GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2022, 18:27

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 752/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 10 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 36 (trzydziestu sześciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 752/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A2ZN72RCFL4ALR3100.000.000
2.AT0000A2ZNG3RCFL2ING1100.000.000
3.AT0000A2ZNZ3RCFS3MILP1100.000.000
4.AT0000A2ZP54RCFL4MWIG404100.000.000
5.AT0000A2ZN80RCFL2BMWS2100.000.000
6.AT0000A2ZN98RCFL2CIG1100.000.000
7.AT0000A2ZNA6RCFL3CIG1100.000.000
8.AT0000A2ZNB4RCFL3DATP2100.000.000
9.AT0000A2ZNC2RCFL2EATP1100.000.000
10.AT0000A2ZND0RCFL3EATP2100.000.000
11.AT0000A2ZNE8RCFL3EUH5100.000.000
12.AT0000A2ZNF5RCFL3GPW2100.000.000
13.AT0000A2ZNH1RCFL3ING2100.000.000
14.AT0000A2ZNJ7RCFL2KER2100.000.000
15.AT0000A2ZNK5RCFL3KER2100.000.000
16.AT0000A2ZNL3RCFL3MAB2100.000.000
17.AT0000A2ZNM1RCFL2MILP1100.000.000
18.AT0000A2ZNN9RCFL3MILP2100.000.000
19.AT0000A2ZNP4RCFL2MMRC3100.000.000
20.AT0000A2ZNQ2RCFL3MMRC3100.000.000
21.AT0000A2ZNR0RCFL4MMRC2100.000.000
22.AT0000A2ZNU4RCFL2PKP1100.000.000
23.AT0000A2ZNV2RCFL3PKP3100.000.000
24.AT0000A2ZNW0RCFL3PLW3100.000.000
25.AT0000A2ZNX8RCFL2TEN1100.000.000
26.AT0000A2ZNY6RCFL3TEN4100.000.000
27.AT0000A2ZP05RCFL2GAMES1100.000.000
28.AT0000A2ZP13RCFL3GAMES4100.000.000
29.AT0000A2ZP21RCFL4GAMES5100.000.000
30.AT0000A2ZP39RCFL2MWIG401100.000.000
31.AT0000A2ZP47RCFL3MWIG402100.000.000
32.AT0000A2ZP62RCFL5MWIG404100.000.000
33.AT0000A2ZP70RCFL3WIGESG2100.000.000
34.AT0000A2ZP88RCFL3WIGTECH1100.000.000
35.AT0000A2ZNT6RCFL3NEUP100.000.000
36.AT0000A2ZNS8RCFL2NEUP100.000.000

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości