GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2024, 17:20

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Uchwała Nr 489/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 kwietnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMSTSD00019”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Polimex Mostostal SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości