GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M2024A spółki CAVATINA HOLDING S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2024, 17:16

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M2024A spółki CAVATINA HOLDING S.A.

Uchwała Nr 488/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M2024A spółki CAVATINA HOLDING S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 21.650 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii M2024A spółki CAVATINA HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Cavatina Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości