GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2023, 18:33

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1261/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii PPZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości