DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2023, 08:39

DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów

Notowania na warszawskiej giełdzie w piątek mogą rozpocząć się od lekkich wzrostów - oceniają analitycy. W centrum uwagi pozostają informacje dotyczące negocjacji amerykańskiego limitu zadłużenia.

"W godzinach porannych pod nieobecność Hong Kongu trzydniową spadkową passę przełamują giełdy azjatyckie, notowania kontraktów na indeksy amerykańskie lekko się korygują, natomiast w Polsce i Europie spodziewamy się otwarcia na lekkich plusach i potencjalnie większego odreagowania, gdyby w ciągu dnia napływały pozytywne informacje z frontu negocjacji amerykańskiego limitu zadłużenia" - napisał w porannym komentarzu dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

"Wpływ na rynek będą miały zapewne kwietniowe dane o inflacji bazowej PCE (oczekiwane jest jej utrzymanie na poziomie 4,6 proc. rdr), ale w tym momencie wszystko poza negocjacjami schodzi na dalszy plan. Rynek oczekuje obecnie, że porozumienie zostanie zawarte najpóźniej w poniedziałek, by we wtorek mogło się odbyć głosowanie w Izbie Reprezentantów. Naruszenie tego harmonogramu spowodowałoby bardzo poważne skutki" - dodał.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• GTC - spółka odnotowała w I kw. 2023 roku 11,2 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,9 mln euro przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 16,3 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 14,5-17,9 mln euro. Przychody grupy wyniosły w I kw. 42,7 mln euro wobec 41,8 mln euro rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 44,6 mln euro. Strata netto z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych GTC wyniosła 3 mln euro wobec ok. 3 mln euro zysku rok wcześniej. Jak podano, strata wynika głównie ze skapitalizowanych nakładów na ukończone budynki. Marża brutto na działalności operacyjnej wyniosła 29,6 mln euro, w porównaniu do 30,3 mln euro przed rokiem.

• Advent International - jak poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na komunikat, Advent International sprzeda 15 proc. akcji InPostu na rzecz firmy inwestycyjnej PPF Group, po 10 euro za akcję. Jak podano, PPF będzie mieć też opcję zakupu kolejnych 15 proc. akcji spółki. Strony zgodziły się na 6-miesięczny lockup dotyczący pozostałego pakietu akcji InPostu należącego do Adventu. Po finalizacji transakcji Advent będzie miał 30,3 proc. akcji InPostu.

• Ciech - znormalizowana EBITDA Ciechu w I kw. 2023 roku wyniosła 216,9 mln zł wobec 218,8 mln zł konsensusu. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 57,4 mln zł wobec 56,6 mln zł, które zakładał konsensus. Przychody Ciechu w I kw. 2022 roku ukształtowały się na poziomie 1.730,2 mln zł wobec 1.402,3 mln zł konsensusu. Zysk operacyjny grupy wyniósł w I kw. 2023 r. 97,2 mln zł wobec 103,5 mln zł konsensusu. Grupa Ciech prognozuje, że w 2023 roku osiągnie skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną w przedziale 860 mln zł - 920 mln zł, a przychody znajdą się w przedziale 5.950 mln zł - 6.350 mln zł.

• 11 bit studios - spółka miała w I kw. 2023 roku 3 mln zł zysku EBITDA i 2,5 mln zł zysku netto j. d. Konsensus PAP Biznes zakładał 3,3 mln zł zysku EBITDA. Z kolei zysk netto j. d. według konsensusu zakładał 2,4 mln zł. W I kwartale 2023 roku producent i wydawca gier zanotował 14,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Konsensus PAP Biznes zakładał 12,9 mln zł. EBIT w I kw. wyniósł 1,9 mln zł. Wynik był zbieżny z konsensusem PAP Biznes. Jak podano w informacji prasowej, wyniki były nieco gorsze niż w przed rokiem, ale równocześnie lepsze niż zakładała spółka w budżecie na pierwsze trzy miesiące 2023 roku.

• Grupa Wittchen - grupa planuje w 2023 roku przeznaczyć nakłady w kwocie ok. 11 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4,5 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce. Firma chce kontynuować dwucyfrowe dynamiki sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto na sprzedaży i marży operacyjnej. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa Wittchen miała 10,1 mln zł zysku netto wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 13,3 mln zł zysku netto. EBIT wzrósł do 12,5 mln zł z 6,4 mln zł zysku przed rokiem i był 20,8 proc. niższy od oczekiwań rynkowych. Przychody wyniosły 96,3 mln zł wobec 64,3 mln zł w I kwartale 2022 roku, zgodnie z szacunkami przedstawionymi wcześniej przez spółkę.

• Selena FM - akcjonariusze Selena FM zdecydowali, że z zysku netto za 2022 rok spółka wypłaci 1,40 zł dywidendy na akcję, co daje dywidendę w łącznej wysokości 30,3 mln zł. Dzień nabycia praw do dywidendy został ustalony na 7 czerwca, natomiast wypłata dywidendy nastąpi do 30 czerwca 2023 roku. Na kapitał zapasowy trafi kwota w wysokości 60 mln zł.

• Benefit Systems - zarząd spółki rekomenduje, by spółka wypłaciła za 2022 rok prawie 120,3 mln zł dywidendy, czyli 41 zł na akcję. Zysk netto spółki w 2022 roku wyniósł ponad 141,5 mln zł. Pozostała kwota, w wysokości 21,3 mln zł miałaby trafić na kapitał zapasowy. Zarząd spółki proponuje 15 września jako dzień dywidendy oraz 29 września 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Polityka dywidendowa Benefit Systems na lata 2023-2025 zakłada, że zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

• Grupa BoomBit - skorygowana EBITDA spółki w I kw. 2023 roku była niższa rdr o 38,7 proc i wyniosła 3,7 mln zł w porównaniu do 6 mln zł w tym samym okresie 2022 r., i była zgodna z konsensusem PAP Biznes. Skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 0,5 mln zł wobec 2,3 mln rok wcześniej. Koszty własne sprzedaży wyniosły 59,5 mln zł i były niższe o 1,4 mln zł, tj. o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku (60,9 mln zł). Spadek wynikał przede wszystkim z niższych wydatków na User Acquisition, które wyniosły 35,8 mln PLN i były niższe o 3,4 mln zł, tj. 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022.

• ZE PAK - spółka zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną. Zawiązana rezerwa obniży skonsolidowaną EBITDA grupy za I kwartał 2023 roku o ok. 553 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o ok. 508 mln zł. ZE PAK szacuje stratę EBITDA grupy w I kwartale na ok. 389 mln zł, a stratę netto na ok. 383 mln zł. Rezerwa dotyczy segmentu wydobycia i związana jest z eksploatacją odkrywek węgla brunatnego oraz szacowanym kosztem rekultywacji obszarów objętych działalnością wydobywczą po jej zakończeniu.

• STS Holding - zarząd spółki rekomenduje, by spółka wypłaciła 86,2 mln zł dywidendy z zysku za 2022 r., czyli 0,55 zł na akcję, poza wypłaconą już zaliczką. Zarząd planuje też wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok. W 2022 roku zysk netto spółki wyniósł 128,6 mln zł. Spółka wypłaciła już w październiku 2022 roku zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 42,3 mln zł, czyli 0,27 zł na akcję, a - zgodnie z propozycją zarządu - dla akcjonariuszy przeznaczona byłaby jeszcze kwota 86,2 mln zł.

• Astarta Holding - Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,5 euro na akcję. Na dywidendę trafi łącznie 12,5 mln euro.

• Mirbud - portfel zamówień grupy Mirbud na lata 2023-2026 wynosił na koniec marca 5,25 mld zł. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa miała 516,3 mln zł przychodów wobec 501,8 mln zł przed rokiem. Zysk netto wyniósł 13,1 mln zł wobec 15,2 mln zł rok wcześniej.

WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:

• Jak podał Reuters, powołując się na dwa oficjalne źródła, Stany Zjednoczone planują ogłosić pomoc wojskową dla Ukrainy w wysokości ok. 300 milionów dolarów. Pakiet ma składać się głównie z amunicji. Pomoc zostanie ogłoszona być może już w piątek, ale nie jest wykluczone, że zostanie zakomunikowana po święcie Dnia Pamięci w Stanach Zjednoczonych (29 maja). Pakiet ma zawierać precyzyjne rakiety (GMLRS) do wyrzutni HIMARS oraz amunicję do obrony przed rosyjskimi atakami.

• Prezydent USA zapewnił w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że nie dojdzie do bankructwa Stanów Zjednoczonych, a negocjacje z Republikanami w sprawie podniesienia limitu zadłużenia są produktywne. Jednocześnie przyznał, że obie strony mają znacznie inne wizje budżetu.

• Rada UE, czyli państwa członkowskie Wspólnoty, przyjęła w czwartek rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu na ukraiński eksport do UE, w tym produkty rolne. Jak ustaliła PAP jedynie Węgry wstrzymały się od głosu.

RYNKI AKCJI:

• Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na Stoxx 50 Europe rosną o 0,11 proc., na FTSE 100 idą w dół o 0,04 proc., na CAC 40 zwyżkują o 0,16 proc., a na DAX rosną o 0,04 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA przed sesją spadają o 0,02-0,18 proc.

• Na giełdach w Azji przeważają zwyżki najważniejszych indeksów po pozytywnej czwartkowej sesji na Wall Street. Dolar traci do innych walut - podają maklerzy.

• Podczas czwartkowych notowań na Wall Street zyskiwał zwłaszcza sektor technologiczny po lepszych od oczekiwań prognozach Nvidii. Inwestorzy śledzą doniesienia w sprawie postępu rozmów dot. pułapu zadłużenia w USA.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,11 proc. i wyniósł 32.764,65 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,88 proc. i wyniósł 4.151,28 pkt. Nasdaq Composite zyskał 1,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.698,09 pkt.

• Na europejskich giełdach czwartkowa sesja zakończyła się z przewagą spadków indeksów. Rynki obawiają się możliwych konsekwencji ewentualnej niewypłacalności USA.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,14 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,31 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,33 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,74 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,24 proc.

• WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,89 proc. do 1.941,16 pkt., a WIG zniżkował o 0,69 proc. do 63.671,87 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,19 proc. do 4.643,41 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 1,04 proc. do 21.275,30. (PAP Biznes)

alk/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości