Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Sejm przyjął ustawę dot. mrożenia cen energii [Briefing]

Informacja dnia

Sejm przyjął ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. 

Na drugą połowę 2024 r. zostanie przedłużone obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie.

W drugiej połowie 2024 r. zostanie utrzymana dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

  • 400 zł dla 2-3 osobowych,

  • 500 zł dla 4-5 osobowych,

  • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Nagłówki i informacje warte uwagi

X files 

Jak poinformował posłów minister Maciej Bando - podczas nieformalnych rozmów Komisja Europejska zaaprobowała polski wybór partnera technologicznego przy projekcie, mimo braku konkurencyjnego postępowania.

https://x.com/marcelisommer/status/1793714396390449647

 

udostępnij: