Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Rząd zawiesza spłatę zobowiązań PGG. Realna restrukturyzacja czy szczodre pożegnanie z górnikami?

Procedowane przez Sejm przepisy oficjalnie mają na celu restrukturyzację sektora węglowego poprzez przedłużenie terminu zawieszenia spłaty zobowiązań Polskiej Grupy Górniczej. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to prezent ustępującej ekipy dla branży górniczej.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego przewiduje pomoc dla sektora górniczego m.in. w postaci odroczenia płatności zobowiązań na rzecz PFR i ZUS.

Ścieżka legislacyjna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego został 27 listopada 2023 r. przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu celem dalszego procedowania. 29 listopada 2023 r. projekt został skierowany do I czytania w komisjach.

Zobacz także: Najnowsza analiza Polskiej Organizacji Biometanu wskazuje biometan jako najlepszą alternatywę dla paliw kopalnych w sektorach: transportowym, ciepłowniczym i przemyśle

Najważniejsze informacje

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy przewiduje wydłużenie terminu zawieszenia spłaty przez Polską Grupę Górniczą S.A. zobowiązań z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej PGG przez Polski Fundusz Rozwoju do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Projekt zakłada także zwolnienie Nowego Systemu Wsparcia (Polskiej Grupy Górniczej S.A., Tauron Wydobycie S.A. i Węglokoksu Kraj S.A.) z obowiązku odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Przepisy miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Zapraszamy do subskrybowania newslettera legislacyjnego https://alerty-legislacyjne.strefainwestorow.pl/

Co z tego wynika?

Przyjęty przez RM projekt ustawy jest motywowany potrzebą restrukturyzacji sektora górniczego. W praktyce jest to kolejna próba podtrzymania niewydolnego górnictwa poprzez pomoc publiczną, gdyż zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy PGG w przypadku konieczności uregulowania zobowiązań (w stosunku do ZUS i PFR) do końca grudnia 2023 r., musiałaby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Zobacz także: Alert europejski: Komisja Europejska stawia na rozwój sieci energetycznych

Świadczy to nie tylko o bardzo złej kondycji PGG, ale także o szczerości ustawodawcy i zarządu PGG. Warto także dodać, że problemy górnictwa oraz sektora energetycznego w obliczu obowiązku osiągnięcia celów polityki klimatycznej UE oraz odcięcia się od importu węgla rosyjskiego będą się tylko nasilać. Z czasem z pewnością odbije się to zarówno na cenie energii jak i na stanie finansów publicznych. Póki co KO wraz z koalicjantami planuje dalsze mrożenie cen energii, ale należy mieć na uwadze, że nowy rząd ma przeprowadzić audyt państwa, którego wyniki mogą go zmusić do bardziej radykalnych i niepopularnych działań.

udostępnij: