Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Fundusze ETF na obligacje – jakie wybrać w otoczeniu wysokich stóp procentowych

Dynamiczny cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowany w 2022 r. doprowadził do najwyższych rentowności obligacji od kryzysu z 2008 r. To natomiast stanowi ciekawą okazję dla inwestorów do zdywersyfikowania swojego portfela i rozszerzenia go o ekspozycję na rynek obligacji.


Obecne otoczenie wysokich stóp procentowych najprawdopodobniej zostanie z nami na dłużej. Narracja FEDu pozostaje na razie niezmienna i wskazuje na to, że głównym celem dalej jest sprowadzenie inflacji do docelowego poziomu 2%, a ostatnie odczyty wbrew oczekiwaniom pokazują, że dynamika wzrostu cen dalej nie spada.

raport-saxo

 

Ponieważ FED uzależnia dalsze decyzje od napływających danych, dopóki inflacja nie pokaże wyraźnego osłabienia, inwestorzy raczej nie mogą liczyć na spadki stóp procentowych. To natomiast uprawdopodobnia scenariusz dłuższego otoczenia wysokich stóp procentowych i drogiego pieniądza. W takim otoczeniu można w przystępnych cenach rozszerzyć swój portfel o ekspozycje na amerykańskie obligacje.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA

Rentowność 10-letnich obligacji USA
Źródło: CNBC

Wojna ma duży wpływ na wyniki Lockheed Martin. Producent odrzutowców F-35 odnotowuje solidny kwartał

Rynek obligacji w otoczeniu wysokich stóp procentowych

Dominującą narracją w głównym scenariuszu analityków z Saxo Banku jest utrzymanie się środowiska wysokich stóp procentowych jeszcze przez jakiś czas. Jednakże ich zdaniem czas na to, aby powiększyć swoje portfolio o obligacje powoli zaczyna się już powoli kończyć, a obecne poziomy rentowności zbliżają się do szczytów. 

Gospodarka Stanów Zjednoczonych najpewniej zacznie już odczuwać skutki zaostrzonej polityki pieniężnej, co może skutkować spowolnieniem. Takie sygnały mogą wymusić odwrócenie się od jastrzębiej polityki monetarnej przez FED, co skutkowałoby spadkiem rentowności obligacji. Ponieważ rentowność obligacji jest odwrotnie skorelowana z ich ceną, wartość rynkowa tych papierów dłużnych w takim scenariuszu zaczęłaby rosnąć, pozwalając inwestorom na zarobek na samej różnicy cen.

Dopóki jednak gospodarka nie będzie okazywać trwałych sygnałów spowolnienia, analitycy preferują obligacje o krótszym terminie zapadalności. Wynika to z faktu, że im dłuższy okres zapadalności obligacji, tym większe są wahania jej ceny na potencjalne zmiany stóp procentowych, a jeśli inflacja się nie osłabi i FED będzie zmuszony do dalszych podwyżek, wartość długoterminowych obligacji może na tym wciąż mocno stracić.

Ważny tydzień na Wall Street. Netflix prognozuje rekordowy wynik, a Tesla pod presją sprzedaży

Fundusze ETF jako alternatywa dla obligacji

W obecnym otoczeniu obligacje stanowią ciekawe uzupełnienie portfela, jednakże handel nimi z perspektywy inwestora indywidualnego może wiązać się z wieloma utrudnieniami. Największym z nich pozostaje kwestia płynności, która w porównaniu do akcji jest dużo niższa. Duża część obligacji jest także handlowana poza głównym rynkiem  giełdowym (z ang. OTC), co również sprawia, że dokonywanie transakcji nie jest tak przejrzyste jak w przypadku handlu akcjami.

Jedną z alternatyw do kupowania zwykłych obligacji jest wykorzystanie w tym celu funduszy ETF na obligacje. Oferują one większą płynność i przejrzystość ceny a do tego wciąż pozwalają skutecznie dywersyfikować portfel. Dodatkowo, fundusze ETF wypłacają inwestorom regularne kupony od obligacji, dzięki czemu inwestor nie traci regularnych wypłat gotówki, które otrzymywałby z tytułu posiadania instrumentu bazowego.

Zagraniczne media komentują polityczną zmianę w Polsce. Przewaga opozycji to zwrot ku demokracji

Fundusze ETF nie mają za to daty zapadalności. Wiąże się to z jednej strony z możliwością większej dywersyfikacji portfela przez inwestora, ponieważ może on wybrać fundusz wykorzystujący obligacje z określoną datą wykupu, które zarządzający wciąż aktualizują, dzięki czemu inwestor jest w stanie uzyskać ekspozycję na wybraną przez siebie część krzywej rentowności bez konieczności budowania portfela obligacji od zera.

Jednakże z drugiej strony brak okresu wykupu oznacza, że inwestor w pełni bierze na siebie ryzyko stopy procentowej. Ponieważ ceny obligacji są odwrotnie proporcjonalne do obecnej stopy procentowej, jeśli bank centralny ją podniesie, cena obligacji spadnie. W przypadku inwestowania bezpośrednio w obligacje nie ma to aż tak dużego wpływu na inwestora, ponieważ może on zdecydować się na zachowanie obligacji aż do terminu wykupu i wtedy bez względu na wysokość stopy procentowej otrzyma dokładnie tyle samo pieniędzy, ile zostało określone przy zakupie obligacji.

W przypadku funduszy ETF daty wykupu nie ma, wobec tego wraz ze wzrostem stopy procentowej posiadane przez fundusz obligacje są mniej warte, a ze względu na ciągłe zastępowanie starych obligacji nowymi notowania funduszu spadają, a co za tym idzie inwestorzy mogą ponieść wtedy stratę.

Ktoś mówił o kryzysie? Amerykańskie banki raportują rekordowe wyniki - wzrost nawet o ponad 20%

Fundusze ETF na obligacje USA

Inwestorzy zainteresowani ekspozycją na rynek amerykańskich obligacji skarbowych mogą skorzystać z szerokiej oferty funduszy ETF. W przypadku platformy Saxo Banku dostępne są ETFy zarówno w dolarach, jak i w innych głównych walutach: funcie brytyjskim, euro oraz franku szwajcarskim. Poniżej prezentujemy poszczególne ETFy z podziałem na każdą walutę:

Euro:

Fundusz ETF Opis
iShares USD Treasury Bond 0-1yr ETF (IBBC:xetr) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności do 1 roku
iShares   USD Treasury Bond 1-3 Year ETF (IBTS:xmil) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności od 1 do 3 lat
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year ETF   (IBTM:xmil) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności od 7 do 10 lat
iShares   USD Treasury Bond 20+ Year ETF (IS04:xetr) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności powyżej 20 lat

Funt brytyjski: 

Fundusz ETF Opis
iShares   USD Treasury Bond 0-1yr ETF (IBTU:xlon) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności do 1 roku
iShares   USD Treasury Bond 1-3 Year ETF (IBTS:xlon) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności od 1 do 3 lat
iShares   USD Treasury Bond 7-10 Year ETF (IBTM:xlon) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności od 7 do 10 lat
iShares   USD Treasury Bond 20+ Year ETF (IDTG:xlon) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności powyżej 20 lat

Frank szwajcarski:

Fundusz ETF Opis
iShares   USD Treasury Bond 1-3 Year ETF (IBTC:xswx) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności od 1 do 3 lat
iShares   USD Treasury Bond 7-10 Year ETF (IDTC:xswx) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności od 7 do 10 lat
iShares   USD Treasury Bond 20+ Year ETF (DTLC:xswx) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności powyżej 20 lat
iShares   USD Treasury Bond 20+ Year ETF (IDTG:xlon) Amerykańskie obligacje skarbowe o zapadalności powyżej 20 lat

Prognozy dla giełd i rynków finansowych do końca 2023. Najnowszy raport o tym w co i jak inwestować

Fundusze ETF na obligacje korporacyjne

Wysokie stopy procentowe nie tylko odbijają się na rentownościach obligacji skarbowych, ale także wpływają na obligacje korporacyjne. Oczywiście, ze względu na to, że są one obarczone większym ryzykiem wynikającym z możliwości potencjalnego bankructwa spółek, oferują one dostosowaną do tego wyższą rentowność.

Dla zainteresowanych tą formą inwestycji prezentujemy niektóre z funduszy ETF pozwalających na uzupełnienie swojego portfela o rynek obligacji korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie.

Euro:

Fundusz ETF Opis
iShares Core EUR Corporate Bond ETF   (IEAC:xams) Fundusz replikujący Bloomberg Euro Corporate Index
Bloomberg   US Liquid Corporates UCITS ETF (CBUSE:xmil) Fundusz replikujący Bloomberg US Liquid Corporates Index TR
Amundi   EUR Corporate Bond 1-5Y (EBBB:xpar) Fundusz replikujący Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 ESG Sustainability   SRI Index
PIMCO   US Low Duration Corporate Bond ETF (LDCU:xmil) Fundusz aktywnie zarządzany w celu maksymalizacji stóp zwrotu poprzez   inwestycje głównie w denominowane w dolarze obligacje korporacyjne

Funt brytyjski:

Fundusz ETF Opis
iShares   Core EUR Corporate Bond ETF (IEAC:xlon) Fundusz replikujący Bloomberg Euro Corporate Index
iShares   Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX:xlon) Fundusz replikujący Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index
Vanguard   USD Corporate Bond UCITS ETF (VCPA:xlon) Fundusz replikujący Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States   Dollar Index
iShares   GBP Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF:xlon) Fundusz replikujący Markit iBoxx £ Non-Financials Index

Frank szwajcarski:

Fundusz ETF Opis
iShares   Core EUR Corporate Bond ETF (IEAC:xswx) Fundusz replikujący Bloomberg Euro Corporate Index
Bloomberg   US Liquid Corporates ETF (CBUSE:xswx) Fundusz replikujący Bloomberg US Liquid Corporates Index TR
Vanguard   USD Corporate Bond ETF (VCPA:xswx) Fundusz replikujący Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States   Dollar Index

19 spółek zbrojeniowych, które w obliczu konfliktu na Ukrainie i Bliskim Wschodzie mogą rosnąć, w tym 5 z solidnym potencjałem według analityków

Materiał zawiera linki partnerskie 

udostępnij: