Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Ugoda Tauronu i Rafako. Raciborska spółka bliżej przejęcia przez Michała Sołowowa?

Tauron i Rafako osiągnęły porozumienie ws. sporu dotyczącego bloku w Jaworznie. Raciborska spółka wkracza w nowy etap swojej działalności – jej przejęciem jest zainteresowany jeden z najbogatszych Polaków, Michał Sołowow.


Ugoda Tauronu z Rafako

Tauron otrzymał 240 mln złotych z tytułu roszczeń, które według Tauronu wynikały z nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Ugoda, wynikająca z mediacji prowadzonych przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

Ugoda, którą udało się osiągnąć po wielu trudnych rozmowach, jest wynikiem kompromisu i wsparcia ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jej postanowienia będą obowiązywać po spełnieniu szeregu warunków, w tym zawarcia porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskania zgody nadzorcy sądowego na zawarcie ugody i warunki w niej wyrażone.

Po stronie Rafako leży również uzyskanie oświadczenia od MS Galleon lub zawarcie porozumienia dotyczącego kontynuowania procesu inwestorskiego oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawarcia ugody dotyczącej sporu związanego z projektem na Litwie.

Zgodnie z postanowieniami ugody, Tauron do dnia 17 kwietnia br. skieruje do każdego z gwarantów - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polska S.A. oraz mBank S.A. - żądanie zapłaty 60 milionów złotych przez każdego z gwarantów. Podstawą żądania będzie Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu. Kwoty te powinny zostać wypłacone przez gwarantów w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r.

Środki pieniężne otrzymane przez Tauron pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku energetycznego. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane, a ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy bloku 910 MW. Zwiększenie dyspozycyjności bloku przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego.

Na mocy ugody, Tauron Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln złotych za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców.

Ceny uprawnień CO2 są rekordowe i będą rosły. To wyzwanie dla polskich firm

Problemy bloku w Jaworznie

Nowy blok w Jaworznie stał się dla Tauronu sprawą niezwykle problematyczną. Nieustanne przestoje potęgowały spór spółki z Rafako. Tauron oskarżał wykonawcę o błędy techniczne w obrębie inwestycji i wzywał do ich naprawy, wykonawca sugerował natomiast, że awarie są pochodną wykorzystywania węgla o nieodpowiednich parametrach w nowym kotle. Sprawa zbiegła się zresztą mocno z niedoborami paliwa węglowego w kraju i jego oszczędzaniu przez kluczowe elektrownie.

Teoretycznie kształt ugody zawartej pomiędzy Tauronem i Rafako wskazuje na tę drugą spółkę jako stronę, która poniesie główny koszt porozumienia. Jednak sprawa może być o wiele bardziej skomplikowana. Na pozycję Rafako z pewnością wpływał nie tylko wynik analizy technicznej pracy nowego bloku w Jaworznie, ale również rosnące problemy finansowe tego podmiotu. Rafako było gotowe złożyć wniosek o upadłość w przypadku braku porozumienia z Tauronem. Nie jest także tajemnicą, że występowanie wbrew interesom Ministerstwa Aktywów Państwowych (właściciela Tauronu) w zasadzie ograniczyłoby przyszły portfel inwestycyjny raciborskiej spółki do minimum. Branża energetyczna od 2016 r. była bowiem sukcesywnie nacjonalizowana.

Co z tego wynika?

Porozumienie osiągnięte przez Rafako i Tauron powinno pozwolić pierwszemu podmiotowi na kontynuację działalności. Ponieważ w sprawę było zaangażowane Ministerstwo Aktywów Państwowych można także przypuszczać, że resort kontrolujący większość krajowej branży energetycznej spojrzy łaskawie na raciborską firmę w kontekście jej przyszłej walki o poszerzenie portfela zamówień. Cała sprawa powinna stać się także pierwszym krokiem do przejęcia kontroli nad Rafako przez Michała Sołowowa, który już dziś prowadzi swoją działalność w formacie partnerstwa prywatno – publicznego (Synthos Green Energy) i coraz mocniej stawia na energetykę. Z dużym prawdopodobieństwem można także spodziewać się uregulowania problemów z funkcjonowaniem bloku w Jaworznie.

Tagi

udostępnij: