GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AL4 spółki KRUK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2023, 18:30

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AL4 spółki KRUK S.A.

Uchwała Nr 1259/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AL4 spółki KRUK S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 22 listopada 2023 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AL4 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO163600045”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU1029”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości