Mercator Medical szacuje wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lip 2022, 09:22

Mercator Medical szacuje wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, opublikowała wstępne szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku. Ponad 300 mln zł wyniku EBITDA i blisko 290 mln zł zysku netto oznacza najlepszy wynikowo pierwszy kwartał w historii.

obraz_2022-07-20_091222400

Grupa Mercator Medical wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku szacunkowo około 287,4 mln zł zysku netto (+1293% rdr) przy 552,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+172% rdr), zwiększając również istotnie wynik i marżę na poziomie  EBITDA – odpowiednio o 758%, do 302,8 mln zł, oraz o 37,4 pkt proc., do blisko 55 proc. Oznacza to, że szacunkowe wyniki minionego kwartału są wielokrotnie wyższe niż całoroczne rezultaty z lat poprzedzających rok 2020. Równocześnie są one niższe niż w ogólnie rekordowym czwartym kwartale zeszłego roku, kiedy Grupa Mercator Medical wypracowała blisko 350 mln zł zysku netto i ponad 405 mln zł wyniku EBITDA.

- Od jesieni minionego roku sygnalizowaliśmy, że w ślad za oczekiwanym w kolejnych miesiącach wzrostem podaży i spodziewaną stabilizacją sytuacji pandemicznej mogą nastąpić rynkowe spadki cen rękawic, potencjalnie od drugiego kwartału 2021 roku. Pierwsze oznaki tego zjawiska nastąpiły nieco wcześniej, w marcu, na rynku rękawic winylowych i z lateksu naturalnego. Spodziewamy się dalszej presji cenowej w obecnym kwartale. Dla realizowanych wyników pierwszego kwartału zdecydowanie większe znaczenie miała jednak chimeryczność rynku: odbiorcy rękawic stali się ostrożniejsi w zakupach, oczekując spadku cen. Dlatego wolumeny sprzedaży znalazły się poniżej naszych oczekiwań i ambicji, wpływając na wartości szacunkowych rezultatów – mówi Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Grupie Mercator Medical.

Finalne rezultaty finansowe wraz z danymi szczegółowymi znajdą się w raporcie okresowym Grupy Mercator Medical za I kw. 2021 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 17 maja br.

Warto również zauważyć, że we wtorek, 20 kwietnia br., odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze spółki Mercator Medical podjęli uchwałę, na mocy której cały jednostkowy zysk netto roku 2020 (312 mln zł), czyli jedna trzecia wyniku skonsolidowanego, został przeznaczony na skup akcji własnych w przedziale cenowym 500-770 złotych za akcję. W konsekwencji tej decyzji zostanie ogłoszone zaproszenie dla akcjonariuszy do sprzedaży akcji – cena, harmonogram oraz szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione po zawarciu umowy z domem maklerskim, który obsłuży „dywidendowy” skup akcji własnych. Pozostała część zysku skonsolidowanego (dwie trzecie) będzie przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowych – np. zwiększenia skali działalności dystrybucyjnej w Europie i na wybranych rynkach poza nią, zwiększenia mocy wytwórczych (pierwsze linie produkcyjne we właśnie budowanej trzeciej fabryce rękawic powinny zostać uruchomione pod koniec br.), wprowadzenia nowych asortymentów, segmentów rynkowych i sposobów sprzedaży, a także na rozwój nowego biznesu, synergicznego z dotychczasową działalnością, który może otworzyć Grupie Mercator Medical nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności. Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, od grudnia ubiegłego roku spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps, a przy okazji rocznej rewizji indeksów akcje spółki Mercator Medical awansowały w marcu br. do głównego, prestiżowego indeksu WIG20. Firma i jej menedżerowie są także zauważani i doceniani w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. Spółka została ogłoszona zwycięzcą badania uczestników rynku kapitałowego „Pulsu Biznesu” Giełdowa Spółka Roku w kategorii Sukces 2020, uzyskała również tytuł Mistrza GPW. Do spółki Mercator Medical oraz na ręce dr Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy, trafił tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes”. Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną.

Jednocześnie od początku pandemii Grupa Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID- 19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych, 50 tys. maseczek oraz 3 tys. produktów z włókniny blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Podobną inicjatywę realizuje produkcyjna spółka Grupy, Mercator Medical (Thailand) Ltd., która w ramach walki z wirusem SARS- CoV-2, przekazała kilku tajlandzkim szpitalom i punktom lokalnej administracji rękawice lateksowe.

O spółce MRC:

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku. Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną. Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.

Źródło: Spółka, #MRC

Zobacz także: Mercator Medical SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości