Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

28% firm przemysłowych nie planuje realizować założeń ESG. Wypadną z europejskiego łańcucha dostaw?

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez DUON i Instytut Keralla Research około 70% polskich firm przemysłowych dopiero zaczyna rozważać poważne modele biznesowe uwzględniające dekarbonizację. Natomiast około 28% nie zamierza realizować wytycznych ESG, co może z czasem podważyć ich pozycję w europejskich łańcuchach dostaw.


28 proc. firm nie chce realizować ESG

Raportowanie ESG wynika z dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która została opublikowana w grudniu 2022 r. W Polsce obecnie obejmuje ona 150 firm, ale już wkrótce (w 2025 r.) nowe obowiązki raportowe dotkną ponad 3,5 tys. polskich przedsiębiorstw.

Badania firmy DUON sugerują, że choć raportowanie ESG nie jest jeszcze powszechne to jednak nabiera tempa. Jednakże, niepokojący jest fakt, że około 28% ankietowanych firm nie planuje realizować założeń ESG. To może z czasem doprowadzić do ich wykluczenia z europejskich łańcuchów dostaw.

Tylko 60 proc. polskich firm zaczęło przygotowywać się na raportowanie ESG

ESG przekłada się na dekarbonizację

Niezależnie od obowiązku raportowania, korzyści biznesowe wynikające z zrównoważonego rozwoju pokrywają się z korzyściami z dekarbonizacji. W raporcie Ernst & Young z 2021 r. czytamy, że długookresowe zalety ESG to nie tylko zmiany wizerunkowe i poprawa pozycji konkurencyjnej, ale przede wszystkim satysfakcjonujące wyniki finansowe. Będą one wynikać z dostosowania modeli biznesowych do zaostrzającej się polityki klimatycznej.

Presja klientów w kierunku zrównoważonego rozwoju w teorii jest duża – ponad 80% konsumentów deklaruje, że duże firmy powinny być odpowiedzialne za zrównoważony rozwój. W praktyce jednak, według badań DUON, prawie 60% badanych firm przemysłowych nie czuje takiego obowiązku. Niemniej jednak, presja ta może nadejść z zupełnie innej strony – ze strony inwestorów. Rzetelne raportowanie ESG przyciąga inwestorów, co może stać się kluczowym motywatorem dla firm, które aby się rozwijać potrzebują kapitału.

Co z tego wynika?

Podsumowując, polskie przedsiębiorstwa kierują się w stronę zrównoważonego rozwoju, choć proces dekarbonizacji wciąż stanowi ogromne wyzwanie. Obowiązkowe raportowanie ESG może okazać się kluczowym katalizatorem dla firm, by aktywnie przyspieszyć proces transformacji, nie tylko w kontekście wizerunku, ale także przyszłych wyników finansowych. W miarę zbliżającego się terminu wprowadzenia obowiązku raportowania, można spodziewać się większego zaangażowania polskich przedsiębiorstw w zrównoważony rozwój i dekarbonizację.

Branża nieruchomości komercyjnych nie radzi sobie z zrównoważonym rozwojem. 60% firm nie jest nie jest w stanie spełnić wymogów ESG

udostępnij: