cyber_Folks stawia na inwestycje w AI i podtrzymuje plany wyższej dywidendy
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 lis 2023, 13:38

cyber_Folks planuje coraz większe inwestycje w AI i podtrzymuje plany wyższej dywidendy

Grupa technologiczna cyber_Folks odnotowała pozytywne wyniki finansowe w III kwartale, równolegle rozbudowując swoje portfolio produktów. Inwestuje w technologie oparte na sztucznej inteligencji, które, według słów zarządu, otwierają perspektywy na dalszą poprawę osiąganych wyników. Jednocześnie spółka zapowiada utrzymanie wzrostu wypłat dywidendy, co jest istotnym aspektem jej strategii biznesowej.

W artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na temat aktualnych planów rozwoju cyber_Folks na podstawie wypowiedzi zarządu podczas niedawno zakończonego webinaru wynikowego.

Spółka cyber_Folks jest grupą technologicznych przedsiębiorstw, która dostarcza rozwiązania dla ponad 350 tysięcy klientów na całym świecie. Specjalizuje się we wspieraniu firm różnej wielkości w zakresie obecności online, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży. Jak podkreśla prezes Jakub Dwernicki, cyber_Folks operuje w modelu subskrypcji, co przekłada się na większą i skutecznieszą predykcję przychodów firmy. Spółka działa już globalnie, a w wejściu na kolejne istotne rynki międzynarodowe duży wkład miało przejęcie MailerLite i dołączenie go do spółki zależnej Vercom.
 

Dobre wyniki cyber_Folks

Wyniki finansowe cyber_Folks za trzeci kwartał 2023 są ponownie na rekordowych poziomach.  Wynik EBITDA wzrósł o 30% rdr. osiągając poziom 36 milionów złotych. Zysk netto wzrósł o 230% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, osiągając 17 milionów złotych. Co istotne, jak podkreśla prezes, wzrost jest wynikiem organicznym, bez wpływu przejęć.

"Konsekwentnie odkąd jesteśmy na giełdzie [...] tempo wzrostu bez problemu utrzymujemy" – zauważa prezes Dwernicki.
 

Skorygowana EBITDA oraz zysk netto cyber_Folks w III kw. 2023 r.

EBITA i zysk cyber_Folks

Wiceprezes do spraw finansowych, Robert Stasik, zwraca uwagę na dodatkowe aspekty finansowe. Przychody firmy przekroczyły po raz pierwszy w historii kwartalnie 120 milionów złotych, przy czym kluczowym wskaźnikiem jest wzrost EBITDA o około 30% rok do roku. Spółka wygenerowała ponad 125 milionów złotych gotówki z działalności operacyjnej.

Stasik podkreśla również wpływ czynników jednorazowych, takich jak różnice kursowe, na koszty finansowe i spodziewa się, że w przyszłych kwartałach ten negatywny wpływ zostanie znacząco zredukowany.
 

Wybrane dane finansowe cyber_Folks

Wyniki cyber_Folks

Co istotne, w następnych kwartałach koszty finansowe mają maleć, nawet jeśli nie uwzględni się wpływu, tym razem pozytywnego, różnic kursowych. Spółka spodziewa się znacznego zmniejszenia kosztów odsetkowych w przyszłych kwartałach, co jest wynikiem spłaty zadłużenia.

"Nawet po pominięciu tego, to koszty odsetkowe będą bardzo intensywnie maleć już począwszy od czwartego kwartału" – zauważa Robert Stasik.
 

Wybrane dane finansowe cyber_Folks

Wyniki 2 cyber_Folks

Skupienie się na małych i średnich przedsiębiorstwach

Spółka cyber_Folks, dzięki sfinalizowanym inwestycjom i akwizycjom, zmienia systematycznie strukturę klientów. Skupia swoją działalność na małych i średnich przedsiębiorstwach, co jest kluczowym elementem ich strategii wzrostu zysków i wzrostu marżowości.

Prezes Jakub Dwernicki podkreśla, że mniejsi klienci zapewniają stabilność i wyższe marże, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Duża elastyczność i konkurencyjność oferty firmy sprawiają, że są w stanie lepiej dostosować się do potrzeb i oczekiwań tej grupy klientów, w przeciwieństwie do większych przedsiębiorstw, które często wymagają znaczących rabatów i prowadzą twarde negocjacje cenowe.

"Mniejsi klienci dają nam z jednej strony stabilność, a z drugiej strony zwiększają marżowość na poziomie EBITDA i zysku netto" – podkreśla Jakub Dwernicki.

W III kwartale 2023 roku, wzrost liczby klientów o 15 tysięcy oraz wzrost marży o 4 punkty procentowe doprowadził do znaczącego, 30-procentowego wzrostu EBITDA.
 

Zmiana struktury nakładów inwestycyjnych, która nakierowana jest na tworzenie nowych produktów

W cyber_Folsk zmienia się też struktura nakładów inwestycyjnych. Prowadzi to do większej stabilności tego działu wydatków i tym samym do lepszej przewidywalności kosztów w następnych okresach. Zmiany te są kluczowe dla zrozumienia ich aktualnej strategii finansowej. Wcześniej cyber_Folks  inwestował głównie w serwery, środki trwałe i sprzęt komunikacyjny, podczas gdy obecnie większość nakładów kierowana jest na rozwój nowych produktów (R&D).

Ta zmiana proporcji wydatków pozwala na utrzymanie stabilnego poziomu nakładów inwestycyjnych, jednocześnie przyczyniając się do przeprofilowania działalności firmy.

"Mimo nakładów inwestycyjnych, spółka jest w stanie generować ponad 100 mln zł nadwyżek gotówkowych jako cała grupa" – zauważa wiceprezes od spraw finansowych.

Nowe produkty oparte na AI mają mieć zauważalny wpływ na wzrost przyszłych wyników finansowych

Rozwój własnych produktów w ramach procesów R&D jest kluczowym elementem strategii cyber_Folks, co podkreśla prezes Jakub Dwernicki.

"Aby realizować taki wysoki poziom marży jaki dzisiaj realizujemy, sięgający np. w samym segmencie cyber_Folks w wysokości 40%, musimy mieć jeszcze wyższy poziom marży bezpośredniej, a to są nam w stanie zapewnić tylko własne produkty" - mówi prezes.

Ostatnie lata przyniosły wiele innowacji produktowych w grupie cyber_Folks. Wśród nich znajduje się kreator sklepów internetowych Stores, kreator nazw domen wykorzystujący AI, wielokanałowa platforma komunikacyjna MessageFlow od Vercom, a także Drag & Drop Editor od MailerLite, będący opartym o AI edytorem do email-marketingu. Dodatkowo, spółka uruchomiła usługę monitoringu pozycji w Google i darmowy program do fakturowania Billz. Jak zapowiada prezes, na początku 2024 roku planowane jest wprowadzenie nowego portfolio produktów wykorzystujących intensywnie sztuczną inteligencję (AI).

"Dziś już budujemy te produkty [...] już dzisiaj prognozujemy jaka będzie kontrybucja tych produktów dla dalszego wzrostu naszych wyników finansowych - o ile to zwiększy progres naszej EBITDA" – mówi o potencjale AI prezes Jakub Dwernicki.
 

Prognozowana kontrybucja wpływu nowych produktów opartych na sztucznej inteligencji na wyniki cyber_Folks

EBITDA założenia cyber_Folks


Wykorzystanie sztucznej inteligencji w automatyzacji powtarzalnych zadań jest kluczowe dla strategii firmy, co może przynieść znaczne oszczędności i zwiększyć efektywność.

Zarząd ma duże oczekiwania względem nowych produktów, w szczególności jednego, którego szczegóły jeszcze nie zostały ujawnione, ale który ma być, według słów prezesa "absolutnym hitem" i znacząco zwiększyć udział firmy w rynku oraz przychody.

Prezes przewiduje, że produkt ten nie tylko przyciągnie nowych klientów, ale także zwiększy ARPU (średni przychód na użytkownika) u istniejących klientów. Dwernicki wyraża przekonanie, że nowe narzędzie będzie bardzo użyteczne i będzie w stanie generować duże oszczędności dla klientów cyber_Folks.

Wyższa dywidenda od cyber_Folks

Zmniejszenie zadłużenia przez cyber_Folks otwiera nowe perspektywy dla przyszłych dywidend. Jak wskazuje wiceprezes Robert Stasik, firma już osiągnęła podany na początku roku cel, zmniejszając stosunek długu netto do EBITDA poniżej 2x, co było planowane na koniec 2023 roku, ale udało się to osiągnąć już we wrześniu. Zarząd oczekuje, że poziom zadłużenia będzie nadal spadać w kolejnych kwartałach.

Niższy poziom zadłużenia i jego obsługi zwiększa możliwości wypłacania dywidend, co jest zgodne z obecną polityką dywidendową cyber_Folks, która zakłada wzrost nominalnego poziomu wypłat.
 

Wypłacone dywidendy cyber_Folks w latach 2019-2023

Dywidenda cyber_Folks

Zarząd wyraźnie zobowiązał się do kontynuowania polityki dywidendowej.

"Jesteśmy pewni, że będziemy kontynuować naszą politykę dywidendową, czyli ten poziom dywidendy nominalnie z roku na rok będzie coraz wyższy"-  zapewnia wiceprezes Stasik.

Cel: mWIG40

Jak podkreśla wiceprezes do spraw finansowych, Robert Stasik, wzrost wartości akcji firmy na przestrzeni lat przybliża spółkę do celu, którym jest wejście do indeksu mWIG40, czyli do grupy spółek określanych jako średniej wielkości. Obecnie cyber_Folks znajduje się na 11. pozycji w rankingu indeksu sWIG80, co świadczy o bliskości przejścia do indeksu mWIG40.

"Jesteśmy naprawdę blisko (..) bardzo intensywnie pracujemy, by tam się właśnie znaleźć, nad wzrostem biznesu i kapitalizacji"- mówi Robert Stasik.

Prezes Jakub Dwernicki dodaje, że firma ma w planach dalsze działania wspierające ten cel, podkreślając ich znaczenie dla dobra spółki i jej akcjonariuszy. Mimo że wejście do mWIG40 nie zależy wyłącznie od działań firmy, zarząd cyber_Folks jest zdecydowany dołożyć wszelkich starań, by ten cel osiągnąć jak najszybciej.

Zobacz także: cyber_Folks z dużym potencjałem wzrostu. Analitycy rekomendują kupuj akcje spółki i spodziewają się kolejnych ruchów na rynku M&A 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.