GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2024, 17:14

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

Uchwała Nr 487/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 16 kwietnia 2024 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 182.500 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVNDEX00070”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VIN0327”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: GPM Vindexus SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości