Jak opłacić abonament w serwisie Strefa Inwestorów? | StrefaInwestorow.pl

Jak opłacić abonament w serwisie Strefa Inwestorów?

Stan swojego abonamentu w serwisie Strefa Inwestorów można sprawdzić poprzez wybranie opcji Abonament z menu użytkownika, dostępnego w górnym menu, po naciśnięciu na swoje zdjęcie profilowe. W przypadku, gdy użytkownik nie wgrał swojego zdjęcia domyślnie jest to logo Strefy Inwestorów.

Ilustracja 1: Menu użytkownika z linkiem do strony z informacją o opłaconym abonamencie
Ilustracja 1: Menu użytkownika z linkiem do strony z informacją o opłaconym abonamencie.

Na stronie uzyskamy informację, o tym ile dni abonamentu pozostało oraz kiedy nastąpi jego koniec.

Aby przedłużyć abonament, należy wybrać żądaną przez nas długość. Jeżeli chcemy otrzymać fakturę należy zaznaczyć pole Tak, poproszę o wystawienie dowodu księgowego za zakupiony abonament oraz wypełnić dane. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady Unii Europejskiej nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. w trakcie przeprowadzania procesu płatności należy podać miejsce stałego pobytu.

Ilustracja 2: Strona z informacją o abonamencie i formularzem przedłużenia
Ilustracja 2: Strona z informacją o abonamencie i formularzem przedłużenia.

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu formularza zostaniemy przekierowani na stronę potwierdzenia zamówienia. Jeżeli dane się zgadzają, to po naciśnięciu przycisku Potwierdź i opłać przez Dotpay zostaniemy przeniesieni na stronę pośrednika płatności.

Ilustracja 3: Strona potwierdzenia płatności
Ilustracja 3: Strona potwierdzenia płatności.

Na stronie pośrednika płatności należy wybrać odpowiadający nam typ płatności i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ilustracja 4: Strona pośrednika płatności
Ilustracja 4: Strona pośrednika płatności.

Po przejściu procesu płatności na stronie pośrednika zostaniemy ponownie skierowani do Strefy Inwestorów. Wpłata zostanie zaksięgowana w zależności od wybranej formy płatności (w ciągu kilkudziesięciu sekund dla przelewów on-line).

Ilustracja 5: Strona prawidłowego wykonania płatności
Ilustracja 5: Strona prawidłowego wykonania płatności.

W trakcie przeprowadzania procesu opłacania abonamentu na adres e-mail zarejestrowany w serwisie będą przychodzić wiadomości z informacjami o statusie przeprowadzanego procesu.