GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M6/2022 spółki ARCHICOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2022, 18:29

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M6/2022 spółki ARCHICOM S.A.

Uchwała Nr 753/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M6/2022 spółki ARCHICOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 11 sierpnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 110.000 (sto dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii M6/2022 spółki ARCHICOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO221800090”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ARH0324”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Archicom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości