Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Pompy ciepła niezbędne do ograniczenia emisji z budynków, przemysłu oraz sektora ciepłowniczego. Komisja Europejska uruchamia konsultacje publiczne nowego planu działania

28 kwietnia br. Komisja Europejska uruchomiła pierwszy etap konsultacji publicznych nowego planu działania na rzecz przyspieszenia wprowadzenia pomp ciepła na rynek europejski. Dokument ma na celu wsparcie działań dekarbonizacyjnych budynków, przemysłu oraz sektora ciepłowniczego.


Obszar legislacyjny

Komunikat Komisji Europejskiej dot. planu działania na rzecz przyspieszenia wprowadzenia pomp ciepła na rynek europejski stanowi uzupełnienie do obecnie prowadzonych inicjatyw legislacyjnych takich jak: „Fala Renowacji”, przeglądy rozporządzeń poszczególnych produktów służących do ogrzewania i chłodzenia (tj. EKOprojekt i eytykietowanie energetyczne), a także rewizji przepisów dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) oraz dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD).

Jak wskazuje Komisja, obecnie ok. 50% całej energii zużywanej w UE przeznacza się na cele ogrzewania i chłodzenia, z czego ponad 70% pochodzi z wykorzystania paliw kopalnych. Aby przyspieszyć proces przejścia na indywidualne pompy ciepła w budynkach oraz wielkoskalowe pompy w sektorach przemysłowym oraz ciepłowniczym, a także zrealizować ambicje unijnej polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r. (tj. -55% redukcji emisji CO2 względem poziomu z 1990 r.) niezbędne jest zainstalowanie ok. 10 mln dodatkowych urządzeń do roku 2027. Co więcej, w związku ze stopniowym procesem wycofywania do 2029 r. autonomicznych kotłów grzewczych (wymagania EKOprojektu), Komisja oczekuje zainstalowania ok. 30 mln dodatkowych pomp do 2030 r.

Ścieżka legislacyjna

Dokument stanowi inicjatywę strategiczną (forma komunikatu), której celem jest diagnoza oraz określenie koniecznych zmian regulacyjnych oraz rynkowych mających na celu przyspieszenie działań w obszarze wdrażania pomp ciepła na rynku europejskim. Obecny (pierwszy) etap konsultacji publicznych trwać będzie do 26 maja br. Następnie zostaną uruchomione właściwe konsultacje publiczne (kwestionariusz), które otwarte będą przez 12 tygodni.

W ramach konsultacji przeprowadzony zostanie dialog z interesariuszami podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) organizowanego w dniach 20-22 czerwca br. Co więcej, Komisja Europejska planuje także zorganizowanie specjalnych półdniowych konsultacji wirtualnych w II i III kwartale br., podczas których przeprowadzona zostanie sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie prac nad w/w planem jest Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER), Departament ds. Sprawiedliwej Transformacji, Konsumentów, Efektywności Energetycznej i innowacji (ENER B) oraz Wydział ds. Budynków i Produktów Energetycznych (B3).

Co z tego wynika?

W komunikacie Komisja Europejska dokona kompleksowej analizy ryzyk po stronie popytu oraz podaży. Wśród nich znajdą się m.in.:

  • Bariery strukturalne – tj. obecne uwarunkowania infrastrukturalne oraz techniczne zarówno budynków, jak i sieci oraz systemów ciepłowniczych.

 

  • Bariery informacyjne – tj. poziom świadomości klientów oraz instalatorów pomp.

 

  • Niedoskonałości rynku – tj. obecne modele biznesowe, zachęty oraz rodzaje produktów oraz mechanizmów finansowych wspierających/utrudniających wdrażanie pomp ciepła.

 

  • Ramy regulacyjne i polityczne – tj. procedury wydawania zezwoleń, krajowe przepisy budowlane oraz te dot. planowania przestrzennego, a także kwestie dot. opodatkowania energii.

 

  • Ograniczenia związane z przemysłem i łańcuchem dostaw – tj. ograniczenia uniemożliwiające pełne wykorzystanie potencjału branży (efekt skali).

 

Jak informuje Komisja, powstający dokument będzie uwzględniać m.in.:

1. Zaktualizowane przepisy prawne – m.in. te dot. nowelizacji dyrektywy o OZE (RED), dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) oraz inne, a w tym np. akt w sprawie surowców krytycznych oraz akt w sprawie neutralnego emisyjnie przemysłu.

2. Ułatwienia w zakresie finansowania – tj. możliwości finansowania pomp ciepła na poziomie indywidualnych podmiotów, jak i przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Docelowo, plan ma na celu poprawę dynamiki rozwoju sektora, zapewnienie konkurencyjności łańcucha dostaw, zwiększenie ilości pomp ciepła w UE oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

udostępnij: