł aż 63,76 proc.

Tak znaczący wzrost odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stawia przed regulatorami oraz przedsiębiorstwami energetycznymi szereg wyzwań. Kluczowym elementem jest zapewnienie transparentności i terminowości procesu przyłączania do sieci, a także zrozumienia przyczyn takiego wzrostu odmów.

Podczas analizy odmów wydania warunków przyłączenia, szczególną uwagę należy zwrócić na aspekty techniczne i ekonomiczne. Przedsiębiorstwa energetyczne muszą być w stanie klarownie uzasadnić przyczyny odmowy oraz zapewnić informacje o szacowanej wysokości opłaty za przyłączenie.

Dodatkowo, istotne jest monitorowanie skarg i wniosków zgłaszanych przez odbiorców oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu rozstrzygnięcia sporów o odmowę zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. W ramach tych działań, udzielane są wyjaśnienia, wskazywane są możliwe sposoby rozwiązania problemu, a także podejmowane są interwencje w przedsiębiorstwach energetycznych.

Co z tego wynika?

Należy podkreślić, że wyzwania związane z procesem przyłączania do sieci elektroenergetycznej wymagają współpracy pomiędzy regulatorami, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz zainteresowanymi podmiotami. 

Odmowy otrzymują głównie źródła OZE, a konkretnie farmy fotowoltaiczne, ale też farmy wiatrowe, elektrownie wodne, magazyny energii etc. Powody są różne. Z pewnością głównym czynnikiem jest stan sieci dystrybucyjnych, które wymagają inwestycji. Ponadto rozwój OZE zwykle odbywa się na obszarach, gdzie występuje niskie zaludnienie i na ogół brak jest przemysłu mogącego odbierać energię.

W 2023 r. udział energii z OZE osiągnął globalnie 30 proc. [Briefing]
 

Tagi

udostępnij: